Ga naar Content

Wijdemeren loopt verder vast door crisis: provincie houdt wegenonderhoud tegen

De problemen stapelen zich verder op in Wijdemeren. De gemeente verkeert al langer in een financiële crisis en staat daardoor onder curatele van de provincie. Nu wordt dat ook op straat zichtbaar: belangrijk onderhoud aan wegen ligt stil, omdat de provincie er een stokje voor steekt. En dat terwijl bepaalde plekken dringend aandacht nodig hebben. 

Foto ter illustratie. - Foto: Adobe Stock

Wijdemeren wil nog dit jaar meerdere verkeersknelpunten aanpakken.  Zo wil de gemeente de verkeersveiligheid rondom scholen verbeteren, de Middenweg anders inrichten, de snelheid verlagen op de Molenmeent, geld reserveren voor bredere fietsstroken op de Nieuw-Loosdrechtsedijk en het Noordereinde herinrichten, inclusief de aanleg van een regionale doorfietsroute.

Leeuwenlaan

Herinrichting van de Leeuwenlaan is daar ook een voorbeeld van. Bezorgde bewoners trokken daar al eerder over aan de bel. Ze willen de snelheid op de weg omlaag. De gemeente wil daar aan meewerken. Maar er is meer geld nodig om van deze straat een 50-kilometerweg te maken. Zo moeten er onder meer een nieuwe asfaltlaag en drempels komen.

Maar omdat Wijdemeren met een serieus begrotingstekort kampt staat zij onder preventief toezicht van de provincie. Medewerking vanuit Haarlem blijft voorlopig uit, waardoor er nu geen zinnig woord te zeggen is wanneer deze werkzaamheden zullen gebeuren.

"Wij hebben ook geen budget beschikbaar voor wensen van inwoners op het gebied van verkeersveiligheid"

College van burgemeester en wethouders

Zelf heeft de gemeente ook geen euro's op de plank liggen om de projecten toch door te laten gaan. "Wij hebben ook geen budget beschikbaar voor wensen van inwoners op het gebied van verkeersveiligheid", stelt burgemeester en wethouders. 

Dat is een hard gelag, omdat het onderhoud op alle plekken eerder gisteren dan vandaag nodig is. Op korte termijn is er een 'reëel risico dat veiligheid en bereikbaarheid in gevaar komt op een aantal locaties'. "Dit uit zich onder meer in een aanzienlijke stijging van de niet planbare, dagelijkse onderhoudskosten", aldus het college. 

Kapitaalvernietiging

Wijdemeren heeft vijf onderhouds-  en vervangingsprojecten als urgent betiteld. Uitstel van deze projecten, waaronder bijvoorbeeld de herinrichting van de Prinsessenbuurt, zijn in de ogen van de gemeente ontoelaatbaar. De risico's op onveiligheid, verminderde bereikbaarheid en zelfs kapitaalvernietiging nemen toe, zo stelt het college.

De bestuurders in Haarlem blijven onvermurwbaar. Om in aanmerking te komen voor medewerking van de provincie heeft Wijdemeren vijf projecten geselecteerd die zij de kwalificatie onontkoombaar en onuitstelbaar heeft gegeven. Vooralsnog heeft dat geen resultaat opgeleverd.

Lees ook