Ga naar Content

Derde datacenter in de maak: Hollands Kroon verleent vergunning aan Microsoft

MIDDENMEER - Het derde datacenter op bedrijventerrein Agriport in Middenmeer komt er definitief: de gemeente Hollands Kroon heeft namelijk de omgevingsvergunning verleend. Dat betekent dat Microsoft er straks haar tweede datacenter heeft.

Foto: gemeente Hollands Kroon

In afwachting van de vergunning was Microsoft alvast begonnen met de bouw van datacenter 'Het Venster', zoals het project in de gemeentelijke documenten wordt genoemd. Dit was tegen het zere been van de protestgroep Red de Wieringermeer, die het liefst zou zien dat er helemaal geen datacenters bij zouden komen. 

Zij verzocht de gemeente eerder tot een per directe bouwstop van een drie verdiepingen hoge bouwkeet op het naastgelegen terrein Deelgebied B1. Maar voor de keet en de parkeerplaatsen op de landbouwgrond was volgens de gemeente geen vergunning nodig. 

Voor het grootste deel ligt bedrijventerrein Agriport aan de oostkant van de snelweg A7.  Het terrein waar het nieuwe datacenter komt, een gebied van 16 hectare aan de westkant van de weg, is al jaren vrijgehouden voor de komst van datacenters.

Bezwaren

Tegen de bouw van het Venster waren 64 bezwaren ingediend bij de gemeente. Op enkele uitzonderingen na zijn alle bezwaren opzij geschoven. Zo waren er klachten over horizonvervuiling, gebrek aan burgerparticipatie en een hoog energieverbruik. Al deze zaken hoeven volgens de gemeente niet te worden meegenomen voor de omgevingsvergunning.

Naast Het Venster zijn er nog vier bouwaanvragen voor datacenters op Agriport. In drie gevallen is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Over Deelgebied B1, eveneens aan de andere kant van de A7 - wat volgens oud-wethouder Peter Ruijter van de Wieringermeer oorspronkelijk gevrijwaard zou blijven van kassencomplexen en andere bedrijvigheid, is nog geen besluit genomen.

Een ontwerp-bestemmingsplan voor Deelgebied B1 lag eind 2020 ter inzage waarop eerder ruim honderd zienswijzen werden ingediend door inwoners, maar ook het waterschap Hollands Noorderkwartier, de provincie Noord-Holland en - opvallend - ook door de Westfriese gemeenten, die tegen uitbreidingsplannen zijn.

De gemeente, provincie, Agriport en Microsoft zijn in gesprek om de bestaande en nog in aanbouw zijnde gebouwen op een goede manier in te passen in het landschap.

Lees ook

💬 Wil je niets missen uit de Noordkop?

Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]