Ga naar Content

Veel Noord-Hollanders maken zich zorgen om koopkracht: "Ik raap blikjes"

Stijgende lasten en duurder levensonderhoud. Zorgen om de koopkracht zijn er, ondanks de voorgenomen koopkrachtmaatregelen, nog steeds. Dat blijkt uit onderzoek van het NH-panel onder 1.618 panelleden. Toch zijn ze veel minder negatief dan vorig jaar. 

Foto: Adobe Stock

Nog steeds vindt de meerderheid van de ondervraagden dat het niet goed gaat met de Nederlandse economie. Er wordt dan vooral gewezen naar alle prijsverhogingen. 55 procent vindt dat het matig tot slecht gaat. Vorig jaar was dat nog 74 procent

'Inflatie raakt lage- en middeninkomens'

Panellid Rob uit de gemeente Zaanstad zegt: "Herstel van de hoge inflatie wordt niet of te langzaam doorberekend. Brandstof- en energiekosten blijven hoog. En de rente op spaargeld houdt geen gelijke tred met Europese renteverhogingen. Het zijn vooral de lage- en middeninkomens die de hardste klappen krijgen."

Onderstaande tabel toont de mening van de panelleden over de economische situatie in Nederland in 2023, vergeleken met 2022. Tekst gaat eronder verder.

Over hun eigen financiën zijn de meeste panelleden tevreden. Ruim een derde (39 procent) zegt het goed tot uitstekend te hebben, een iets kleinere groep (36 procent) beoordeelt de eigen financiën als voldoende. Maar dat betekent niet dat zij geen zorgen hebben. "Op het moment wordt alles betaald en hou ik nog wat over. Maar met de huidige ontwikkelingen qua stijgingen weet ik niet of dit zo blijft", aldus Jeroen uit Alkmaar.

Lees ook

Maar er is toch ook een grote groep (24 procent) die het matig tot slecht heeft en alle zeilen bij moet zetten om rond te komen. "Ik raap blikjes en plastic flesjes voor het statiegeld, eet brood van gisteren en kan niet meer elke dag warm eten", aldus een anonieme deelnemer. 

Marleen uit Den Helder vult aan: "Ik heb een WIA-uitkering en moet rondkomen van 150 euro per week met mijn twee kinderen. Met die 150 euro moet ik alles doen. Leuke dingen kunnen niet, laat staan sparen. We moeten regelmatig bij m'n moeder eten om nog een gezonde maaltijd te kunnen krijgen."

Onderstaande tabel toont de financiële positie van panelleden in 2023, vergeleken met antwoorden uit 2022. Tekst gaat eronder verder.

Er wordt met argusogen naar het komend jaar gekeken. Bijna 40 procent verwacht er financieel op achteruit te gaan, terwijl een net iets grotere groep denkt dat er niks voor ze verandert. Maar zorgen over hun koopkracht hebben de meeste NH-panelleden wel in mindere of meerdere mate. 

Bezuinigen op energie, boodschappen en uitjes

Vooral omdat veel van hen vorig jaar al drastisch hebben ingegrepen in hun uitgaven om de prijsstijgingen op te vangen. 14 procent moest dat in hoge tot zeer hoge mate doen, 39 procent in redelijke mate. Er werd en wordt vooral bespaard op het energie. Ook het beknibbelen op boodschappen, uitjes en kleding gebeurt nog steeds veel.  

"De kachel staat op 18, douchen doen we drie minuten en we halen minder luxe boodschappen"

NH-panellid Marieke

Marieke uit de gemeente Drechterland legt uit: "We hebben de tering naar nering gezet. De kachel staat maximaal op 18 graden, douchen doen we drie minuten en we halen minder luxe boodschappen. We hebben een gezin van vijf en ik geef toch nog 200 per maand meer uit aan boodschappen. We doen minder uitjes en hebben de tweede auto weggedaan. Benzine is niet te betalen en het openbaar vervoer te duur."

Verder wordt er vooral naar de kabinetsmaatregelen gekeken of gehoopt dat het gedaan is met de extreme inflatie. "Alhoewel een prijsje van de Postcodeloterij welkom is", verwoordt Maartje uit Schagen tenslotte natuurlijk de wens van alle loterijdeelnemers. 

NH-panel: thema's om in te investeren en op te bezuinigen 

We hebben de panelleden ook thema's voorgelegd om te vragen welke de belangrijkste zijn om in te investeren en waarop bezuinigd mag worden. Deelnemers mochten er meerdere kiezen. Hier de top 4.

Investeren in: 
- Zorg (61 procent)
- Woningbouw (43 procent)
- Lastenverlichting (23 procent)
- Milieu/klimaat en onderwijs (beiden 22 procent)

Bezuinigen op: 
- Opvang van vluchtelingen en huisvesten statushouders (50 procent)
- Ontwikkelingshulp (39 procent)
- Samenwerking Europese Unie (35 procent)
- Milieu/klimaat (22 procent)

Lees ook

Verantwoording

Onder de leden van het NH Nieuws-panel hielden we een enquête over hoe ze aankijken tegen de stand van de economie in Nederland, hun eigen financiële situatie en hoe ze het komend jaar zien. Ook vroegen we hoe ze omgaan met de prijsstijgingen. In totaal deden 1.618 mensen mee aan de enquête. 

Wil je ook meepraten over allerlei onderwerpen in Noord-Holland? Geef je dan hier op voor het NH Nieuws-panel. Je wordt dan ongeveer eens per maand uitgenodigd voor onze onderzoeken.

Prinsjesdag

Dit artikel hoort bij de serie Prinsjesdag-verhalen waarin NH naar aanleiding van de presentatie van de Miljoenennota met Noord-Hollanders vooruitblikt op het komende jaar. Maken ze zich zorgen of zien ze komend jaar met vertrouwen tegemoet? Verwachten ze dat hun financiële situatie er op vooruit of er juist op achteruit gaat? En moeten ze de eindjes aan elkaar knopen en zo ja, hoe doen ze dat?