Ga naar Content

Aanpak wateroverlast 'moet voortaan beter en sneller'

De zware wateroverlast in Alkmaar en omgeving op 18, 19 en 20 juni had anders moeten worden aangepakt. Dat blijkt uit een analyse van de situatie door het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). Het waterschap had onder andere beter moeten worden geïnformeerd, sneller moeten optreden en beter moeten communiceren, valt te lezen in het onderzoeksrapport.

Foto: NH Nieuws/Maaike Polder

Er viel in drie dagen tijd extreem veel regen in onder meer Alkmaar, Castricum en de Egmonden. Straten kwamen daardoor blank te staan: kelders, tunnels en akkers liepen onder. Zowel tijdens als na de wateroverlast kreeg het hoogheemraadschap forse kritiek op de aanpak ervan.

De communicatie met inwoners zou niet goed zijn geweest, het hoogheemraadschap was, volgens inwoners, slecht bereikbaar en te weinig zichtbaar. Verder was er kritiek op het functioneren van gemalen en waterbergingsgebieden en het aanleveren van waterpompen in het getroffen gebied.

"De wateroverlast was niet te voorkomen"

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Waterschap HHNK concludeert, op basis van het onderzoek, dat de wateroverlast niet had kunnen worden voorkomen. De heftigheid van de regenval bleek een verrassing. Het watersysteem was verder 'wettelijk op orde': de bestrijding was 'over het algemeen effectief', staat er in het rapport. De meeste poldergemalen hebben het water 'maximaal afgevoerd'. 

Sneller optreden en beter informeren 

Wel erkent het hoogheemraadschap dat mensen op kantoor, onder wie leidinggevenden, niet steeds een actueel beeld hadden van de situatie. Ze kozen niet voor centraal aansturen van personeel, maar voor het direct inzetten van medewerkers in het getroffen gebied.

Coördinatoren hebben de alarmfase niet opgeschaald, omdat ze inschatten dat de situatie voldoende onder controle was. Bij een eventuele volgende crisis moeten leidinggevenden sneller optreden, beter geïnformeerd worden en de hulp meer centraal aansturen, aldus het rapport.

Om een betere zichtbaarheid voor het publiek te creëren en inwoners sneller en beter te woord te kunnen staan is het advies, na dit onderzoek, om 'veldposten' in te richten. Vanaf die posten zou de crisis beter ter plekke kunnen worden bestreden.

Betere samenwerking 

Verder adviseren de onderzoekers om meer mensen in het desbetreffende getroffen gebied bij het bestrijden van de crisis te betrekken. Daarbij valt te denken aan buitendienstmedewerkers, watersysteemadviseurs en hydrologen. Maar ook inwoners zouden in de toekomst een rol moeten krijgen bij de aanpak van de overlast. 

"Betrek ook inwoners en geef hen een rol"

HOOGHEEMRAADSCHAP HOLLANDS NOORDERKWARTIER

Tenslotte zou het waterschap beter moeten samenwerken met 'veiligheidspartners', zoals de Veiligheidsregio, zo valt in het rapport te lezen. Kennis zou meer moeten worden gedeeld: ook moet er in het vervolg samen met de Veiligheidsregio een strategie worden bepaald om de wateroverlast te bestrijden, is het advies. 

Uitwerpselen en bacteriën  

Eerder kwam de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord al met een evaluatierapport naar aanleiding van de crisissituatie. Een volgende keer moet de Veiligheidsregio inwoners actief afraden om in het neergekomen hemelwater te gaan zwemmen, zo staat er in dat rapport.

Mensen waren zich, tijdens de wateroverlast, te weinig bewust van de risico's van het lopen en zwemmen in ondergelopen straten en tunnels, vindt de veiligheidsregio. Op veel plekken liep het riool onder: daardoor kwamen rioolwater, menselijke uitwerpselen en mogelijk ook ziekmakende bacteriën in de straten terecht.

Lees ook

💬 Wil je niets missen uit Alkmaar en omgeving?

Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]