Start van hoofdcontent

Texel

nl

Texel en Den Helder moeten langer wachten op nieuwe bruggen voor veerboten TESO

7 september 2023, 06.07 uur · Door Edo Kooiman

De gemeenten Texel en Den Helder hoeven er niet op te rekenen dat de bruggen van TESO op korte termijn worden vervangen. Het was oorspronkelijk de bedoeling dat nieuwe aanlandinrichtingen in 2025 gebruikt konden worden. Maar dat gaat volgens Rijkswaterstaat niet lukken. Naar alle waarschijnlijkheid wordt dat 2030 of misschien nog later.

De veerboot vertrekt uit de haven van Texel. - Foto: NH Nieuws/Edo Kooiman

Een flinke domper voor TESO en het gemeentebestuur van Texel, die hadden gerekend op nieuwe bruggen in 2025. Immers de veerboot is de levensader voor het eiland. Uitval van de brug betekent dat het eiland niet meer bereikbaar is, met alle economische gevolgen van dien. "We zien de komende jaren een fors onderhoudsprogramma van werken op ons afkomen", zegt Tjeerd Roozendaal, hoofdingenieur-directeur van Noord Holland bij Rijkswaterstaat.

Rijkswaterstaat heeft landelijk te weinig capaciteit, zowel technisch als op financieel gebied, om de vele geplande renovatieprojecten zoals bruggen, tunnels, sluizen en viaducten op korte termijn te kunnen realiseren. "Dat betekent dat we de levensduur van de TESO-installaties moeten verlengen tot minimaal 2030 en misschien nog wel langer", zegt Roozendaal. "Pas dan gaan we over op vervanging van de walinstallaties."

De bruginstallatie vanuit de lucht van de veerhaven van Teso op Texel. Het is de bedoeling dat aan de rechterzijde de nieuwe installatie wordt gebouwd. - Foto: NH Nieuws/Edo Kooiman

"Voor ons is het belangrijk dat TESO blijft varen"

Hoofdingenieur-directeur Tjeerd Roozendaal van Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat heeft een analyse uitgevoerd om te kunnen bepalen welke van de vele projecten op basis van de beschikbare capaciteit nu eerst moeten gebeuren. "Voor ons is belangrijk dat TESO blijft varen”, zegt Roozendaal. "Het is een belangrijk onderdeel van ons hoofdwegennet." Rijkswaterstaat is al iedere dag aan de slag met onderhoud van de installaties. "En dat zullen we blijven doen. Alleen straks gaan we ook fors onderhoudswerk uitvoeren en bepaalde onderdelen vervangen. Want veel van die onderdelen zijn aan het eind van hun levensduur."

Daarmee doelt Roozendaal op de hijsende delen van de brug, maar ook de drijvende zaken en damwanden die lekken. Hij noemt 2030 geen harde datum. Want er zal nog veel water door het Marsdiep gaan, voordat de bruggen echt daadwerkelijk vervangen kunnen worden. Zo wordt zelfs gedacht om de havens naar de oostelijke kant te verplaatsen, zowel in Den Helder als op Texel. Dat heeft als voordeel dat tijdens de bouw van de nieuwe aanlandinrichtingen het verkeer van en naar de veerboot weinig last heeft van de werkzaamheden.

Ameland

Problemen zoals onlangs op Ameland wil Roozendaal voorkomen. Begin juni konden 65 auto's op de veerboot tussen Ameland en Holwert niet van de boot af vanwege problemen met de brug. Reizigers zaten uren vast op de boot. Door de inzet van een hijskraan kon de veerdienst de volgende dag worden hervat.

Garanties dat passagiers van TESO geen hinder ondervinden van de huidige onderhoudswerkzaamheden, kan Roozendaal niet geven. "We gaan ervan uit dat de huidige dienstregeling gewoon kan blijven doorgaan." Mede-directeur van TESO Mario Prak geeft aan dat de veerdienst altijd nog kan rekenen op de noodaanlandingen. "Dan kunnen we op een beperkte manier heen en weer blijven varen. Maar dat is alleen op basis van noodgevallen", zegt Prak. 

De aanlandinrichting op Texel. - Foto: NH Nieuws/Edo Kooiman

Geheel verplaatsen van de TESO veerhaven is volgens Helderse wethouder Tessa Augustijn niet aan de orde. "De gemeente heeft geen geld om dat te doen. Want een aanpassing van de infrastructuur vraagt een forse investering", zegt ze. Bovendien gaat de verplaatsing bestuurlijk nog jaren duren, zonder dat er zicht is op een goede oplossing. 

Augustijn liet weten dat de gemeenten samen met de provincie wel werken aan de mobiliteitsvisie. Daarin wordt ook gekeken hoe de huidige verkeersstromen op een positieve manier kunnen worden beinvloed. "Er wordt ook gekeken hoe we het verkeer beter kunnen scheiden", zegt ze. "Ik was laatst zelf op de fiets naar de veerboot en stond aan de verkeerde kant."

Tjeerd Roozendaal en Tessa Augustijn op de veerhaven van Texel - Foto: NH Nieuws/Edo Kooiman

In 2025 is de studie afgerond en zullen de plannen voor de nieuwe bruggen ook klaar liggen. Alles is ook afhankelijk van de vergunningen en de invloed van stikstof daarop. Tevens moet er een geschikte aannemer worden gevonden voor het specialistische werk. En dan is ook bekend hoe lang het werk zal gaan duren. "De discussie rondom de stikstof zal een kritische factor zijn", zegt Roozendaal.  

Transferium

Ondertussen wordt er ook gekeken hoe de vervoersstromen naar Texel beter kunnen lopen. Augustijn spreekt over een 'hub' bij de Kooij. Daarmee doelt zij op eventueel een transferium waarbij passagiers bijvoorbeeld kunnen overstappen op ander vervoer, zoals elektrische bussen. Ook voor het vervoer van de bagage wordt dan gezorgd. Het zijn ideeen die verder uitgewerkt moeten worden, maar die door zowel de gemeente Texel als Den Helder worden ondersteund.