Ga naar Content

Wijdemeren neemt flinke financiële maatregelen om in zwarte cijfers te komen

Het college van Wijdemeren komt met een reeks flinke maatregelen om de begroting van aankomende jaren sluitend te krijgen. Dit in het kader van het zogenoemde Financieel Herstelplan. Zowel de inwoners als de recreanten zullen deze maatregelen voelen, "Maar als wij niets doen gaat er over ons beslist worden", zo luidt het argument van verantwoordelijk wethouder Gert Zagt. 

Foto: Adobe Stock

De keuzes die het college maakt en voorgelegd moeten worden aan de gemeenteraad zijn fors. Het college wil vooral op de focus leggen op openbare ruimte, natuur en recreatie. Dit Financieel Herstelplan wordt aan de gemeenteraad aangeboden. Hierin worden een aantal maatregelen genoemd die de gemeente financieel weer boven Jan moeten maken aangezien Wijdemeren onder toezicht van de provincie staat en er de zeer waarschijnlijke fusie met een andere gemeente aankomt. 

Te beginnen met de Onroerend Zaak Belasting (OZB) Deze zal jaarlijks met 5 procent stijgen exclusief inflatie. "Als je niet ingrijpt kan het rijk opleggen dat hier in één keer 30 procent bijkomt", waarschuwt Zagt.

Daarbij komt ook de afvalstoffen- en rioolheffing. Op dit moment is die niet kostendekkend, terwijl het gemeentelijke beleid dit wel verplicht. Dat was in 2019 een bewuste keuze toen de OZB omhoog ging en Wijdemeren deze stijging wilde compenseren. Maar nu ziet het college geen andere optie dan deze te verhogen. Dit moet 1,6 miljoen per jaar opleveren.

Het zijn niet alleen maar de inwoners die dit zullen gaan merken. Ook bezoekers en recreanten van de gemeente zullen moeten meebetalen als het aan het college ligt. Hierbij moet gedacht worden aan toeristen- en forenzenbelasting maar ook aan parkeerbelasting en vaarvignetten. Naar deze optie wordt onderzoek gedaan. "We hebben veel te bieden en om dat op niveau te houden mogen we daar best een bijdrage voor vragen", zo zegt Zagt. Als ze dat aan de kust vragen, kun we dat hier ook, is de achterliggende gedachte.

Fusie

Al deze maatregelen hangen ook samen met de aanstaande fusie van Wijdemeren met een omliggende gemeenten. Wijdemeren staat namelijk onder  toezicht van de provincie waardoor de gemeente elke nieuwe uitgave langs provincie moet halen. Herstel van bijvoorbeeld wegonderhoud is door de provincie aantal projecten tegengehouden. Daarom is het voor de gemeente van belang om zo snel mogelijk in de zwarte cijfers te staan. 

Tekst gaat verder

Lees ook

De provincie is op de hoogte van de voorgenomen maatregelen, aldus de wethouder. In januari 2024 wordt het toezicht opnieuw herijkt. Mocht de gemeente er tegen die tijd beter voorstaan, kan er meer ruimte in het budget komen. Het toezicht zelf verdwijnt niet tot zeker 2024. 

Daarbij komt ook dat Wijdemeren met deze zwarte cijfers zich aantrekkelijk wil maken voor de omliggende gemeenten waarmee Wijdemeren kan fuseren. "We moeten er wel goed op komen te staan en onze huid duur verkopen. Dan helpt het als je de boel weer op de rit hebt."

2022 positief afgesloten

Mede dankzij extra gelden uit het rijk en het niet kunnen uitvoeren van een aantal projecten heeft Wijdemeren het jaar 2022 financieel positief afgesloten met ruim 3,3 miljoen euro. Dit gaat wel echter om een 'incidentele ontwikkeling', benadrukt de gemeente.

Zo kreeg de gemeente geld vanuit het Rijk voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen en hield hier een overschot van 1,3 miljoen aan over. "Samen met inwoners hebben veel medewerkers flink wat tijd gestoken in de opvang. Daardoor zijn andere zaken blijven liggen die later eventueel weer opgepakt kunnen worden", is de uitleg van de wethouder. Ook de energietoeslag van 334.000 euro vanuit het Rijk leverde extra geld op. 

Het overgebleven bedrag van ruim 2,8 miljoen euro wil het college in de algemene reserve storten voor tegenvallers in de toekomst op te kunnen vangen. "Onze weerstandsratio is nu ruim onvoldoende. Met deze voorgestelde toevoeging komt dat weer op redelijk niveau. Alles bij elkaar zijn wij dus erg blij dat we overhouden."

Lees ook