Ga naar Content

Flexwoningen en bouwen in groene zoom van Haarlem: oplossingen voor bouwdip?

Dat de ambitie van tienduizend nieuwe woningen in Haarlem voor 2030 onder druk staat, komt voor de oppositie in de gemeenteraad niet als een verrassing. "Het was een onmogelijke opgave", stelt Moussa Aynan van Jouw Haarlem. Hij hamert maar weer eens op flexwoningen en bouwen in de groene zoom om de stad heen. "Zeker nu het nieuwe provinciale bestuur ruimte biedt aan bouwen aan de rand van de bebouwde kom."

Raadslid Moussa Aynan wil bouwen in de groene zoom van Haarlem - Foto: NH Nieuws

Haarlem kiest er al jaren voor, met GroenLinks, D66, PvdA en het CDA aan het roer, om die groene zoom om de stad niet te bebouwen. "Jullie zijn altijd doof geweest voor die optie", laat Moussa Aynan van Jouw Haarlem maar weer eens horen in de commissievergadering van de gemeenteraad.

Matige voortgang van bouw nieuwe woningen

De jaarlijkse voortgangscijfers van de ambitieuze bouwplannen van Haarlem staan namelijk op de agenda en die cijfers zien er niet rooskleurig uit. Ontwikkelaars zijn huiverig om hun bouwplannen nu door te zetten vanwege een op handen zijnde economische crisis en de hoge rente. 

Jouw Haarlem is als kleine partij al jaren een roepende in de woestijn als het gaat om alternatieve oplossingen voor de enorme woningnood in de stad. De wachtlijsten voor huurwoningen zijn groot, mensen met middeninkomens kunnen door de hoge woningprijzen niet doorstromen vanuit hun starterswoningen en er moeten steeds meer statushouders in Haarlem worden gehuisvest. Die problemen zijn overigens niet anders dan elders in Nederland, maar Haarlem kampt inmiddels met een versteende stad die uit zijn voegen barst. 

Je kan niet zomaar in een weiland gaan bouwen"

Floor Roduner, wethouder Haarlem

Het raadslid van Jouw Haarlem voelt zich, in zijn zoektocht naar alternatieven voor het volbouwen van de stad, gesteund door het vorige week gesloten coalitieakkoord van het nieuwe provinciale bestuur. Er mag daarin buitenstedelijk, aan de rand van de bebouwing van een woonkern, uitgebreid worden en er wordt zelfs meer provinciaal geld voor beschikbaar gesteld. 

Voor wethouder Floor Roduner is dat niet direct een reden om nu ineens wijken in de groene rand toe te staan. "Je kan niet zomaar in een weiland gaan bouwen." Hij wil het groen dat er nog is rondom Haarlem zoveel mogelijk behouden. En hij wijst daarbij ook op de extra kosten voor de gemeente. Want ook het aanleggen van extra wegen en voorzieningen, zoals winkels en scholen, kost veel geld. 

Flexwoningen van Hugo de Jonge

Dat er nog duizend flexwoningen ongebruikt klaarstaan, die minister Hugo de Jonge beschikbaar stelt aan gemeenten als noodwoningen, is de oppositie in Haarlem een doorn in het oog. Ook hierover is raadslid Aynan weer de kartrekker. "Bel Hugo de Jonge op. Dat die flexwoningen naar Haarlem kunnen komen. Dan helpen we spoedzoekers aan een woning, zoals statushouders, Oekraïners en mensen die in opvanglocaties moeten wonen door gestrande relaties."

Vooralsnog krijgt Aynan de meerderheid van de gemeenteraad daar niet in mee. Coalitiepartij PvdA ziet meer heil in het aanboren van subsidiepotjes die het rijk beschikbaar stelt, zoals het Startbouwimpuls waarmee een kwart miljard te verdelen is onder Nederlandse gemeenten. En ook wil die partij meer geld vrijmaken in de eigen begroting. Hierover komen moties op tafel tijdens raadsvergaderingen over de Kadernota, die morgenavond starten. 

Lees ook

Meer nieuws uit Haarlem e.o.?

💬 Blijf op de hoogte via onze Facebookgroep Nieuws uit Haarlem en omgeving. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws.

📰 Volg de laatste berichtgeving altijd via NHNieuws.nl/Haarlem.

🔔 Download de app en krijg een melding bij belangrijk nieuws uit jouw buurt

📧 Stuur ons jouw tips op [email protected]

✏️ Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]