Ga naar Content

Gooise Meren staat zeker open voor fusiegesprek met buurman Wijdemeren

Als Wijdemeren aanklopt bij Gooise Meren om te praten over een fusie dan zwaait de buurman de deur vriendelijk open. Het gemeentebestuur van Gooise Meren staat open voor dit gesprek en spreekt meteen het belang uit dat Wijdemeren behouden blijft voor de Gooi en Vechtstreek

Foto: Foto: Adobe Stock

“Vanuit het perspectief van een krachtige regio vinden wij het belangrijk dat Wijdemeren onderdeel blijft uitmaken van deze regio. Vanuit het perspectief van de ontwikkeling van onze eigen gemeente vinden wij het belangrijk om de ingezette inrichting en ontwikkelingsrichting van de eigen organisatie en het ambtelijk-bestuurlijke samenspel door te zetten.” Waarmee het college van burgemeester en wethouders van Gooise Meren aan willen geven dat er zeker met hen te praten is.

Streefdatum

De dagen van Wijdemeren zijn geteld. Eind juni maakte een vertegenwoordiging van de gemeenteraad en burgemeester Crys Larson bekend dat het pijnlijke besluit genomen is om de gemeente op te heffen. De streefdatum om op te gaan in een nieuwe gemeente is 1 januari 2026. Wijdemeren wil dit eigenlijk voor de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen afgehandeld hebben.  

De laatste jaren stapelen de problemen zich op in Wijdemeren. Sinds vorig jaar september staat de gemeente onder financieel toezicht van de provincie Noord-Holland, omdat Wijdemeren de zaken niet op orde kan krijgen, al ligt er nu een plan klaar.

Uitgedund

Daarnaast is de gemeentelijke organisatie enorm uitgedund. Er zijn te weinig handjes voor de nu al forse taken en dan komt er in de nabije toekomst nog veel meer nieuwe wet- en regelgeving de kant op van de gemeenten. Voor Wijdemeren is dat niet meer bol te werken.

Lees ook

Het fusiebesluit is genomen, maar met wie de gemeente dan samen wil gaan, is nu nog onduidelijk. Eerst zaken zo financieel en organisatorisch zo goed mogelijk op orde krijgen én tegelijkertijd erachter het gesprek met inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden aangaan. Welke kernkwaliteiten moeten behouden blijven, is een van de vragen die de komende tijd vaak en luid klinkt in Wijdemeren.

In de wachtkamer

Ondertussen bereiden omliggende gemeenten zich alvast voor op de vraag of zij met Wijdemeren willen fuseren. Gooise Meren is daar één van. Het college van burgemeester en wethouders laat weten dat zij zeker te porren zijn voor een oriënterend onderhoud. Omdat Wijdemeren zich in eerste instantie op zichzelf focust kan Gooise Meren nu nog niets zeggen over de mogelijke consequenties van het samengaan. Voorlopig blijven B&W in de spreekwoordelijke wachtkamer zitten. 

“Wij wachten op een uitnodiging van het bestuur van Wijdemeren op een oriënterend gesprek, nadat inwoners en ondernemers zijn geconsulteerd. Pas na dat gesprek kunnen wij een goed beeld creëren van de vraag, scenario’s en consequenties. Op dat moment zullen wij hiervoor een voorstel doen aan uw raad om ons kaders mee te geven voor het vervolg”, meldt het college van Gooise Meren.

Twee fusiegemeenten

Wijdemeren en Gooise Meren zijn zelf al twee voorbeelden van een fusiegemeente. In 2002 ontstond Wijdemeren, nadat Loosdrecht. 's-Graveland en Nederhorst den Berg zijn opgegaan in deze nieuwe gemeente. Na een heel lang en woelig herindelingsproces zag Gooise Meren in 2016 het levenslicht. Sindsdien vormen Bussum, Naarden, Muiden en Muiderberg een nieuwe gemeente in ‘t Gooi.  

Inwoners van Loosdrecht twijfelen over fusie met Hilversum - Erik Bootsman en Fabian Gijze