Ga naar Content

Streep door Egmonds woningbouwplan Delversduin om stikstof

De rechtbank zet een streep door de plannen voor de bouw van 162 woningen in Egmond aan den Hoef. Volgens de rechter had de vergunning nooit verleend mogen worden aan de projectontwikkelaar, omdat daarmee niet aan de stikstofrichtlijnen werd voldaan. De bewonersgroep die het bezwaar had aangetekend is blij met de beslissing.

Foto: NH Nieuws

De bouw van de woningen, het project Delversduin, was gepland naast een zogenoemd Natura 2000-gebied: het beschermde Noordhollands Duinreservaat. Omdat het naast dit gebied ligt, moet de hoeveelheid stikstof van de bouw van de huizen gecompenseerd worden.

De provincie Noord-Holland was van mening dat die compensatie kon doordat de snelheid op de A9 verlaagd werd naar 100 kilometer per uur, waardoor er minder stikstof vrijkomt door het verkeer.

Hier denkt de rechtbank Noord-Holland anders over: "Het kan niet worden gegarandeerd dat het natuurgebied geen schade ondervindt van de bouw ernaast." Daarom is de eerder verleende vergunning vernietigd. Tekst gaat verder

Lees ook

De bewonersinitiatiefgroep Delversduin was in beroep gegaan tegen de vergunning voor het woningbouwproject. Eén van de leden van de initiatiefgroep Ruth van Rhijn is 'hartstikke blij' met de uitspraak: "Het is juridisch gezien een belangrijke uitspraak. "

De initiatiefgroep werd opgericht omdat het proces rondom de vergunningverlening volgens hen niet goed verliep

"We moeten er met zijn allen voor zorgen dat er zoveel mogelijk waardevol landschap en natuur bewaard blijft voor nieuwe generaties"

Ruth van Rhijn, initiatiefgroep Delversduin

Ook de vragen die de initiatiefgroep aan de gemeente en de projectontwikkelaar stelde, werden volgens haar niet beantwoord. "De gemeente en de ontwikkelaar hebben nooit echt met ons in gesprek willen gaan. Los van de uitspraak van de rechtbank, denk ik dat een vroegtijdig goed, open en eerlijk gesprek met inwoners winst had kunnen opleveren."

Transparant proces

Dat de vergunning nu om stikstofredenen wordt vernietigd, vindt Van Rhijn goed nieuws: "Ik vind dat je bij het bouwen van woningen een goed, degelijk en transparant proces moet doorlopen", vertelt ze. "Daarbij zouden we er met zijn allen voor moeten zorgen dat er zoveel mogelijk waardevol landschap en natuur bewaard blijft voor nieuwe generaties."

Van Rhijn vervolgt: "Bouwen om aan de woonbehoefte te voldoen is nodig. Gebruik de schaarse ruimte en de beperkte stikstofruimte in ons land slim zodat gebouwd wordt wat echt nodig is op plekken waar het kan."

Of de provincie in hoger beroep gaat tegen de uitspraak van de rechter, is nog niet bekend.

Lees ook

💬 Wil je niets missen uit Alkmaar en omgeving?

Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]