Ga naar Content

Zware opgaven dwingen Wijdemeren tot fusie

De gemeente Wijdemeren wil gaan fuseren. Dat voornemen heeft de gemeenteraad. Daarmee is het hoge woord er eindelijk uit. Wijdemeren kampt sinds enkele jaren met een groot gebrek aan slagkracht.

Foto: Adobe Stock

Het gaat al langer niet goed in Wijdemeren: door een groot personeelstekort kan Wijdemeren het vele werk al tijden niet meer bolwerken. Daar komt nog eens bij dat het financieel slecht gaat. Wijdemeren werd eerder dit jaar onder verscherpt toezicht van de provincie geplaatst, omdat de begroting een miljoenentekort laat zien.

En dan dreigt er op korte termijn nog meer nieuwe regel- en wetgeving naar de gemeenten te komen. Dat is iets wat een kleine gemeente als Wijdemeren nog amper aan kan.  

De gevolgen daarvan zijn al tijden goed te merken. Niet alleen op het gemeentehuis, maar ook steeds meer in de samenleving. 

"Met name de dienstverlening is de laatste jaren meer en meer onder druk komen te staan"

Gemeente Wijdemeren

Bestuurlijke fusie of herindeling

Een bestuurlijke fusie of een herindeling - waarbij de gemeente Wijdemeren in beide gevallen opgaat in de andere gemeente - zou een goede oplossing zijn voor een deel van de problemen, beseft de gemeenteraad na een 'intensief proces' de afgelopen maanden.

Het moet anders, beseft de gemeenteraad. "Belangrijkste doel van de gemeenteraad is om de dienstverlening naar inwoners en de bedrijven te verbeteren. En om daarnaast te kunnen voldoen aan de verschillende maatschappelijke opgaven zoals de energietransitie, de woningbouwopgave, een gezonde leefomgeving en bereikbaarheid", zo stelt men. "Met name de dienstverlening is de laatste jaren meer en meer onder druk komen te staan." 

Definitief besluit

De stap om te fuseren met een andere gemeente is nu nog slechts een voornemen, komend najaar wil de gemeente er definitief een klap op geven. Voor die tijd wil de gemeente eerst nog spreken met inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden over het voornemen. Dat gebeurt na de zomer. 

Daarmee blijft een aantal veelgestelde vragen over zo'n gemeentelijke fusie ook nog een tijdje onbeantwoord. Zo weet Wijdemeren bijvoorbeeld nog niet met wie het zou willen fuseren. Wel zou het allemaal betrekkelijk snel moeten gaan: Wijdemeren mikt op 2026 en als dat niet lukt op een jaar later. 

Fuseren Wijdemeren niet onbekend

Het is niet de eerste keer dat Wijdemeren samen zou gaan met een andere gemeente. De gemeente is namelijk ontstaan uit meerdere kleine gemeentes. 

De gemeente ontstond ruim twintig jaar geleden nadat de gemeenten Loosdrecht (toen nog provincie Utrecht), 's-Graveland en Nederhorst den Berg fuseerden. 

Echt stil is het de jaren daarna nooit gebleven: enkele jaren geleden werd al eens geopperd dat de gemeente Wijdemeren zou moeten fuseren met Hilversum. Daar was men toen fel op tegen. 

Eerdere verhalen over de crisis in Wijdemeren