Ga naar Content

Korpsleiding grijpt in en wil ontslag brandweerman wegens discriminatie

Brandweercommandant Tijs van Lieshout heeft vanmorgen op een kazerne in de stad een brandweerman ontslag aangezegd vanwege plichtsverzuim. Hij zou zich volgens bronnen herhaaldelijk racistisch en discriminerend hebben uitgelaten. De brandweerman was ook lid van de ondernemingsraad. Er zijn zorgen dat het aangezegde ontslag leidt tot onrust onder de uitrukdienst.

Foto:

De brandweerman is al ruim twintig jaar in dienst bij brandweer Amsterdam-Amstelland. Hij zou zich regelmatig racistisch en discriminerend hebben uitgelaten op onder meer het intranet van de Amsterdamse brandweer, melden bronnen aan AT5. Dat deze brandweerman nu moet vertrekken, verbaast velen niet. Hij zou al veel langer uitlatingen doen die op of over het randje zijn. Hij zou uitlatingen steevast eindigen met dat het zijn mening is. "Zo dekt hij zich in", aldus bronnen. Het gezagsondermijnende gedrag wordt al langer als storend ervaren. 

Jarenlang

In interne berichtgeving staat dat de brandweerleiding het gedrag van de brandweerman niet tolereert en zich daarom genoodzaakt voelt om over te gaan tot ontslag. "Onze commandant is hier al meerdere jaren persoonlijk over in gesprek met hem en nu was de maat vol, naar aanleiding van wederom een reactie op intranet richting collega’s, die inmiddels ook verwijderd is", valt te lezen in de mededeling van een clustermanager. "Een ieder mag zijn mening altijd geven, maar als blijkt dat je hier een ander kwaad mee doet, dan wordt dit niet getolereerd."

Er zijn zorgen over de onrust die het aangezegde ontslag kan veroorzaken. "Ik kan mij voorstellen dat dit bericht emoties zal gaan losmaken en de gemoederen zal bezig houden de komende periode. Ik hoop dan ook dat we hierover met elkaar in gesprek zullen blijven en dat als er verder vragen/opmerkingen weten jullie de bevelvoerders en mij te vinden", schrijft de clustermanager.

Omdat de brandweerman ook OR-lid is, is zijn ontslag besproken met het veiligheidsbestuur. Burgemeester Halsema is hier de voorzitter van. Het veiligheidsbestuur is akkoord gegaan met het voorgenomen besluit van commandant Van Lieshout. De druppel was de racistische uitlatingen richting het hoofd van de operationele dienst en reacties op intranet over diversiteit, aldus een goed ingevoerde bron. 

Officieel is de brandweerman ontslag aangezegd vanwege plichtsverzuim als ambtenaar. Dit besluit staat los van zijn functioneren als OR-lid en brandweerman. "Dat heeft hij altijd goed gedaan", aldus een bericht van de clustermanager. De brandweerman is na de mededeling door Van Lieshout vertrokken van de kazerne. Van ontslag op staande voet is geen sprake, de korpsleiding wil de medewerker tijd geven om na te denken over een bezwaar. Hij is daarom voor zeker twee weken vrijgesteld van werk.

Dossier

Een woordvoerder van de brandweer bevestigt het aangezegde ontslag, maar kan er verder weinig over kwijt. "Wij zeggen niets over een individuele zaak. Over het algemeen kan ik wel zeggen dat om tot zo’n ingrijpend besluit te komen er sprake moet zijn van een dossier dat al langere tijd loopt, waarbij een medewerker ook al meerdere malen is aangesproken."

Over de onrust zegt de voorlichter: "Zo’n ingrijpend besluit roept vanzelfsprekend allerlei reacties/emoties en vragen op binnen de organisatie. Het gaat tenslotte om een collega. De korpsleiding begrijpt dat heel goed."

Cultuur

Het aangezegde ontslag is een nieuw hoofdstuk van de woelige tijd bij de Amsterdamse brandweer die al jaren duurt.

Zes jaar geleden werd Leen Schaap aangesteld als commandant om schoon schip te maken bij de. Onder de uitrukdienst genoot Schaap weinig vertrouwen. Een patstelling tussen de leiding en de brandweerlieden resulteerden in het vertrek van Schaap. Tijs van Lieshout werd de nieuwe commandant en staat bekend om zijn mildere manier van leidinggeven.

AT5 heeft herhaaldelijk contact opgenomen met de brandweerman in kwestie, maar kreeg geen reactie.

Lees ook

💬 Wil je niets missen uit Amsterdam?

Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]