Ga naar Content

Volkspeiling over betaald parkeren in Haarlemse woonwijken stap dichterbij

Mogen Haarlemmers een volkspeiling houden over het invoeren van betaald parkeren in elf woonwijken? Een referendum is in ieder geval een stap dichterbij door een positief advies van een beoordelingscommissie. Maar de gemeenteraad kan er nog een stokje voor steken. 

Ruud Kuin (SP Haarlem) en referendumaanvrager Frans de Goede - Foto: NH Nieuws / Geja Sikma

Volgende week donderdag als de Haarlemse raad het parkeerbeleid definitief bespreekt, komen veel Haarlemmers samen in een zaaltje buiten het stadhuis. Samen willen ze dan de raadsvergadering bekijken. Daarin wordt besloten of het referendum wordt toegestaan. Daarna moeten er nog 4.000 handtekeningen ingezameld worden van Haarlemmers die het referendum steunen.

Veel Haarlemmers zijn boos omdat er door de gemeente niet meer onderzocht wordt of er onder de wijkbewoners echt een probleem wordt ervaren. Dergelijke draagvlakonderzoeken bestonden voor de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar wel, maar die wil het nieuwe gemeentebestuur schrappen.  

Vooral de Indische Buurt in Haarlem-Noord voelt zich bedonderd, omdat vlak voor de verkiezingen nog zo'n onderzoek was gedaan. Toen liet 72 procent van de ondervraagden weten geen parkeervergunningen te willen, omdat ze geen last hadden van parkeerdrukte in hun straten. 

Ik ben woedend, omdat er niet wordt geluisterd naar de Haarlemmers"

Frans de Goede, indiener van referendumverzoek

Initiatiefnemers voor het referendum mogen geen politici zijn. Frans de Goede uit Haarlem-Noord en Wim Kleist uit Haarlem-Oost hebben het verzoek tot een referendum over het betaald parkeren ingediend. "Ik heb geeneens een auto omdat ik dat niet nodig heb", licht Frans de Goede zijn actie toe. "Maar ik ben woedend omdat er niet wordt geluisterd naar de Haarlemmers." 

Als de raad volgende week instemt met de volkspeiling, zoals volgens de regels bijna niet anders meer kan, wordt er een 'feestje' gevierd. "En anders gaan we direct nadenken over andere acties", stelt fractievoorzitter Ruud Kuin van de SP. 

In de commissievergadering van de gemeenteraad lieten de grotere partijen zich nog niet uit of ze met een referendum zullen instemmen. Het positieve advies (zie kader) van de beoordelingscommissie lag vandaag op de mat. "We moeten dit eerst in de fractie bespreken", zei Renée Roodhuizen van de PvdA. 

Positief advies

De referendumcommissie heeft positief geadviseerd over het verzoek om een referendum toe te staan. De gemeenteraad moet daar nog akkoord mee gaan of niet. Er zijn regels opgesteld voor het houden van een referendum en drie daarvan zouden roet in het eten kunnen gooien. Maar volgens de commissie is daar hier geen sprake van.

  • Een referendum mag niet over tarieven en belastingen gaan. Bij het betaald parkeren worden wel tarieven vastgelegd, maar die worden in het referendum niet ter discussie gesteld.
  • Als de kwestie een voortvloeisel is van een eerder genomen besluit, dan is het ook niet meer 'referendabel'. Het betaald parkeren is niet nieuw in Haarlem, maar het beleid dat nu ter discussie staat heeft volgens de commissie drie beleidswijzigingen. Dat is nieuw beleid en dus kan er een referendum over gehouden worden. 
  • De gemeenteraad kan ook nog besluiten dat er 'dringende redenen' zijn om een referendum niet toe te staan. Maar dan moet dat wel heel duidelijk zijn, want er zijn vaak juridische uitspraken die dergelijke redenen niet zwaar genoeg vinden wegen. 

Als de gemeenteraad volgende week donderdag instemt met het verzoek tot een referendum, dan mag er volgens de regels nog niet een besluit over het nieuwe parkeerbeleid genomen worden. 

Lees ook

Meer nieuws uit Haarlem e.o.?

💬 Blijf op de hoogte via onze Facebookgroep Nieuws uit Haarlem en omgeving. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws.

📰 Volg de laatste berichtgeving altijd via NHNieuws.nl/Haarlem.

🔔 Download de app en krijg een melding bij belangrijk nieuws uit jouw buurt

📧 Stuur ons jouw tips op [email protected]

✏️ Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]