Ga naar Content

Ook Hilversum bereid om te praten met Wijdemeren over mogelijke fusie

Na Gooise Meren is ook Hilversum bereid om met Wijdemeren te praten over een eventuele fusie tussen beide gemeenten. De bestuurders van de mediastad zeggen dat de 'gespreksbal' in de hoek ligt van de buren. Ze wachten na oktober af of ze een uitnodiging krijgen voor een gesprek. 

Foto: Foto: Vranzvanmaaren, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Hilversum wacht netjes op haar beurt. In Wijdemeren is nog maar net besloten om de gemeente op te heffen en op te laten gaan in een nieuwe gemeente; het liefst al per 1 januari 2026. Voordat Wijdemeren gaat kijken naar een geschikte fusiepartner willen de huidige bestuurders eerst van inwoners, ondernemers en organisaties horen wat belangrijk is voor de toekomst en de verschillende dorpskernen.

Momenteel is de gemeente druk bezig met ophalen van deze informatie. Pas na het zomerreces is deze klus klaar. In oktober moet duidelijk zijn wat de wensen zijn en is het aan de Wijdemeerse politiek om hier een klap op te geven. Hierna begint de spreekwoordelijke fusiestoelendans met belangstellende buurgemeenten.

Krachtige regio

Naast Gooise Meren geeft nu ook het gemeentebestuur van Hilversum te kennen open te staan voor een oriënterend gesprek. De Hilversumse bestuurders vinden het belangrijk dat Wijdemeren onderdeel blijft van de Gooi en Vechtstreek. "Het mag duidelijk zijn dat een krachtige regio Gooi en Vechtstreek en krachtige inliggende gemeenten voor de toekomst en ontwikkeling van onze gemeente van belang zijn", meldt het Hilversumse college van burgemeester en wethouders in een brief.

Lees ook

In Hilversum realiseren ze zich goed dat als Wijdemeren aanklopt voor een fusiegesprek dat een aantal belangrijke dossiers ter tafel komen. Hoewel ze dat in Wijdemeren niet zo graag horen, is de bruidsschat nou niet heel aanlokkelijk. Sinds vorig jaar september staat de gemeente onder financieel toezicht van de provincie Noord-Holland en ook organisatorisch kan 't veel beter.

Dat zijn zeker zaken waar ze in Wijdemeren aan blijven werken, zodat het aantrekkelijker wordt om samen te gaan. Zo is onlangs een financieel herstelplan gepresenteerd.

Heldere routekaart

"In elke mogelijk oplossing zijn vraagstukken rondom bestuurbaarheid en financiële en
organisatorische stabiliteit aan de orde", geeft het Hilversumse college aan. "Wij zullen het provinciebestuur oproepen de gemeente Wijdemeren met advies en onderzoek te ondersteunen en regie te voeren op het proces na oktober 2023. Onze eerste behoefte is een heldere routekaart voor het proces na het raadsbesluit in oktober en gedegen financiële analyses", is het duidelijke vervolg. 

De discussie over een samengaan tussen Hilversum en Wijdemeren is niet nieuw. Tot en met september 2018 hing een fusie ook in de lucht. In de mediastad waren ze voor, maar bij de buren overheerste een ander sentiment. Bij diverse Wijdemeerders leefde een anti-Hilversum-stemming. Maar vijf jaar geleden was dit voornemen van de provincie ineens van de baan. In Haarlem besloten ze af te zien van boven opgelegde fusies en daarmee kwam er een einde aan een lang herindelingsproces, ook wel bekend als de arhi-procedure. 

Lees ook