Start van hoofdcontent

MIDDENMEER

nl

Licht wéér op groen voor Microsoft: bouw datacenter kan 'op eigen risico' beginnen

16 september 2021, 08.04 uur · Door Jouri Bakker

De schop kan de grond in aan de Cultuurweg in Middenmeer. Microsoft mag 'op eigen risico' een begin maken met de bouw van een nieuw datacenter, zo heeft de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG) bepaald. Op eigen risico, want belanghebbenden krijgen nog de kans om hun gal te spuwen. 

Eerste Microsoft datacenter op Agriport A7 - NH Nieuws

Het gaat om het tweede datacenter van Microsoft en het derde op Agriport. Dat er nu een zogeheten 'gedoogbeslissing' is afgegeven, betekent dat de definitieve vergunning in zicht is, zo legt de Omgevingsdienst uit in een persbericht

"Op basis van de ingediende aanvraag en de beoordeling van de documenten is het aannemelijk dat de aangevraagde omgevingsvergunning bouw én milieu op korte termijn kan worden verleend. Vooruitlopend daarop mag Microsoft op eigen risico starten met de bouw van het datacenter in Middenmeer."  

De komst van het datacenter aan de westkant van de A7 heeft flink wat voeten in aarde gehad. Begin dit jaar verleende de gemeente Hollands Kroon een omgevingsvergunning aan Microsoft. De door de provincie ingeschakelde landsadvocaat Pels Rijcken concludeerde dat niet de gemeente, maar de provincie de vergunning zou moeten verlenen.

Omdat Microsoft ingetekende aggregaten alleen zal gebruiken bij stroomstoringen, ging de gemeente ervan uit dat zij de omgevingsvergunning mocht verlenen. Later bleek dat de noodstroomvoorzieningen wel meetellen voor de vergunningplicht en de provincie daarom het bevoegd gezag is.  

Gedeputeerde Staten was het daar mee eens. Hollands Kroon stribbelde wat tegen, maar legde zich er uiteindelijk bij neer dat de Omgevingsdienst de aanvraag in behandeling zou nemen. In de praktijk zou het bovendien weinig uitmaken, benadrukte de gemeente.

"Alle vergunningen die door Hollands Kroon zijn verleend en onherroepelijk zijn, zijn geldig en blijven geldig", zo zegt de gemeente in een reactie aan NH Nieuws. "Dus nee, die zijn niet met 'verkeerde vergunningverlening' tot stand gekomen."

Na beoordeling van de door Microsoft ingediende documenten verwacht de Omgevingsdienst het licht voor de techreus binnenkort definitief op groen te zetten. Wel krijgen belanghebbenden nog zes weken de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen. Zodra die zienswijzen zijn beoordeeld, kan er nog zes weken beroep worden aangetekend tegen de definitieve beschikking. 

Boeren en tuinders 

Nadat de gemeente Hollands Kroon eerder dit jaar de vergunning had verleend, liet de Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) weten in beroep te gaan tegen dat besluit. "Het druist in tegen de belangen van onze leden", zei Wim Mostert van LTO Noord-Hollands Kroon destijds tegen NH Nieuws.

"Vergunningen worden makkelijk verleend, zonder dat er vooraf heldere kaders zijn gesteld en de gevolgen goed zijn afgewogen. Zaken als koelwaterverbruik, stikstofuitstoot en de omvang van de ontwikkelingen, baren de agrarische sector in het gebied zorgen."

💬 Wil je niets missen uit de Noordkop?

Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]