Ga naar Content

Provincie stuurt brandbrief naar minister voor meer daadkracht bij stikstofproblematiek

De provincie maakt zich grote zorgen over het stikstofdossier. Volgens minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) leveren de maatregelen om de stikstofuitstoot terug te dringen, minder op dan aanvankelijk werd gedacht. Onze provincie heeft daar flink last van, zo blijkt uit een brief die de provincie vandaag naar de minister heeft gestuurd. Commissaris van de Koning Arthur van Dijk vraagt in die brief om een snelle oplossing, anders dreigen er nog grotere problemen voor bijvoorbeeld de woningbouw

Foto: Adobe Stock

Noord-Holland heeft tot nu toe weinig baat gehad van bijvoorbeeld de uitkoopregeling voor agrarische bedrijven om zo minder stikstof uit te stoten. De verlaging van de maximumsnelheid op de snelwegen heeft eveneens weinig effect omdat het aantal rijkswegen waar de maximumsnelheid 130 was, volgens de provincie al gering was. Daarnaast werd er in de randstad al vaker langzamer gereden dan de geldende maximumsnelheden. 

'Wachten op daadkracht'

In de brief naar de minster zegt commissaris van de Koning Arthur Van Dijk met smart te wachten op nieuwe maatregelen vanuit de regering. "Zeker een provincie als Noord-Holland, die sterk afhankelijk is van specifieke bronmaatregelen om het stikstofprobleem hier het hoofd te bieden, wacht op helderheid en daadkracht van Rijkszijde over een pakket aan bronmaatregelen", valt te lezen in de brief.

"Het is naar bewoners van de IJmond niet uit te leggen dat de hoognodige verbetering van hun gezondheid nog langer op zich laat wachten"

Commissaris van de Koning Arthur van Dijk

Er is momenteel zo weinig ruimte om vergunning af te geven, dat als een bedrijf wil vergoenen om voor minder uitstoot te zorgen, er juist voor die verbouwing geen ruimte meer is.

"Tata Steel heeft tijdelijk meer stikstofruimte nodig om te kunnen omvormen tot een groenere fabriek. Knellende regels maken dat zeer ingewikkeld, zo niet onmogelijk. Oponthoud vanwege het zoeken naar oplossingen is onaanvaardbaar voor ons. Het is naar
bewoners van de IJmond niet uit te leggen dat de hoognodige verbetering van hun gezondheid nog langer op zich laat wachten", aldus Van Dijk. 

'IJsschots wordt steeds kleiner'

Er zijn tijdelijke mogelijkheden om vergunningen te verlenen, maar die staan volgens de provincie onder druk door uitspraken van de rechter. Intern salderen (een bedrijf op de ene plek minder stikstof laten uitstoten, zodat er op een andere plek bij dat bedrijf meer uitgestoten kan worden) is niet langer vergunningsplichtig dat te laten weten aan de provincie, waardoor er geen sturing meer mogelijk is en niet meer te zien is waar er in vergunningen nog 'stikstofruimte' zit. 

Extern salderen (de vergunning voor uitstoot van een bedrijf dat stopt overhevelen naar een ander bedrijf) dreigt onmogelijk te worden door rechterlijke uitspraken. "Het voelt als staan op een ijsschots, die steeds kleiner en daardoor instabiel wordt", aldus Van Dijk. 

De provincie ziet op dit moment niet meer hoe landelijke regels nog voldoende effect hebben op een dichtbevolkte provincie als Noord-Holland. "Onze provincie staat voor een aantal enorme opgaven rond de vergroening van de industrie, problemen op het elektriciteitsnet
en een forse woningbouwopgave.  We halen belangrijke doelen als het elektrificeren van onze havens en industrie niet vanwege het uitblijven van oplossingen op de korte termijn."

De provincie vraagt om een persoonlijk gesprek met de minister om de zorgen verder toe te lichten. 

Lees ook

Download de app

🔔 Blijf op de hoogte van nieuws uit jouw regio, download de gratis NH Nieuws-app via de App Store of de Google Play Store.