Ga naar Content

Provincie ontevreden over verwerking van zienswijze tegen nieuw datacenter Agriport

Het provinciebestuur is ontevreden over de manier waarop Hollands Kroon is omgegaan met de zienswijze die zij heeft ingediend tegen het voorstel voor een bestemmingsplan voor een nieuw datacenter op Agriport, namelijk  'Deelgebied B1'. Dat liet gedeputeerde Cees Loggen gisteravond tijdens een vergadering weten aan de Statenleden.

Eerste Microsoft datacenter op Agriport A7 - Foto: NH Nieuws

Door de provinciale SP-fractie was een debat aangevraagd over het nieuwe bestemmingsplan, waarover de gemeenteraad vanavond moet beslissen, schrijft mediapartner Regio Noordkop. Deze uitbreiding maakt het bouwen van datacenters mogelijk aan de westkant van de snelweg A7. Een aantal partijen spraken hun zorgen uit over de procedures die vooraf zijn gegaan aan de besluitvorming. Zo zouden de gemeenteraadsleden volgens de SP onder druk zijn gezet. Zij zouden graag zien dat de gemeente Hollands Kroon wacht op de datacenterstrategie van de provincie, die na het zomerreces zal worden gepubliceerd.

De PVV wilde zelfs een motie indienen waarmee het bestemmingsplan van de agenda van de gemeenteraad zou worden gehaald. Dit was volgens Loggen echter onuitvoerbaar, omdat de provincie geen zeggenschap heeft over de besluitvorming van de gemeente. Ook waren er volgens Loggen geen aanwijzingen voor de provincie om te stellen dat de raad onder druk was gezet of dat er procedurele fouten waren gemaakt. Dat is, opnieuw, aan de raad zelf.

Moeite

Waar de provincie wel moeite mee heeft, is de manier waarop haar zienswijze is behandeld door het college van burgemeester en wethouders van Hollands Kroon. De reactie van het gemeentebestuur is namelijk geweest om maar een deel van de zienswijze over te nemen en te verwerken in het bestemmingsplan. Het gaat hierbij onder andere over de gestelde duurzaamheidseisen, de water- en energievoorziening en de verkeerssituatie. Maar ook zou de provincie graag zien dat het college een 'masterplan' opstelt waarmee de ruimtelijke ordening wordt geregeld, maar deze noodzaak ziet het gemeentebestuur niet.

Hoewel gedeputeerde Cees Loggen nog niet op de zaken vooruit wil lopen - de gemeenteraad kan immers met amendementen nog veranderingen aanbrengen in het bestemmingsplan - gaf hij wel al aan dat wanneer de zienswijze niet verder wordt verwerkt, de provincie de mogelijkheden tot 'interventie' zal onderzoeken.

Concreet zal de provincie dan in beroep gaan, of een reactieve aanwijzing indienen. Beide kan ertoe leiden dat de zienswijze van de provincie alsnog moet worden verwerkt in het bestemmingsplan. Dit betekent niet dat er geen datacenter op Deelgebied B1 kan komen, enkel dat de voorwaarden die de provincie wil stellen moeten worden gehonoreerd.

Lees ook

💬 Wil je niets missen uit de Noordkop?

Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]