Start van hoofdcontent

GOOISE MEREN

nl

Nóg meer tijd nodig voor bestemmingsplan Naarderbos: "Moeten forse zijstap maken"

17 januari 2022, 14.38 uur · Door Ingmar Meijer

Het gaat nóg langer duren voor er een aangescherpt bestemmingsplan voor het Naarderbos komt. De discussie over dat plan - dat vastlegt wat er wel en niet mag qua bebouwing en gebruik in het bos - duurt al drie jaar, maar lijkt voorlopig nog wel voort te duren. De gemeente Gooise Meren geeft er althans voorlopig nog geen klap op. Er is een 'forse zijstap nodig', meent wethouder Geert-Jan Hendriks, en dat vraagt meer tijd om het gebied 'vitaal en duurzaam' te maken. 

Foto:

Zorgvuldigheid gaat boven ongeduld. Dat is de stelling van wethouder Hendriks van Gooise Meren. Volgens hem is het goed uit te leggen als het nog een jaar duurt voordat duidelijk is wat de nieuwe spelregels zijn voor dit gebied, zodat er weer nieuw leven geblazen kan worden in het nu stille Naarderbos. Maar de kwestie speelt nu al jaren, burgemeester en wethouders zijn al anderhalf jaar bezig met het opstellen van notities en dus is de vraag vanuit de politiek wanneer er dan eens schot in komt?

In de afgelopen jaren kon er namelijk helemaal niets meer. Sinds april 2019 zijn nieuwe initiatieven in het Naarderbos helemaal niet meer mogelijk. Gooise Meren wil eerst goed vastleggen wat er wel en niet kan in het bos, zodat het zicht houdt op eventuele ongewenste ontwikkelingen. Tot de gemeente dat heeft vastgelegd, geldt er een zogeheten 'voorbereidingsbesluit', waarmee nieuwe initiatieven in de wachtkamer staan. 

Zo kan de eigenaar van de failliete golfbaan bijvoorbeeld al jaren geen nieuw clubgebouw realiseren. Dit is wel de nadrukkelijke wens van Naarderbos Ontwikkeling, het bedrijf van Michael van de Kuit dat de grond pacht. 

Aangescherpt plan noodzakelijk

Een nieuw bestemmingsplan voor het Naarderbos is noodzakelijk. Niet alleen is het huidige plan gedateerd, maar functioneert het gebied met onder meer een verloederde golfbaan niet zoals het bedoeld is.

Tussen de betrokken partijen lopen verschillende discussies en zijn er zelfs gerechtelijke procedures die samenhangen met het beheer en het gebruik van het terrein. De gemeente en de golfbaan lagen juridisch met elkaar in de clinch en was er gedoe over het onderhoud van het strand.

Beter besluit

Wethouder Hendriks stelt nu dat er meer tijd is nodig, zodat ook de politiek uiteindelijk een beter besluit kan nemen. Wat wil Gooise Meren meegeven aan ruimtelijke spelregels aan de gebruikers van het Naarderbos? Dat is de hamvraag. Aan dat inhoudelijke gesprek is ook behoefte, zo bleek afgelopen week tijdens de politieke avond, maar een datum in de agenda van de gemeenteraad is nog niet vastgelegd.

Wel is duidelijk dat Gooise Meren niet voor de vijfde keer een voorbereidingsbesluit hoeft te nemen, en er dus weer ruimte is voor nieuwe initiatieven. Het huidige besluit loopt per 8 februari af, waarna partijen weer een vergunningaanvraag kunnen indienen, die dan vallen onder het verouderde bestemmingsplan.

Omdat de wethouder geen ongewenste ontwikkelingen verwacht en de juridische risico's verminderd zouden zijn, is dit verantwoord. Uit gesprekken met omwonenden, gebruikers van het Naarderbos en inwoners is er volgens de wethouder namelijk een duidelijk toekomstbeeld naar voren gekomen, zo stelt de wethouder. Hieruit blijkt dat de omstandigheden zijn veranderd, waaronder de juridische risico's. Hendriks kon in zijn vrij technische uitleg niet goed verduidelijken hoe de situatie dan echt gewijzigd is, waardoor er door deze nieuwe inzichten een' forse zijstap' dan wel 'een stap terug' genomen moet worden in de richting van een nieuw bestemmingsplan.

Nog langer wachten

Waarom nog langer wachten, terwijl het hele proces al drie jaar duurt, was de reactie van de politiek. Wat de wethouder betreft, is de vertraging allesbehalve de schuld van het college van burgemeester en wethouders. Weloverwogen en zorgvuldige besluitvorming staat gewoon voorop. Als er pas over een jaar een nieuw bestemmingsplan ligt is dat goed uit te leggen, was Hendriks' redenatie.

Daarnaast spelen er in dit dossier meer zaken mee dan alleen het bepalen van ruimtelijke kaders. De Naarderbossituatie is gecompliceerder dan dat. Hiermee hintte de wethouder onder andere op de recente geschiedenis met hoogopgelopen geschillen.

Meer nieuws uit 't Gooi?

💬 Blijf op de hoogte via onze Facebookgroep Nieuws uit 't Gooi. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws

📰 Volg de laatste berichtgeving altijd via NHNieuws.nl/Gooi

🔔 Download de app en krijg een melding bij belangrijk nieuws uit jouw buurt

📧 Stuur ons jouw tips op [email protected] 

✏️ Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]