Start van hoofdcontent

Gooi

NL
V

Omstreden bouwplan op Hilversumse locatie is niet nieuw: "De geschiedenis herhaalt zich"

11 mei 2022, 18.57 uur · Door Ingmar Meijer

De geschiedenis lijkt zich te herhalen op de Bosdrift in Hilversum. Opnieuw komen bewoners, net zoals in de jaren 70, in opstand tegen een in hun ogen kolossaal bouwplan. Ditmaal hopen de in het Buurtplatform Carolus verenigde omwonenden op een betere afloop dan toen. Zij zullen er in ieder geval alles doen om succes te behalen. “We hebben geen leercurve.”

Veel bewoners op en rond de Bosdrift hebben deze poster voor het raam hangen. - NH Nieuws

De overeenkomsten tussen de plannen van Woonzorg Nederland nu en die van een kleine vijftig jaar geleden zijn groot, zo menen Saskia Budel en Berto Visser van het Hilversumse buurtplatform. Ook nu komen zo’n honderd buurtbewoners in opstand tegen een bouwplan in hun achtertuin dat volgens hen veel te massief is en de grenzen van wat er mag oprekken. "Wat toen al niet paste, past nu zeker niet", merkt het buurtplatform op. 

Zeker de helft

Een delegatie van het bewonersplatform is onlangs de archieven ingedoken om onder meer de bouwtekeningen uit 1976 te achterhalen. Daardoor zijn de afmetingen van het huidige en al jaren niet meer in gebruik zijnde Carolushuis in beeld. “En wat blijkt: in plaats van de 37 procent toename aan bouwmassa volgens de vergunningaanvraag van Woonzorg zal de bouwmassa en de gebruiksoppervlakte met zeker de helft toenemen”, laat het buurtplatform weten.

Voor de bewoners was het noodzakelijk om feiten en cijfers op te dissen. Dat er in de jaren 70 veel verzet was tegen de toenmalige plannen hoorde het platform onder meer van een wijkgenoot, die er al heel lang woont. Uit historisch perspectief, maar vooral om de juiste gegevens boven tafel te krijgen die Woonzorg volgens de bewoners niet wil verstrekken, is er grondig gespeurd in het papierwerk. 

Quote

"Waarom het maximale van het maximale opzoeken?"

Buurtplatform Carolus

Tijdens de speurtocht in het streekarchief vielen volgens Budel en Visser de monden geregeld open doordat de parallellen met toen en nu wel heel erg groot zijn. In beide gevallen gaat het om een kolossale ontwikkeling die niet past in de buurt. De grenzen van het toelaatbare werden overschreden, zoals dat nu ook dreigt te gebeuren.

Officieel bezwaarschrift

Bewoners kwamen halverwege de jaren 70 in opstand omdat zij zich niet gehoord en betrokken voelden bij de planvorming en uitwerking. Toen ondertekenden 101 omwonenden het officiële bezwaarschrift tegen de komst van de ongeveer tachtig plekken die er voor senioren moesten komen. In 2022 zijn 107 mensen uit de wijk tegen de voorgestelde plannen van Woonzorg.

Op zich is de buurt niet tegen herontwikkeling van de Bosdrift 96. Zoals gezegd, gebeurt er al jaren niets meer in het Carolushuis, dat nog wel tijdelijk onderdak bood aan bewoners van HilverZorg toen andere locaties verbouwd werden. Dat er iets anders komt, is logisch maar dat moet dan wel passen in de omgeving. 

Iets hoger

Grootste struikelblok voor de omwonenden is de massaliteit van het plan. Zij vinden dat er kolossale blokkendozen verrijzen als de plannen doorgaan. Woonzorg Nederland mag met toestemming van het Hilversumse college zelfs wat meer en hoger gaan dan het bestemmingsplan toestaat. Met vijf lagen komt Woonzorg straks uit boven de 15 meter en komen de gebouwen behoorlijk dicht op de huizen van de omwonenden. “Waarom het maximale van het maximale opzoeken?”

Woonzorg Nederland
De eigenaar van het complex aan de Bosdrift, Woonzorg Nederland, heeft het voornemen om 100 zorgplaatsen te realiseren voor dementerende ouderen. Daar komen nog eens 32 zorgappartementen bij voor mensen met lichamelijke aandoening. In totaal verrijzen er twee nieuwe gebouwen - het huidige complex moet tegen de vlakte - en moet er plek zijn voor tachtig auto's. Momenteel zijn er 24 parkeerplaatsen.
Volgens de eigenaar komen de nieuwe gebouwen niet boven de 15 meter hoogte uit. Hierin heeft Woonzorg, dat benadrukt dat hun plan voldoet aan de eisen van het bestemmingsplan, niet het maximale opgezocht. Het zorggebouw krijgt bijvoorbeeld vijf lagen. In de nieuwe situatie zit een aantal buurtbewoners dichterop het Carolus dan nu het geval is. 
Hoewel ernaar gevraagd is, zegt Woonzorg niets over de relatie met de buurt. Op dit moment stemt de initiatiefnemer de laatste zaken rond de aanvraag omgevingsvergunning af met de gemeente Hilversum. De bouw zou dan in het najaar van 2022 kunnen beginnen. In 2024 moet de bouwklus dan af zijn als alles volgens het snelste schema verloopt. 

In de afgelopen jaren heeft Woonzorg het plan mede door uitspraken van de Commissie Welstand meerdere keren moeten aanpassen. Tot teleurstelling van de buurt heeft dat niet geleid tot een minder massaal plan en meer plek voor groen. Ook vindt het buurtplatform dat er iets moet gebeuren aan de verkeerssituatie. De parkeer- en verkeersdruk gaat flink toenemen en dat terwijl er maar één smalle in- en uitrit is op het toch al smalle en onoverzichtelijke deel van de Bosdrift. 

Live-bijeenkomsten

De strijd tussen de buurt en Woonzorg Nederland loopt al een paar jaar. De onderlinge verhoudingen zijn op z'n zachtst gezegd stroef. Buurtbewoners voelen zich niet bij de plannen betrokken en spreken van een gebrek aan participatie. Aan de andere kant heeft de initiatiefnemer her en der laten weten dat zij er alles aan gedaan hebben de wijk zo goed mogelijk te informeren, maar dat was een lastig karwei omdat live-bijeenkomsten in coronatijd bijvoorbeeld niet mogelijk waren. 

Teleurgesteld is de buurt ook in de houding van de gemeente en de politiek. Dat het college en de meerderheid van de gemeenteraad meer bebouwingshoogte en -percentage toestaat, ervaren zij als een bittere pil. "Niets gaat onze kant op", aldus Budel en Visser.

Eén ding is duidelijk: de buurt laat het er absoluut niet bij zitten. Zij zijn gemotiveerd om te strijden tot het hoogste juridische orgaan mocht het zover moeten gaan. 

Meer nieuws uit 't Gooi?

💬 Blijf op de hoogte via onze Facebookgroep Nieuws uit 't Gooi. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws

📰 Volg de laatste berichtgeving altijd via NHNieuws.nl/Gooi

🔔 Download de app en krijg een melding bij belangrijk nieuws uit jouw buurt

📧 Stuur ons jouw tips op [email protected] 

✏️ Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]