Ga naar Content

Hilversumse politiek verwacht meer inspraak voor inwoners bij plannen

Het speelveld tussen projectontwikkelaars en de gemeente aan de ene kant en de inwoners aan de andere zijde moet veel meer gelijk worden. Minder David tegen Goliath. De stem van de Hilversummer moet beter gehoord worden bij het maken van plannen, zo heeft de gemeenteraad laten weten. 

Foto: Google Streetview

Tijdens de behandeling van het nieuwe coalitieakkoord 'Hilversum koesteren' heeft de politiek het nieuwe college de opdracht gegeven om de 'positie van belanghebbenden zonder macht te versterken' als het gaat over burgerparticipatie. Kort door de bocht gezegd: sneller meer Hilversummers zien te betrekken bij planvorming, naar meer inwoners luisteren en daardoor meer waarde hechten aan hun mening. 

Voorbeelden te over

Voorbeelden te over van Hilversummers die in de afgelopen jaren niet op konden boksen tegen de gemeente en/of een projectontwikkelaar. Neem de herontwikkelingsplannen van de Heuvellaan 50, het Carolushuis, het Oosterspoorplein en de discussie over de verhuizing van de Hoogvliet-supermarkt. Deze omwonenden zijn niet per se tegen een andere invulling, maar wél tegen de voorstellen die op tafel liggen. Doordat er geen millimeter ruimte lijkt te zijn, verharden de onderlinge verhoudingen en liggen juridische procedures op de loer.

Dat laatste is gebeurd bij de gemeentelijke plannen voor het centrum. Hilversum wil de ringweg in het dorpshart verleggen. Al pratend met de buurt kwam de gemeente er niet uit. Bewoners van het Langgewenst, die de nieuwe ringweg voor hun deur zouden krijgen, stapten met succes naar de rechter. Afgelopen februari vernietigde de Raad van State het bestemmingsplan Stationsgebied; een forse tik in het gezicht van de gemeente. 

Lees ook

"Dit was voor ons de enige weg. Het leek wel of wij continu werden vergeten", zei Marion Donk, bewoonster van het Langgewenst in februari tegen NH Nieuws. 

Juist om dit soort zaken te voorkomen, heeft de gemeenteraad woensdag een motie aangenomen om meer waarde te hechten aan de mening van de inwoners. Iets wat ook past bij de slogan die veel in het raadhuis te horen is, namelijk dat de kennis en expertise van de straat of wijk bij de bewoners ligt. 

Lang lijstje

Het al genoemde centrumplan is voor Femke van Drooge, fractievoorzitter van de PvdA, een goed voorbeeld van hoe het niet moet. Volgens haar is het lijstje met geraadpleegde organisaties heel lang, maar zijn de centrumbewoners er nauwelijks bij betrokken geweest, terwijl die wel degelijk goede inbreng hadden. 

"Er is gesproken met een delegatie van een Verening van Eigenaren van een gebouw en dat zijn dan twee bewoners. Dat is dan de enige stem die wordt meegenomen. We willen echt dat de verhouding meer naar de Hilversummer getrokken wordt", aldus de politica die woensdag namens haar partij met het politieke voorstel kwam.

Verkeerde knopje?
De motie voor betere burgerparticipatie kon rekenen op massale steun van de Hilversumse gemeenteraad. Van de 37 raadsleden steunden 36 het voorstel dat was ingediend door de PvdA. De enige die 'tegen' was, was Bas Nanninga van de ChristenUnie. Op het moment dat de uitslag van de stemming in beeld kwam, klonk gelach en was te horen: 'verkeerde knopje, verkeerde knopje?' Dat veronderstelt dat de politicus in kwestie per ongeluk tegen had gestemd. 

De gemeente moet gaan zorgen voor meer draagvlak buiten de politiek. Dan is het niet alleen het oor laten hang naar de gebruikelijke bekende spreekbuizen, maar is het ook zaak dat meer Hilversummers aan het woord komen. Zo zijn jongeren en lager opgeleiden nu vaak ondervertegenwoordigd in participatietrajecten.

Moeilijk te bereiken

Tevens is het de opzet dat het betrekken van de inwoners bij plannen voor projectontwikkelaars en de gemeente minder vrijblijvend wordt. Dat voorkomt bekende excuses als: 'bewoners waren moeilijk te bereiken'. Daarbij is het ook belangrijk dat alle buurten goed georganiseerd zijn, zodat hun stem ook goed te horen is. De gemeente heeft een taak om deze organisatiegraad over heel Hilversum op te krikken. 

Lees ook

Meer nieuws uit 't Gooi?

💬 Blijf op de hoogte via onze Facebookgroep Nieuws uit 't Gooi. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws

📰 Volg de laatste berichtgeving altijd via NHNieuws.nl/Gooi

🔔 Download de app en krijg een melding bij belangrijk nieuws uit jouw buurt

📧 Stuur ons jouw tips op [email protected] 

✏️ Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]