Start van hoofdcontent

IJMOND

nl

Het nieuws van 29 juli: 200 jongerenwoningen Santpoort-Noord stap dichterbij • Koçak kan raadslid blijven in Beverwijk

29 juli 2022, 10.20 uur · Aangepast 30 juli 2022, 11.26 uur · Door Thomas Jak

  1. Sluiting nieuwsblog
  2. Bijna 200 jongerenwoningen in Santpoort-Noord een stap dichterbij
  3. Koçak kan raadslid blijven in Beverwijk, wel kleven er 'integriteitsrisico's aan zijn functioneren
  4. Dortmundt doet deuren dicht: laatste knipbeurt luidt einde kapperstijdperk in
  5. Spoorwegovergangen bij Tata maken nu minder lawaai
  6. Rijstroken dicht tussen Velsertunnel en knooppunt Velsen

Dit is het nieuws van vrijdag 29 juli. Het nieuws van gisteren vind je hier. Tips? Mail ze naar [email protected]

29 juli 2022, 18.26 uur

Sluiting nieuwsblog

Dit was het IJmond nieuwsblog van vrijdag 29 juli. Maandag is er weer een blog, prettig weekend!

29 juli 2022, 16.24 uur

Bijna 200 jongerenwoningen in Santpoort-Noord een stap dichterbij

Er gaan rond de 194 jongerenwoningen komen  op het stuk onbebouwde grond achter het KPN-kantoor aan de Vlietweg 2. Dat melden de gemeente Velsen en jongerenhuisvester 1828 Groep vandaag. Wie dit nu voor het eerst leest en geïnteresseerd is, is waarschijnlijk te laat: al 1.900 mensen hebben zich ingeschreven voor het project. Wanneer de woningen er ongeveer zullen staan is nog niet duidelijk.

1828 verwijst naar de leeftijd van de bewoners: de appartementen zijn bedoeld voor jongeren tussen de 18 en 28. Zij mogen maximaal vijf jaar in de één- of tweekamerappartementen blijven wonen. Bijkomende voordelen: de jongeren bouwen terwijl ze er wonen ‘inschrijfduur’ op, zodat zij daarna makkelijker kunnen doorstromen naar een ander huis én zij kunnen er huursubsidie krijgen.

De getekende verklaring van vandaag heet een zogenaamde ‘anterieure’ verklaring. Dat betekent dat het nu zeker is dat het wooncomplex er gaat komen. Maar hoe het er precies uit gaat zien, wordt later nog bepaald in overleg, onder andere samen met een ‘woonpanel’ van Velsense jongeren.

Het idee van de 1828-woningen, die ook al gaan komen in Haarlem, Gouda en Leidschendam, is dat jongeren één of twee kamers met keuken en toilet voor zichzelf hebben, maar andere ruimtes en faciliteiten, zoals woonkamer, terras, wasmachines en zelfs elektrische deelauto’s met elkaar delen.

Redactie

29 juli 2022, 15.36 uur

Koçak kan raadslid blijven in Beverwijk, wel kleven er 'integriteitsrisico's aan zijn functioneren

Halil Koçak kan raadslid blijven in Beverwijk. De resultaten van het onderzoek naar zijn betrokkenheid met de Turkse rechts-extremistische organsiatie 'de Grijze Wolven' heeft geen wettelijke belemmeringen voor het vervullen van zijn taak. Dat stelt onderzoeksbureau 'Necker van Naem Integriteit' na een gesprek met Koçak. 

Wel hebben de onderzoekers een aantal 'integriteitsrisico's' geconstateerd. 'Ter beheersing van de integriteitsrisisco's' neemt Koçak, in overeenstemming met het advies van de onderzoekers, enkele maatregelen. 

Hij zal als lid van de gemeenteraard niet deelnemen aan beraadslaging of besluitvorming die rechtstreeks raakt aan de belangen van de Turkse culturele vereniging in Beverwijk. Ook zal hij geen bijeenkomsten bijwonen van de TFN (Turkse Federatie Nederland), de MHP (de Turkse Partij van Nationalistische Beweging) of daaraan gelieerde organisaties.

Verder zal Koçak zich afzijdig houden van uitingen, symbolen en gebaren die de indruk zouden kunnen wekken van sympathie voor radicaal rechtse, radicaal nationalistische en/of gewelddadige politieke bewegingen. In het bijzonder zal Koçak zich onthouden van het maken van het wolvengebaar.

In het rapport staat verder dat Koçak zich 'zal inspannen om in zijn netwerk die personen te ontmoedigen hem hun steun te betuigen wanneer die steun de associatie zou kunnen wekken van sympathie voor de TFN, de MHP of daarmee in verband gebrachte organisaties/bewegingen zoals met name de Grijze Wolven.' Hij mag wel bijeenkomsten bezoeken van lokale culturele verenigingen, moskeeën en soortgelijke organisaties.

Opspraak

Halil Koçak raakte een maand geleden in opspraak na een publicatie in het Noordhollands Dagblad waarin op een foto te zien zou zijn dat hij op een bijeenkomst van de Grijze Wolven de zogeheten 'wolvengroet' brengt. Dit is het geuzenteken waarmee met de vingers een wolvenkop wordt uitgebeeld. Koçak was op dat moment kandidaat-wethouder namens Samen Lokaal, de partij die bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen van twee naar acht zetels steeg.

Burgemeester Martijn Smit liet daarop een onderzoek instellen naar Koçak. Die trok zich terug als kandidaat-wethouder voor Samen Lokaal ging verder als onafhankelijk raadslid. De partij raakte door de ophef enkele raadsleden kwijt. Het gevolg was dat de coaltie van Samen Lokaal, D66, PvdA en CDA haar meerderheid verloor en Beverwijk in een bestuurlijke crisis belandde. 

'De tijd moet het uitwijzen'

Koçak zegt in een reactie: "Het integriteitsrisico kan ik niet goed plaatsen, aangezien ik me nooit bemoeid heb met zaken die besproken worden rond Turkse culturele verenigingen. Ik heb me daar altijd afzijdig van gehouden. Voor mij geldt alleen het algemeen belang van de inwoners van Beverwijk. Voor mij verandert er dus niets. Alleen hoop ik dat de rust terugkeert, dat is belangrijk voor de mensen in de stad." 

Ali Bal, demissionair-wethouder en tot voor kort partijgenoot van Koçak, zegt dat deze uitkomst van het onderzoek in de lijn der verwachting ligt. "Er zijn integriteitsrisico's geconstateerd en het is goed dat hij heeft bevestgd hiervoor beheersmaatregelen toe te passen. De tijd moet uitwijzen of hij in staat is met deze maatregelen de risico's te ondervangen."

 

Fred Segaar

29 juli 2022, 13.40 uur

Dortmundt doet deuren dicht: laatste knipbeurt luidt einde kapperstijdperk in

Na zeventig jaar verdwijnt kapper Dortmundt uit Santpoort-Noord. Dat is wennen voor de inwoners van het dorp voor wie een bezoek aan de kapsalon een vertrouwd uitje was. Dat Dortmundt dicht is, is wennen.

Fred Segaar

29 juli 2022, 13.23 uur

Spoorwegovergangen bij Tata maken nu minder lawaai

De alarmbellen bij ruim twintig spoorwegovergangen rond het Tata Steelterrein maken minder lawaai dan eerder: er zijn namelijk 'slimme alarmbellen' geplaatst.

De bellen registreren het geluid van de omgeving en passen het volume van het alarm daarop aan, meldt het bedrijf in een persbericht. Volgens Tata waren de alarmbellen altijd hoorbaar in de omgeving. Met deze maatregel hoopt het bedrijf minder en minder vaak op die manier lawaai te maken.

Wilko Keulemans, manager railvervoer van Tata Steel, legt uit: "Het betekent bijvoorbeeld dat het maximale geluid beperkt blijft, maar ook dat het alarm zachter wordt als de trein voorbij gereden is."

Ook zegt hij dat Tata Steel ernaar streeft ook de bellen bij andere overgangen op het terrein voor de slimme alarmbellen te vervangen.

Om hevige kritiek op lawaai-, stof, en geuroverlast van Tata op de omgeving tegemoet te komen, werkt Tata Steel aan verbeteringen volgens de zogenaamde Roadmap Plus.

Redactie

29 juli 2022, 10.20 uur

Rijstroken dicht tussen Velsertunnel en knooppunt Velsen

Rijstroken in beide richtingen tussen de Velsertunnel en knooppunt Velsen zijn dicht. Rijkswaterstaat vervangt daar de verlichting. Tot wanneer de afsluting precies duurt is onduidelijk.

Komende week van maandag tot en met woensdag zijn de Velsertunnel en de A22 richting Haarlem vanaf negen uur 's avonds, tot vijf uur 's morgens dicht. Verkeer wordt omgeleid via de calamiteitenbogen en de Wijkertunnel, meldt Rijkswaterstaat.

Woensdag tot en met zaterdag is afrit 1 IJmuiden, komend vanuit Alkmaar, afgesloten. Ook na volgende week zijn er werkzaamheden op de A22 en A208.

Redactie