Gevolgen voor de buurt

Dat de vertraging wel gevolgen heeft voor buurtbewoners, daar kan Hilversum dan weer niet omheen. De buurt zal langer last hebben van het werk, dat grotendeels letterlijk in hun voortuinen gebeurt, en ook de wegafsluitingen zullen langer gelden. Hoe hoog de vertraging precies oploopt wordt eind mei of begin april bekend. 

Burgemeester en wethouders stellen dat de projectgroep HOV in 't Gooi en de aannemer er alles aan proberen te doen om de vertraging zoveel mogelijk te beperken. Wethouder Annette Wolthers wijst er wel op dat voorafgaand aan de bouw rekening werd gehouden met wegafsluitingen die tweeënhalf jaar zouden duren. Dat het werk in anderhalf jaar gedaan kon worden was destijds een meevallertje. De wethouder wijst erop dat ook met de vertraging de afgesproken tweeënhalf jaar niet wordt overschreden.