Start van hoofdcontent

MEDEMBLIK

nl

Ondernemers verbaasd over toekomstig nieuw beleid huisvesting arbeidsmigranten Medemblik

12 november 2020, 14.40 uur
Door Redactie · Foto: Google Streetview

MEDEMBLIK - West-Friese ondernemers uiten kritiek op dat er vanavond door de gemeenteraad in Medemblik gesproken wordt over het nieuwe ontwerpbeleid voor huisvesting van buitenlandse werknemers. "Het voorgenomen beleid is een absurde oplossing voor de huisvesting van 7.000 tijdelijke arbeidskrachten", aldus Hans Huibers van de Westfriese Bedrijvengroep.

Ondernemersfederatie Medemblik (OFM), vakbond FNV en de Westfriese Bedrijvengroep zijn 'verbijsterd'. Het nieuwe ontwerpbeleid zou volgens hen dwars ingaan tegen bredere afspraken om het huisvestingsprobleem regiobreed aan te pakken. Maar het zet vooral een streep door hun eigen alternatieve plan 'Groenwijk' - een wijk speciaal ingericht voor huisvesting van buitenlandse werknemers. 

Er zijn naar schatting nu 12.000 tijdelijke arbeidskrachten in de regio en dat aantal loopt in 2030 op naar 20.000, waarvan dus zo'n 7.000 in Medemblik. Huibers: "Om aan deze noodvraag te voldoen zijn er volgens het voorgenomen beleid minstens 100 locaties nodig op bedrijventerreinen en bij de agrariërs. Onrealistisch, en zonder een effectieve oplossing komt er meer illegale bewoning en overlast in wijken en op bedrijventerreinen."

Bedrijventerreinen

In het nieuwe conceptbeleid zijn woongebieden en een vijftal bedrijventerreinen aangewezen voor huisvesting. Maar dat zien de ondernemers niet zitten. "Het zou niet in het belang van de gemeente zijn als bedrijven het niet meer aantrekkelijk vinden zich op de bedrijventerreinen te vestigen omdat ze (mogelijk) hinder ondervinden van bewoners die de bedrijvigheid in de weg staan", aldus Frits Meester voorzitter van de OFM. 

Vijftig slaapplekken per locatie is het maximale op een bedrijventerrein. Het gaat dan alleen om tijdelijke huisvesting voor een periode korter dan vier maanden. Meester: "Wij verzoeken de gemeente met klem af te zien van huisvesting van werknemers op bedrijventerreinen."

Conceptbeleid

De gemeente Medemblik laat in een reactie weten nog niet inhoudelijk in te gaan op het beleid en dat het aan de raad is om een mening te vormen over het concept dat nu op tafel ligt. In het raadsvoorstel is te lezen dat het conceptbeleid niet op zichzelf staat, maar juist aansluit bij verschillende visies waaronder de regiobrede afspraken in het Pact van Westfriesland en de Regionale Woonvisie Westfriesland.

Kanttekeningen die genoemd worden, is dat het ontwerpbeleid niet op één lijn ligt met provinciale regelgeving, waarbij er vooral naar binnenstedelijk oplossingen gekeken zou moeten worden en op agrarische grond. En ook zou het verblijfsttermijn van vier maanden, lastig handhaafbaar zijn.

Op 26 november moet de raad over het voorstel beslissen en wordt duidelijk of de gemeente verder kan met het definitieve beleidsstuk. 

Meer nieuws uit West-Friesland?
💬 Blijf op de hoogte via onze Facebookgroep Nieuws uit West-Friesland. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws
📰 Volg de laatste berichtgeving altijd via weeff.nl
🔔 Download de app van WEEFF en krijg een melding bij belangrijk nieuws uit jouw buurt
📧 Stuur ons jouw tips op via [email protected] of app ons via 06-23405405
✏️ Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]