Start van hoofdcontent

Gooi

NL
V

Gesteggel over nieuwe vaarverbinding blijft, externe adviseur moet helpen

8 april 2021, 15.58 uur · Door Carlijn Kolk

De partijen in het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen kunnen het niet eens worden of er nou wel of niet een nieuwe vaarverbinding moet komen tussen de Loosdrechtse Plassen en het Hilversums Kanaal. Een onafhankelijk adviseur moet ze gaan helpen. "Verspilling van belastinggeld", vindt de Bewonersfederatie Oostelijke Vechtplassen. 

Provincie Noord-Holland

Al jaren wordt gesproken over een 'korter rondje Loosdrecht'. Een directe vaarverbinding tussen de Loosdrechtse Plassen en het Hilversums Kanaal zorgt ervoor dat de pleziervaart snel tussen de plassen kan wisselen. Maar dan zal er een nieuwe vaarverbinding gecreëerd moeten worden. Een verbinding via de Vuntus en een gedeelte van de Loenderveense Plas Oost is na onderzoek de enige optie die mogelijk haalbaar is.

Maar hierover kunnen de partijen het niet eens worden. Zo zou de watersportsector graag zien dat de verbinding er komt, maar omwonenden en Natuurmonumenten niet. Zij vrezen schade aan de natuur. 

Doorgaan of stoppen?

Op dit moment ligt de vraag op tafel om door te gaan met het onderzoeken van de vaarverbinding of niet. De eerste optie is stoppen met verder onderzoek naar de vaarverbinding en het overige geld gebruiken voor andere manieren om de waterrecreatie een impuls te geven. De andere optie is extra geld en tijd besteden aan een verdiepend onderzoek. 

Een extra verdiepingsslag om de haalbaarheid aan te kunnen tonen. Een woordvoerder van het Gebiedsakkoord zegt dat je bij zo'n onderzoek kan denken aan het maken van een ontwerp van bijvoorbeeld de route, de vaargeul en bruggen.

Aan de hand daarvan kan er gericht onderzoek gedaan worden naar de effecten ervan op dieren, planten, bodemstructuur en waterbodemdiepte. "En dat dan per seizoen. Pas daarna kun je aan de slag met het inventariseren van maatregelen die eventuele nadelige effecten mogelijk kunnen voorkomen of opheffen", vertelt ze.

"Vervolgens moeten de effecten van die maatregelen weer onderzocht worden en getoetst aan de natuurwetgeving en de provinciale verordening. Dit neemt tijd, minimaal anderhalf jaar."

Quote

"Nieuw onderzoek is dus verspilling van publiek geld"

BEwonersfederatie Oostelijke vechtplassen

De bewonersfederatie, Natuurmonumenten, Vechtplassencommissie en het Plassenschap Loosdrecht zijn voor het stoppen van het onderzoek. "Het milieueffectrapport is duidelijk: alle alternatieven voor een vaarverbinding brengen schade aan natuur, landschap, cultureel erfgoed en rust", meldt het bestuur van de bewonersfederatie. 

Ze ziet dan ook geen heil in verder onderzoek. "De documenten met adviezen stapelen zich op. Allemaal wijzen ze slechts één kant op. Het project blijkt niet haalbaar. Een vierde onderzoek zal de feiten en standpunten die er liggen niet wijzigen: de kans op haalbaarheid is aantoonbaar verwaarloosbaar klein. Nieuw onderzoek is dus verspilling van publiek geld." Zij zouden graag zien dat er samen gekeken wordt hoe de watersportsector op een andere manier wél een impuls kan krijgen.

Voorstanders

De watersportsector, gemeente Wijdemeren, Provincie Noord-Holland, gemeente Stichtse Vecht, gemeente Hilversum, Waterschap AGV en LTO is voor verder onderzoek. Wethouder Jan-Jaap de Kloet van de gemeente Wijdemeren legt uit dat in het voortraject is afgesproken dat ze alle mogelijke routes voor een nieuwe vaarverbinding alleen 'gefundeerd' laten afvallen.

Hij vindt dat voor het beoordelen van de allerlaatste mogelijkheid (route via de Vuntus en deel van de Loenderveense Plas Oost) nog meer informatie nodig is. Misschien is de impact van die vaarroute daar wel te voorkomen of te verzachten.

"Ik vind dat we het aan de watersportsector, de bootbezitters en bezoekers verplicht zijn om die extra tijd en moeite te investeren. Alleen dan kunnen we een goed gefundeerd besluit nemen over een onderwerp dat al jarenlang de gemoederen in deze gemeente bezighoudt", zegt de wethouder in een reactie. 

Plassenschap Loosdrecht versus gemeente Wijdemeren

Opvallend is dat het Plassenschap Loosdrecht wil dat het onderzoek naar de vaarverbinding stopt en de gemeente Wijdemeren juist niet. Aangezien de voorzitter van het plassenschap burgemeester Crys Larson van Wijdemeren is.

Als burgemeester is ze dus voor de vaarverbinding, maar in haar rol als voorzitter van het Plassenschap tegen. Een woordvoerder legt uit dat dat komt omdat het Plassenschap veel breder georganiseerd (vertegenwoordigd meerdere gemeenten, provincies en overige partners) is en dus ook een breder pakket heeft aan belangen om te behartigen. Dat verklaart het verschil.

Zoveelste vertraging

Op dit moment is er dus een impasse. De partijen staan lijnrecht tegenover elkaar en een adviseur moet hen weer dichterbij elkaar brengen. Hij of zij gaat gesprekken voeren en kijken welke belangen er zijn en welk proces er nu moet komen. Daar komt een niet-bindend advies uit. 

Dit is de zoveelste vertraging in het proces naar de vaarverbinding. Vorig jaar kwamen er 53 zienswijzen binnen op de milieueffectrapportage. Toen kwam ook nog eens naar buiten dat het onderzoek naar de gevolgen van de vaarverbinding niet duidelijk genoeg was en dat het weer terug naar de tekentafel moest.

De gemeente dacht toen dat ze eind 2020 een beslissing kon maken. Maar dat bleek vlak vantevoren ook niet te lukken en het werd verschoven naar komende zomer. Maar deze tussenstap van een externe adviseur zal opnieuw zorgen voor vertraging. Hoeveel is nog niet bekend. 

💬 Wil je niets missen uit 't Gooi?

Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]