Ga naar Content

Vechten tegen windmolens bij Tata Steel: "Wij zijn de klos, ze horen hier niet"

Zes windturbines met een hoogte van 120 meter langs het Noordzeekanaal vlakbij Tata Steel gaan nóg meer gezondheidsproblemen opleveren voor mensen in de buurt. Dat is de stellige overtuiging van Dirk Weidema uit IJmuiden. Met LGV-raadslid Peter Stam voert hij een verwoede strijd tegen de nog te bouwen turbines. Weidema en Stam vrezen dat de enorme rotorbladen de uitstoot van Tata Steel naar de huizen in de directe omgeving blazen. "We krijgen het vol voor onze kiezen", aldus Weidema.  

Windmolens - NH Nieuws

Weidema doet zijn verhaal kort nadat het RIVM een rapport heeft uitgebracht over de luchtkwaliteit in de IJmond. Die is slechter dan in andere geïndustrialiseerde gebieden en veel mensen hebben gezondheidsklachten. Weidema: "En dan komt dit er nog eens bij. Dit is haast crimineel gedrag." 

"Waarom komen al die windmolens hier? We worden het afvoerputje van het land"

Dirk Weidema, IJmuidenaar

Aan de andere kant van Tata Steel, tussen de dorpskern van Wijk aan Zee en het strand,  staat al een batterij windmolens. Weidema vindt dat het daarbij moet blijven. Op een filmpje dat hij heeft gemaakt, is namelijk te zien dat de rook uit de fabrieksschoorstenen door de windmolens daar als het ware naar beneden wordt gedrukt. 

"Daardoor zijn bij noordenwind de mensen in IJmuiden en bij zuidwestenwind de mensen in Wijk aan Zee, Velsen-Noord en Beverwijk de klos. En nu komen er nog eens zes bij. En waarom allemaal hier? Waarom niet op zee? Daar is genoeg ruimte. We worden hier echt het afvoerputje van Nederland. Ze horen niet in een dichtbevolkt gebied."

Rapport

Weidema woont al vijftig jaar tegenover de vroegere Hoogovens, net aan de andere kant van het Noordzeekanaal. Door de bouw van de nieuwe zeesluis lijkt de fabriek iets naar de achtergrond gedrongen, maar de schoorstenen torenen als vanouds boven de installaties uit.  Als geen ander kent en herkent Weidema het ritme van de staalfabricage. "Kijk, die pluimen daar zijn van de blustoren. Het komt allemaal onze kant op. En de vraag is: wat zittten er voor schadelijke stoffen in?"

Het RIVM-rapport daarover belooft weinig goeds. Net als eerdere rapporten trouwens. In de tussentijd verandert er niets. "Neem zo'n kooksfabriek 2. Die had allang gesloten moeten zijn. Ongelooflijk wat een stank daar uitkomt! Maar helaas, de lobby van de industrie ie gewoon te sterk", verzucht hij.

"Ik ben niet naïef, maar kom in actie waar onze gezondheid in het geding is"

Dirk Weidema

Hij heeft zich verdiept in de invloed van de windmolens op de verspreiding van de uitstoot.  "Als die pluimen door de turbulentie gevangen worden, neemt de temperatuur sneller af. Dat is een feit. Daardoor verliest die pluim zijn stijgsnelheid en valt eerder neer op leefniveau. Helaas is daar in het rapport dat door Erbrink Starck Consut is gemaakt, geen rekening mee gehouden. Terwijl dat een heel belangrijk punt is."

Een van de zes taluds waarop de windmolens komen, ligt er al. Hij heeft zich erbij neergelegd dat de enorme joekels straks draaien. Maar wat hem betreft niet voor lange tijd. "Als blijkt dat het klopt wat ik beweer, namelijk dat de mensen door de windmolens extra last gaan krijgen van stof, dan moeten ze worden stilgezet. Daar vecht ik voor." 

Niet naïef

Het is een letterlijke strijd tegen windmolens. "Nee, ik voel me geen Don Quichot", lacht hij om de vergelijking met de ridder uit de beroemde Spaanse roman die de klasssieke tegenstelling beschrijft tussen idealen en de harde werelkijkheid. "Zo naïef ben ik niet. Je moet het zo zien: daar waar onze gezondheid in het geding is, kom ik in actie."   

 

"Windmolens beïnvloeden concentraties nauwelijks"

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG), de vergunningverlener, reageert als volgt op Weidema's kritiek op het rapport:

"Op 21 februari 2018 heeft de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, een omgevingsvergunning verleend voor het oprichten en in werking hebben van Windturbinepark Spuisluis nabij de Noordersluisweg te IJmuiden." 

"Bij de beoordeling van deze aanvraag hebben we onder andere gekeken naar de impact van de windturbines op de verspreiding van luchtverontreiniging. Erbrink Stacks Consult heeft hier op 25 oktober 2016 een rapport over opgesteld. Luchtspecialisten van de OD NZKG hebben dit rapport beoordeeld. Hieruit is gebleken dat de resultaten laten zien dat er overall geen grote verschillen tussen de concentraties zijn, berekend mét en zónder de windmolens. Gekeken is naar fijnstof PM10, SO2 (zwaveldioxide), NO2 (stikstofdioxide) en andere stoffen (zoals de zware metalen lood (Pb), kwik (Hg), cadmium (Cd), ammoniak en geur)."

"Bij het doen van een aanvraag is het gebruikelijk dat de aanvrager een deskundigenrapport aanlevert. De Omgevingsdienst (in dit geval de luchtdeskundigen) doet een onafhankelijke toets en kijkt of dit rapport inhoudelijk en rekentechnisch op de juiste wijze is uitgevoerd. Het rapport is door de deskundigen van de OD NZKG als voldoende onderbouwing voor de aanvraag beoordeeld."

"Lastig en ingewikkeld probleem"

Gerard van Bussel, hoogleraar windenergie aan de TU in Delft, noemt de invloed van windturbines op de verspreiding van uitstoot bij Tata 'een lastig en ingewikkeld verhaal'. Hij denkt dat de wieken wel een verandering van de luchtstroom teweegbrengen. "Maar het is niet per definitie zo dat er meer last ontstaat. Het wordt op een andere manier verspreid en zal een 'andere' last veroorzaken. Gemiddeld gezien is het niet zo dat de mensen in zo'n gebied meer last hebben, al kan het, afhankelijk van de atmosfeer, voorkomen dat uitstoot eerder neerslaat."  

Lees ook

Meer nieuws uit de IJmond?

💬 Blijf op de hoogte via onze Facebookgroep Nieuws uit de IJmond. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws

📰 Volg de laatste berichtgeving altijd via NHNieuws.nl/IJmond

🔔 Download de app en krijg een melding bij belangrijk nieuws uit jouw buurt

📧 Stuur ons jouw tips op [email protected]

✏️ Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]