Ga naar Content

Gemeente wil nieuwe woonwagenplaatsen in Alkmaarse wijken, vijf locaties in beeld

Na vele jaren van zoethoudertjes lijkt Alkmaar nu haast te willen maken met het nakomen van de belofte aan woonwagenbewoners. Voor in totaal 21 extra woonwagenstandplaatsen zijn er momenteel vijf 'kansrijke' locaties in beeld. Wethouder Gijsbert van Iterson Scholten: "We willen een nieuwe plek in de wijk creëren, met groen en speeltuintjes eromheen. Dat het echt leuke buren worden die iets toevoegen."

Woonwagenbewoners in gesprek met wethouder van Iterson Scholten - Foto: NH Nieuws / Anne Klijnstra

Het is in 35 jaar nog nooit gelukt, maar de gemeente Alkmaar heeft serieuze plannen om binnen enkele jaren 21 extra standplaatsen te ontwikkelen. En ook niet zomaar ergens weggestopt op een industrieterrein: "Woonwagenbewoners moeten echt deel gaan uitmaken van de buurt", zegt wethouder van Iterson Scholten.

De vijf mogelijke locaties die de gemeente op het oog heeft, zijn allemaal in het bezit van de gemeente. Zo kan er rap worden gebouwd. Sinds 2018 zijn er nieuwe richtlijnen om de woonwagencultuur en het familieverband te beschermen, verklaart wethouder Robert te Beest. "We vinden dat we die lijn nu ook moeten opnemen om snel voldoende plekken te realiseren. Deze mensen hebben wel lang genoeg gewacht."

De 5 'kansrijke' plekken in Alkmaar:

  1. Herenweg 28-30 in Oudorp, maximaal 15 standplaatsen bij oude brandweerkazerne
  2. Stalpaertstraat 3 in Overdie, maximaal 14 standplaatsen bij leegstaand schoolpand van basisschool de Wegwijzer
  3. Saskerstraat in Koedijk, maximaal 9 standplaatsen bij voormalige Koedijker Tennisvereniging 
  4. Over de Leij in Schermerhorn, maximaal 9 standplaatsen op een braakliggend stuk gemeentegrond 
  5. Picassolaan/Mondriaanstraat, 8-10 standplaatsen, uitbreiding van huidig woonwagenterrein

Om in kaart te brengen hoeveel extra standplaatsen er precies nodig zijn, deed Alkmaar in 2019 al een behoefteonderzoek. "Mensen hadden zich inmiddels overal ingeschreven, in de hoop ergens anders een plek te krijgen. Spijtoptanten die noodgedwongen ergens anders wonen, waren dankzij die familieverbanden vrij makkelijk te achterhalen."

Momenteel heeft Alkmaar 35 standplaatsen, verdeeld over drie woonwagenkampen aan de Bestevaerstraat, de Scheldestraat en de Mondriaanstraat. Op korte termijn zijn er 31 extra standplaatsen nodig. Bij de Vroonermeer-driehoek komen in elk geval tien woonwagens te staan.

Najaar meer duidelijkheid

Komend najaar verwacht de gemeente te weten waar de 21 andere standplaatsen komen. Het gaat gedeeltelijk om huurstandplaatsen, in beheer van Woonwaard. Voor de koopplaatsen moeten bewoners zelf een woonwagen regelen.

Tekst gaat verder.

Actievoerders tijdens het protest afgelopen zomer - Foto: NH Nieuws / Anne Klijnstra

Alkmaar krijgt er de komende jaren 15.000 woningen bij. Het uitgangspunt is dat er per 1.000 woningen 1,2 woonwagens bijkomen. Op langer termijn worden er dus nog 28 extra standplaatsen gecreëerd. "Voor andere Alkmaarders bouwen we ook mooie, nieuwe woningen, dus dat moeten we voor deze doelgroep ook doen", reageert Van Iterson Scholten.

Bezwaar van omwonenden

Voor het zo ver is, moet er nog een hoop gebeuren. Zo moet eerst het bestemmingsplan worden gewijzigd en er moet een zienswijze worden ingediend, zodat omwonenden eventueel bezwaar kunnen maken bij de gemeenteraad."We willen transparant zijn en dat doen we in een vroeg stadium. Het participatietraject is een belangrijke route die we moeten blijven volgen, het blijft een bijzondere woonvorm."

Als eenmaal duidelijk is waar de nieuwe woonwagens komen te staan, moet de grond ook eerst nog bouwklaar worden gemaakt.  Bovendien moet er riolering en een stroomnetwerk worden aangelegd. "Dat speelt voor alle locaties", reageert wethouder Te Beest. "De bedoeling is dat we volgend jaar april starten, dan gaat ook de school bij de Driehoek eruit."

Hoopvol vooruitzicht

Op de wachtlijst stonden vorig jaar augustus volgens de gemeente 87 inschrijvingen genoteerd. Dat aantal moet volgens woonwagenbewoner Bertus Schlamilch opnieuw worden gescreend. "Dit zijn waarschijnlijk ook mensen van buiten het kamp, niet alleen spijtoptanten", reageert hij. "Met 59 nieuwe standplaatsen komen we al een heel eind. Dit geeft hoop, er is weer vooruitzicht."

35 jaar geleden werd het aantal staanplaatsen in Alkmaar gehalveerd. Vorig jaar voerden woonwagenbewoners daarom actie en 'kraakten' twaalf chalets, bestemd voor Oekraïense vluchtelingen. Later bezetten actievoerders een weiland aan de Achterweg bij Sint Pancras.

Momenteel verblijft een deel op een industrieterrein aan de Alexander Fleminkstraat in Oudorp. "We staan hier nu vijf maanden en gaan pas weg als we een vaste plek hebben", zegt Schlamilch. "Voor Oekraïense vluchtelingen was het in een paar maanden tijd ook geregeld. Het kan dus wel."

Lees ook