Ga naar Content

Vogelgriep zorgt voor enorme kosten bij dierenambulances, oproep om meer geld

De vogelgriep zorgt voor veel kopzorgen bij dierenambulances. Het ruimen van zieke vogels, de extra ritten en het aanschaffen van speciaal beschermmateriaal kost ze veel extra geld. Er zijn grote zorgen als de vogelgriep weer oplaait: "Er moet meer geld bijkomen, en dat moet landelijk gebeuren."

Vorig jaar werden veel dode vogels geruimd in de natuurgebieden - Foto: Uit archief: Marc Plomp (Vogelinformatiecentrum Texel)

Doordat de dierenambulances van de dierenbescherming afhankelijk zijn van donaties, komen de extra kosten die gemaakt worden door vogelgriepgevallen, voor eigen rekening.

Door het uitbreken van de vogelgriep keerde het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit dit jaar een ton uit voor het aanschaffen van materiaal, het ruimen van vogels en de kosten voor dierenartsen. Maar omdat dit verdeeld is over 150 dierenbeschermingsorganisaties, komt dat neer op ongeveer 440 euro per dierenambulance, wat de extra kosten niet dekt. Dierenorganisaties kunnen wel een vergoeding krijgen voor de vogelgriep via de gemeente of terreinbeheerders waar de vogels worden gevonden. 

Extra kosten

De rest van de kosten dekt de dierenambulance zelf door middel van het opzetten van inzamelingsacties en donaties die aan de dierenbescherming worden gedaan. "Hiervan worden mondkapjes, beschermende kleding, handschoenen en desinfectiemiddel aangeschaft", vertelt Saskia Thijssen van dierenambulance Kennemerland. 

Gerrit van Egmond van de dierenambulance Velsen vraagt zich af of het geld van het Rijk wel naar de juiste organisaties gaat: "Het meeste geld zou naar de dierenambulance en de vogelopvang moeten gaan. Daarnaast krijgt het gros van de vogels die besmet zijn met vogelgriep euthanasie, waar ook weer kosten bijkomen voor de dierenarts en dat betaalt de dierenambulance dan ook." 

"Wanneer we een vogel hebben vervoerd, moet je je hele voertuig ontsmetten. Daardoor kun je de ambulance ook niet meer gebruiken, wat ook weer tot meer kosten leidt" 

Gerrit van Egmond, voorzitter dierenambulance Velsen

De dierenambulance Den Helder maakt rond de 2.000 euro aan extra kosten voor het ruimen en inkopen van materiaal. "Ik was niet eens op de hoogte dat je via het Rijk recht hebt op steun. Maar ik zie hier ook niet snel de kas leeglopen dus we hebben gelukkig geen last van financiële krapte", aldus Matthijs Keuris.

Volgens Van Egmond rijst de aanschaf van persoonlijke bescherming de pan uit. Door de vogelgriep hebben dierenambulances veel meer kosten gehad. In Velsen was dat 40 procent meer: "Wanneer we een vogel vervoeren, moet je daarna je hele voertuig ontsmetten. Daardoor kun je de ambulance ook niet meer gebruiken, wat ook weer tot meer kosten leidt." 

Bijdrage van gemeente 

Binnen Noord-Holland Noord zijn vijftien gemeenten, waaronder Alkmaar en Den Helder die een structurele bijdrage leveren voor het ophalen van aangetroffen dieren. De hoogte van een eventuele bijdrage verschilt per gemeente.  

Van Egmond laat weten dat de gemeente Velsen ook geld beschikbaar heeft gesteld waar zij aanspraak op kunnen maken als de vogelgriep weer oplaait: "We maken er momenteel geen gebruik van omdat het relatief rustig is met besmettingen. Maar eerder hebben we het wel gedaan."

Woordvoerder van de gemeente Velsen zegt als uitgangspunt te hebben dat de dierenambulances hun 'belangrijke' werk kunnen blijven doen: "De dierenambulance in Velsen kan alle extra kosten die gemaakt worden declareren. Denk aan uitgevoerde ritten, wegwerpoveralls en andere dingen die nodig zijn", laat de woordvoerder weten. "Daarnaast is het wel een noodzaak dat er meer vrijwilligers komen die zich kunnen inzetten."

"Opvang en vervoer moeten financieel ondersteund worden. Dat gebeurt incidenteel, maar lang nog niet structureel" 

Saskia Thijssen, woordvoerder dierenbescherming

Wie moet betalen?

"Er moet meer geld bijkomen", vindt Van Egmond: "Ik vind dat de Rijksoverheid daar verantwoordelijk voor is en dat het landelijk geregeld moet worden. Dan is het voor iedereen hetzelfde. Je hoort op de televisie wel dat het belangrijk is om er goed en zorgvuldig mee om te gaan, maar hoe dat moet laten ze in het midden. We merken er financieel gezien niets van."

Het ministerie van VWS zegt tegen NH de vogelgriep zeer serieus te nemen: "Het is belangrijk dat dode wilde vogels opgeruimd worden op plaatsen waar mensen en dieren in contact kunnen komen met besmette, wilde vogels." Toch zegt VWS dat terreinbeheerders en terreineigenaren in eerste plaats de aangewezen partij zijn om de vogels te verwijderen.

Omdat wilde vogels, geen eigenaar hebben, zouden volgens de dierenbescherming provincies, gemeenten of de Rijksoverheid hierin hun verantwoordelijkheid moeten nemen. "Opvang en vervoer moeten financieel ondersteund worden. Dat gebeurt incidenteel, maar lang nog niet structureel." 

Van Egmond zegt zich zorgen te maken: "Onze werkzaamheden worden echt onderschat. De besmetting moet worden gestopt en dus moeten alle dieren of kadavers opgeruimd worden, voordat aaseters er aan gaan vreten en ook besmet raken. Dat is echt een grote taak voor de volksgezondheid, en daar moet meer aandacht voor komen."

Lees ook