Ga naar Content

Landelijke politiek wil zich gaan bemoeien met vergunningverlening datacenters

De landelijke politiek wil een flinke vinger in de pap krijgen bij het verlenen van vergunningen voor de bouw van datacenters. Dat is opgenomen in het nieuwe regeerakkoord. Na onrust over de datacenters op bedrijventerrein Agriport in Hollands Kroon heeft de provincie onlangs ook al een eigen datacenterstrategie opgesteld.

Gemeenteraadslid Lars Ruiter bij datacenter Microsoft op Agriport - Foto: NH Nieuws

"Hyperscale datacentra leggen een onevenredig groot beslag op de beschikbare duurzame energie in verhouding tot de maatschappelijke en/of economische meerwaarde", zo is te lezen is het nieuwe regeerakkoord. "Daarom scherpen we de landelijke regie en de toelatingscriteria bij de vergunningverlening hiervoor aan."

Vandaag werd bekend dat ook de provincie Noord-Holland haar datacenterstrategie officieel heeft vastgesteld. Ze is daarmee de eerste provincie van Nederland. "In de datacenterstrategie zetten we in op een balans tussen de stevige basis voor groeiende digitale economie, geclusterde groei met oog voor het landschap en het behalen van de koploperspositie in duurzaamheid en innovatie", zegt gedeputeerde Ilse Zaal.

"Hyperscale datacentra leggen een onevenredig groot beslag op de beschikbare duurzame energie in verhouding tot de maatschappelijke en/of economische meerwaarde"

regeerakkoord 2021

Verplicht

Met deze strategie worden gemeenten waar datacenters zich willen vestigen verplicht met de provincie afspraken te maken over het uiterlijk van de gebouwen en hoe energie, water en restwarmte moeten worden gebruikt. 'Met de datacentersector maken we aanvullende afspraken over duurzaamheidsprestaties. Via vergunningverlening, toezicht en handhaving sturen we op naleving van de regels in bestemmingsplannen en op het gebied van milieu.'

Haarlem en Diemen hebben de provincie laten weten geen extra datacenters meer te willen, zij zijn daarom niet opgenomen als mogelijke locaties voor datacenters. Amsterdam, Haarlemmermeer en Hollands Kroon geven juist aan wél open staan voor datacenters. 'Wel vragen we ze om de omgeving goed te betrekken bij hun plannen in een participatietraject.'

Facebook

Hoewel het al langere tijd onrustig is als het gaat om de datacenters in Hollands Kroon (de gemeente heeft goedgekeurd dat er een derde komt, ondanks bezwaren van zowel de omgeving als de provincie), is dat niet de enige plek waar dit gebeurt. Vanavond stemt de gemeenteraad van Zeewolde (Flevoland) over de komst van een datacenter van Facebook, wat het grootste van Europa moet worden. Er is veel tegen geprotesteerd en in binnen- en buitenland wordt met spanning uitgekeken naar de (digitale) vergadering.

Lees ook

💬 Wil je niets missen uit de Noordkop?

Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]