Ga naar Content

Dikke onvoldoende voor gemeentebesturen van Hollands Kroon en Den Helder

De gemeentebesturen van Den Helder en Hollands Kroon krijgen van hun inwoners een dikke onvoldoende voor het functioneren van de afgelopen vier jaar. Dit blijkt uit een onderzoek die NH Nieuws in samenwerking met het Kieskompas uitzette. Den Helder krijgt een 4.1, Hollands Kroon een 4.0. Ze doen het daarmee het slechtst van de provincie.

De Cultuurschuur, het voormalige gemeentehuis van de Wieringermeer - Foto: NH Nieuws / Carina Gutker

Van de dertig Noord-Hollandse gemeenten waarbinnen het onderzoek werd gehouden, kregen er dertien een onvoldoende van de geënquêteerden. Toch waren ook de voldoendes niet bepaald hoog: het hoogste cijfer was een 6.7 en ging naar de Gooise gemeente Huizen. Gemeente Schagen kreeg met een 5.6 net aan een voldoende. Voor Texel kon geen rapportcijfer worden gegeven, daarvoor hadden te weinig mensen de enquête ingevuld.

Naast dat de bewoners om een rapportcijfer voor hun gemeente was gevraagd, passeerden ook enkele langdurige kwesties de revue en vroegen we naar de hete hangijzers in hun regio.

Duidelijk

Zo was een ruime meerderheid heel duidelijk over wat ze vond van het toestaan van meer datacenters op bedrijventerrein Agriport in Middenmeer. Meer dan 80 procent vond dat de gemeente er niet goed aan had gedaan om mee te werken aan deze verdere uitbreiding. En ook vindt zo'n 80 procent dat dit beleid schade heeft toegebracht aan de Wieringermeer. Daarnaast hebben te weinig inwoners volgens hen geprofiteerd van windmolenparken.

In Den Helder speelt, aan de resultaten te zien, de discussie over het verplaatsen van het stadhuis van de Drs. F. Bijlweg naar de oude rijkswerf Willemsoord een grote rol. Driekwart van de inwoners vindt dat het stadhuis niet naar Willemsoord had gemoeten.

Lees ook

Schagen gedoogt sinds een tijdje niet meer dat mensen permanent in hun vakantiehuis wonen. Dat valt niet in goede aarde onder de mensen die de enquête hebben ingevuld: meer dan de helft van de bewoners (ongeveer 60 procent) had liever gezien dat dit nog wel werd gedoogd. Daarbij vindt bijna driekwart het goed dat de gemeente Schagen heeft besloten om bij te blijven bouwen in de kleinere dorpen en kernen in de gemeente.

Texel

Te weinig Texelaars hadden de enquête ingevuld voor een betrouwbare uitslag, toch vallen ook hier wel wat zaken op. Zo vindt een overgrote meerderheid het goed dat de gemeente een maximum is gaan stellen aan het aantal toeristische slaapplaatsen. Ook vinden mensen dat de gemeente het ombouwen van campings tot luxe vakantieparken moet stoppen.

Daarentegen vinden de respondenten ook dat het gemeentebestuur meer werk had mogen maken van het behouden van meer openbaar vervoer op het eiland en vinden ze dat er meer had mogen worden gedaan aan het bouwen van starterswoningen voor de jonge Texelaars.

Op 14, 15 en 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. NH Nieuws organiseert op donderdag 10 maart in samenwerking met Regio Noordkop een verkiezingsdebat in Hollands Kroon. Wie in deze gemeente woont en die dag wil meepraten met de politici, kan zich hiervoor opgeven.

Lees ook

Verantwoording onderzoek
Deze gegevens zijn gebaseerd op online onderzoek van het onderzoeksinstituut Kieskompas. Het onderzoek is uitgevoerd tussen 5 januari 2022 en 13 januari 2022. Om de resultaten generaliseerbaar te maken voor de inwoners van Noord-Hollandse gemeenten, zijn de resultaten voor elke gemeente door weging gecorrigeerd op de kenmerken leeftijd, geslacht en opleiding.
 
Bekijk hier de volledige verantwoording van Kieskompas.

💬 Wil je niets missen uit de Noordkop?

Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]