Ga naar Content

Bewoners Hilversum-Oost stappen naar Raad van State: "Worden compleet genegeerd"

Vijf bewonersgroepen uit Hilversum-Oost hebben besloten naar de Raad van State te stappen. Zij zijn ontevreden over het door de politiek vastgestelde toekomstplaatje van hun wijk Over het Spoor. In de al versteende Hilversumse buurt komen te veel nieuwe woningen, waardoor de leefbaarheid alleen nog maar meer afneemt. "We worden compleet genegeerd", aldus Patrick Weening, woordvoerder van de bewonersgroepen. 

Wat komt er terug als de driehoek Kleine Drift, Zuiderweg en Larenseweg wordt ontwikkeld in 1221? - Foto: Gemeente Hilversum

Een andere optie dan naar de hoogste bestuursrechter van het land stappen zien de bewoners van Oost niet. Het is de enige mogelijkheid nog om de plannen (deels) een halt toe te roepen. "Onze bezwaren zijn niet ineens weg", verduidelijkt Weening. En daarom willen bewonersgroepen Liebergerweg, Venetapark, Stichting Betrokken Omwonenden Busremise Hilversum (BOB-H), de Geuzenbuurt en omwonenden van de Korte Noorderweg een uitspraak van de raad.

Grote teleurstelling

Eind oktober ging de overgrote meerderheid van de gemeenteraad akkoord met het nieuwe toekomstbeeld voor het postcodegebied 1221. Ondanks verwoede pogingen van de Hilversummers om onder meer het bouwvolume naar beneden te krijgen, heeft al die inspanning niet het gewenste resultaat opgeleverd. Met als gevolg dat er niet 1.000 nieuwe woningen bijkomen in dit Hilversumse gebied, maar 1.800. 

"De meest versteende wijk van Hilversum is het centrum. Dan volgt 1221. Daar zijn al ruim 4.300 woningen. Daar komen nog eens 1.800 woningen bij. Dan heb je toch kortsluiting in het hoofd als je daar 42 procent bijbouwt. Dat is van de gekke", stelt Weening zelf vast.

"Met 1.800 nwoningen erbij is te rekenen op een toename van een kleine 10.000 autobewegingen per etmaal"

Bewonersgroepen Over het Spoor

De zorgen over de leefbaarheid in hun wijk zijn al groot. Juist in deze kleine straatjes over het spoor, waar al veel voorzieningen zijn weggehaald, schuurt het al aan alle kanten. Dat wordt straks alleen nog maar erger, zo is de vrees. Met bijna 2.000 nieuwe woningen erbij en dus ook duizenden nieuwe inwoners wordt het simpelweg nog drukker met alle problemen van dien. 

Geen uitwerking

"Met 1.800 woningen erbij is te rekenen op een toename van een kleine 10.000 autobewegingen per etmaal", is de rekensom die de bewonersgroepen hebben gemaakt. "Het bestemmingsplan laat ongewis hoe dat uitwerkt op de wijk, op de leefbaarheid in de nauwe straatjes die nu al onder druk staan; op sluipverkeer en de verkeersafhandeling", luidt het vervolg.

In de afgelopen jaren zijn er steeds meer woningen bedacht. Dat begon met 800 tot 900 woningen tot 2030. Inmiddels is dat aantal tot 2040 dus verdubbeld. Meer bouwen leidt in de ogen van de bewoners ook tot onvermijdelijke hoogbouw. De bezorgde Hilversummers vrezen 'hoge puisten in hun laagbouwwijk'. Op het Oosterspoorplein zouden gebouwen kunnen verrijzen tot acht bouwlagen en op andere plekken in de wijk is tot vijf bouwlagen mogelijk. Dat doet het karakter van de wijk geweld aan, zo is de stelling van de bewoners.

Volproppen

Naast meer drukte, geluidsoverlast en meer aantasting van de leefbaarheid menen de bewoners ook dat er minder plek is voor groen. "De buurt wordt nog verdicht en volgepropt. De gewenste groenere en betere verblijfskwaliteit blijft uit", zegt Weening. Terwijl de bewoners heel vaak hebben aangegeven minder stenen te willen. Meer groen in hun buurt is hun duidelijke wens.

"We worden aangehoord. Dan wordt er een beetje beleefd geglimlacht en dat is het dan"

Patrick Weening

Al met al is de teleurstelling in de politiek groot. Volgens Weening is er geen gebruik gemaakt van de kennis en kunde van de buurtbewoners en hebben het college en de raad de petitie tegen de verdere verstedelijking van 1221, die door 900 Hilversummers was ondertekend, naast zich neergelegd. 

Niet serieus

Ondanks alle inspanningen en alle pogingen om de plannen gewijzigd te krijgen, voelen de bewoners zich niet serieus genomen door de politiek. "We worden aangehoord. Dan wordt er een beetje beleefd geglimlacht en dat is het dan. Ze gaan verder waar ze meer bezig waren, maar wij worden compleet genegeerd."

Door naar de Raad van State te stappen, hopen de bewoners uit Oost de gevreesde gevolgen (enigszins) te kunnen voorkomen. De vijf bewonersgroepen van Over het Spoor zijn niet de enigen die de stap naar hoogste bestuursrechter nemen. Ook hun buren van de andere kant van de spoorlijn gaan weer de kant op.

Centrumring

Bewoners van het Langgewenst en de Schoolstraat zijn het nog altijd niet eens dat zij de verlegde centrumring voor hun deur krijgen. In februari 2022 vernietigde de Raad het gemeentelijke plan nog. Hilversum heeft het afgelopen jaar een nieuw plan gemaakt. Vorige maand ging de raad met plan 2.0 tot onvrede en teleurstelling van de bezwaarmakende bewoners mee akkoord. Nu treffen de twee partijen elkaar weer bij de Raad van State. 

Lees ook

Meer nieuws uit 't Gooi?

💬 Blijf op de hoogte via onze Facebookgroep Nieuws uit 't Gooi. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws

📰 Volg de laatste berichtgeving altijd via NHNieuws.nl/Gooi

🔔 Download de app en krijg een melding bij belangrijk nieuws uit jouw buurt

📧 Stuur ons jouw tips op [email protected] 

✏️ Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]