Start van hoofdcontent

West-Friesland

NL
V

Gemeenteraad: stop met vergunningen huisvesten arbeidsmigranten

24 maart 2021, 21.10 uur · Door Redactie

HOORN - Een ruime meerderheid van de gemeenteraad wil stoppen met het verlenen van vergunningen om meerdere arbeidsmigranten in één woning te kunnen huisvesten. Ook wil de raad dat er strenger gehandhaafd wordt op illegale bewoning.

Google Streetview

Vanaf 2017 mag je in de gemeente Hoorn – onder strikte voorwaarden - maximaal vier personen die samen geen huishouden vormen in een woning huisvesten. Sindsdien zijn daar 43 vergunningen voor afgegeven. Het gaat dan vooral om tijdelijke huisvesting voor arbeidsmigranten.

Motie

De fractie EénHoorn diende samen met de VVD, ChristenUnie, Hoorn Lokaal, Fractie Tonnaer, De Realistische Partij en Sociaal Hoorn een motie in met het verzoek aan het college om de beleidsnotitie ‘Huisvesting Arbeidsmigranten’ per direct in te trekken of buiten werking te stellen.

De partijen vinden de huisvesting van grotere groepen arbeidsmigranten in de woonwijken onwenselijk. Dit leidt volgens hen tot overlast en zorgt ook voor verdringing op de woningmarkt. Commerciële verhuurders zouden de goedkope woningen opkopen en vervolgens weer tegen hoge prijzen verhuren aan deze groepen.

Ook vinden de partijen dat de gemeente strikter moet handhaven op situaties waar sprake is van illegale bewoning en overlast. Verschillende inwoners zouden melding hebben gemaakt van arbeidsmigranten die voor overlast zorgen. 

Burgemeester Nieuwenburg en wethouder Arthur Helling erkennen dat de overlastsituaties en ook verdringing op de woningmarkt onwenselijk zijn. Wel benadrukten zij dat het stoppen met het verlenen van vergunningen geen oplossing voor het probleem is zolang er geen alternatieve huisvesting beschikbaar is.

Stoppen met de vergunningen zou volgens hen leiden tot meer illegale situaties. Ook zou de raad zich in mei kunnen buigen over een nieuwe huisvestingsverordening, die de gemeente in staat stelt om steviger in te grijpen bij overlast en illegale bewoning.

Ruime meerderheid

Uiteindelijk besloot een ruime meerderheid van de raad toch om de motie aan te nemen met het verzoek aan het college om het verlenen van vergunningen voor de huisvesting van arbeidsmigranten per direct te stoppen. De motie werd wel aangepast: de bestaande vergunningen van maximaal vijf jaar worden niet ingetrokken, zodat er geen mensen op korte termijn op straat komen te staan.

De fracties van CDA, PvdA steunden de motie. De fracties van D66, GroenLinks, Fractie Koekkoek en Fractie Danny Verdonk stemden tegen. Deze partijen deelden het standpunt dat de huidige situatie onwenselijk is maar wilden dit onderwerp in mei bespreken, samen met de nieuwe huisvestingsverordening.

Meer nieuws uit West-Friesland?
💬 Blijf op de hoogte via onze Facebookpagina WEEFF. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws
📰 Volg de laatste berichtgeving altijd via weeff.nl
🔔 Download de app van WEEFF en krijg een melding bij belangrijk nieuws uit jouw buurt
📧 Stuur ons jouw tips op via [email protected] of app ons via 06-23405405
✏️ Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]