Ga naar Content

Moeten inwoners belasting betalen voor dijkophoging door plaatsing datacenters?

HOLLANDS KROON - Door de komst van datacenters naar de Wieringermeer zou niet alleen een tekort aan drinkwater kunnen ontstaan, maar ook moet voor de veiligheid de dijk mogelijk worden verhoogd. Belastingbetalers zullen voor deze kosten moeten opdraaien, zo blijkt uit een brief van de provincie, schrijft de Telegraaf.

Eerste Microsoft datacenter op Agriport A7 - Foto: NH Nieuws

Na eerdere ophef rondom datacenters moeten er nu mogelijk dijken worden verhoogd door de komst ervan. De komende jaren zou 170 hectare beschikbare grond plaats moeten maken voor vijf nieuwe datacenters in de Wieringermeerpolder. Provinciebestuurders waarschuwen in de brief dat het plaatsen van datacenters kan leiden tot verdere verhoging van dijken, waarbij de gemaakte kosten door belastingbetalers moeten worden gefinancierd.

"De kosten komen terecht bij een waterschap en via de waterschapsbelasting bij de bedrijven en inwoners"

IMRE DE ROO - WOORDVOERDER PROVINCIE NOORD-HOLLAND

"Als bij de volgende toetsronde blijkt dat de veiligheidsnormen van bepaalde waterkeringen omhoog moeten, omdat bij de huidige kans van falen de schade te hoog wordt, door bijvoorbeeld een toename van datacenters, kan het zijn dat niet alle waterkeringen nog aan de veiligheidsnormen voldoen. De kosten komen terecht bij een waterschap en via de waterschapsbelasting bij de bedrijven en inwoners", bevestigt Imre de Roo, woordvoerder van de provincie, in een reactie aan NH Nieuws.

Niet alleen de mogelijke kosten voor belastingbetalers zijn een obstakel. Eerder was er discussie over de door het naastgelegen windpark opgewerkte energie die vooral door de datacenters zou worden gebruikt. Daarnaast kwam het mogelijke tekort aan drinkwater voor huishoudens door het koelen van apparatuur met water in datacenters aan het licht. Om nog niet te spreken over de discussie over mogelijke chemicaliën die in het looswater van datacenters terecht dreigden te komen, al pleitte HHNK voor het bijstellen van dit beeld.

Veiligheid inwoners

Dat de datacenters mogelijk gevolgen hebben op het dijkenbeleid, en daarmee ook op de veiligheid van inwoners, komt nu aan de orde. Een wettelijke veiligheidsnorm om de huidige dijkbescherming vast te stellen wordt hierbij nagevolgd. Zo meldt de Telegraaf dat deze norm wordt gebaseerd op de kans op slachtoffers in een gebied en de waarde van alle economische bedrijvigheid, aldus bevestigt door een provinciewoordvoerder.

Voor de Wieringermeer ligt deze wettelijke veiligheidsnorm lager dan voor de rest van Noord-Holland. De veiligheidsnorm in de polder moet mogelijk worden aangepast indien er meer datacenters worden gebouwd en er sprake is van een verhoging van de zeespiegel.

"Pas op het moment dat waterkeringen opnieuw getoetst zijn, kan bepaald worden of deze verzwaard moeten worden"

Imre de Roo - woordvoerder Provincie Noord-Holland

Iedere twaalf jaar wordt een toetsing van bestaande waterkeringen op basis van de WOZ-waarden en waarden van grondgebruik en infrastructuur uitgevoerd. Het provinciebestuur wijst erop dat als de veiligheidsnormen omhoog moeten, belastingbetalers voor de kosten van dijkaanpassingen zullen moeten opdraaien. De kosten voor eventuele versterkingen van dijken worden volgens de Telegraaf geschat op 5 tot 15 miljoen euro per kilometer dijk. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij Rijkswaterstaat en de waterschappen.

"Pas op het moment dat waterkeringen opnieuw getoetst zijn, kan bepaald worden of deze verzwaard moeten worden. Op basis daarvan kunnen pas de kosten van eventuele  dijkversterkingen berekend worden. Er zijn nu nog geen berekeningen gemaakt over extra kosten van mogelijke toekomstige dijkverzwaringen", laat De Roo weten aan NH Nieuws.

💬 Wil je niets missen uit de Noordkop?

Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]

Lees ook