Ga naar Content

Hollands Kroon geeft toe: beslissing over datacenters niet aan gemeente

Een paar weken geleden hing de vlag er heel anders bij. Gemeente Hollands Kroon was het niet eens met de conclusie van landsadvocaat Pels Rijcken dat niet zij, maar de provincie over de plaatsing van datacenters op het bedrijventerrein Agriport gaat. Maar nu geeft de gemeente dan toch schoorvoetend toe dat ze niet zelf had mogen beslissen.

Eerste Microsoft datacenter op Agriport A7 - Foto: NH Nieuws

Toch blijft Hollands Kroon erbij naar eer en geweten te hebben gehandeld. De gemeente wijst op een verschil van inzicht over wie het gezag had over de noodaggregaten die de datacenters gebruiken. 

Bij het verlenen van de vergunningen gingen de gemeente en de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord er altijd van uit dat de aggregaten niet als een zogeheten IPCC-installatie worden gezien. Dat betekent dat in dit geval de gemeente het bevoegd gezag was. Omdat er volgens de gemeente nog geen jurisprudentie over deze installaties bestaat, "is er ruimte voor bestuurlijke interpretatie", zo oordeelde zij.

Maar landsadvocaat Pels Rijcken concludeerde in zijn onderzoek anders en zei dat niet de gemeente, maar de provincie over de datacenters gaat. Gedeputeerde Staten sloot zich daar bij aan en vond dat de provincie het gevoegd gezag is. Daar legde de gemeente zich niet direct bij neer. Volgens het college was nog altijd zijzelf het bevoegd gezag. Burgemeester Rian van Dam ging vorige maand nog eens op de kwestie in tijdens een gesprek op NH Radio:

(Tekst gaat verder onder de video)

Radio-interview met burgemeester Rian van Dam over de datacenters - NH Nieuws

Hollands Kroon lijkt nu toch van mening te zijn veranderd, want in een antwoord op raadsvragen van de lokale GroenLinks-fractie, zegt ze dat 'pas recent de provincie en de gemeente tot andere inzichten zijn gekomen'. "Het advies van Pels Rijcken dat in opdracht van de provincie is gemaakt, het aangepaste standpunt van InfoMil en de praktijk in andere provincies en bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied hebben daaraan bijgedragen. Omdat deze inzichten pas recentelijk bekend zijn geworden, valt niemand iets te verwijten."

Tegelijkertijd is de gemeente niet bang voor schadeclaims achteraf. Ze geeft aan dat ze voldoende is ingedekt mochten besluiten ongedaan worden gemaakt, een hogere overheid of rechter besluiten in te grijpen of wanneer de gemeente tegemoet moet komen aan bezwaren.

Gevolgen

In de praktijk zal, ongeacht wie het bevoegd gezag is, weinig veranderen. Niet voor de bestaande datacenters, maar ook niet voor de plannen voor nieuwe datacenters, die in mei op de agenda van de gemeenteraad staan. "Alle vergunningen die door Hollands Kroon zijn verleend en onherroepelijk zijn, zijn geldig en blijven geldig", zo zegt de gemeente in een reactie aan NH Nieuws. "Dus nee, die zijn niet met 'verkeerde vergunningverlening' tot stand gekomen."

Ze vervolgt: "Het gaat bij de verandering van inzicht over de vergunningverlening aan datacenterbedrijven. De planologische beoordeling over bestemmingsplannen is aan de gemeenteraad en dat blijft ook zo. Dat is wettelijk zo vastgelegd. Bij nieuwe vergunningaanvragen (in de toekomst, die zijn er nu niet) behandelt en beoordeelt (en verleent of verleent niet) de provincie. Maar conform dezelfde regelgeving als het college dat deed. Zij toetsen onder andere aan het bestemmingsplan."

Lees ook

💬 Wil je niets missen uit de Noordkop?

Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]