Ga naar Content

Geen draagvlak voor extra windmolens, college stelt uitbreiding windmolenpark uit

HAARLEMMERMEER - Het draagvlak voor een uitbreiding van het windmolenpark in het zuiden van de gemeente ontbreekt en daarom ziet het college voorlopig af van extra windmolens. Uit een enquête blijkt dat 67 tot 89 procent van de directe omwonenden geen uitbreiding wil. De dorpsraad van Abbenes is positief gestemd over het uitstel. 

Foto: NH Nieuws

"Het is duidelijk: draagvlak is voor ons heel belangrijk", schrijft wethouder Jurgen Nobel. "De uitkomst van de peiling maakt dat het college nu geen uitbreiding van windmolens in het zuiden van Haarlemmermeer wil. Het laatste woord hierover is aan de gemeenteraad." 

Het college van B&W adviseert de gemeenteraad om het zoekgebied voor windenergie in het zuiden van Haarlemmermeer daarom nu nog niet vast te stellen. Eerst moeten er meer vervolgonderzoeken komen. Dan kan de gemeenteraad over twee jaar, als de zogenaamde Regionale Energie Strategie (RES) 2.0 klaar is, hierover beslissen. 

De gemeente onderzocht of er vijftien windmolens konden komen vlak bij de dorpen Abbenes, Kaag-Buitenkaag, Weteringbrug en Lisserbroek. Maar eerder bleek al dat de dorpen kritisch tegenover het plan staan.

Geen draagvlak in het zuiden

Uit een enquête op de dorpswebsite van Abbenes blijkt dat maar 11 procent voor de komst van de windmolens is, 9 procent laat weten er geen problemen mee te hebben. Ruim tachtig procent van de ondervraagden geeft aan dat voor beide opties een andere locatie gezocht moet worden.

De Regionale Energie Strategie is onderdeel van het Klimaatakkoord dat in juni 2019 is ondertekend. Het akkoord behelst honderden plannen. Om die uit te voeren is Nederland opgedeeld in verschillende regio's. Per regio wordt gekeken welke projecten er mogelijk zijn om bij te kunnen dragen aan de afspraken.

Haarlemmermeer is opgenomen in de regio Noord-Holland Zuid. De gemeente wil niet alleen energie besparen, maar ook stroom opwekken. Een windmolenpark in het zuiden van de gemeente en een zonnepark net buiten Zwanenburg is een eerste stap in de energietransitie. Voor laatstgenoemde hebben vier boeren hun land beschikbaar gesteld en een vergunning aangevraagd

Uit de enquete blijkt dat 75 procent van de inwoners het wel degelijk belangrijk vindt dat de gemeente de opwekking van nieuwe energie stimuleert. Hierbij hebben zonnepanelen op daken de voorkeur. De gemeente schrijft ook eerst naar het leggen van zonnepanelen op daken van huizen, scholen en bedrijfsgebouwen te kijken. "Alle daken vol leggen levert echter niet genoeg energie op en daarom zullen ook andere vormen van energie opwekken gevonden moeten worden."

De gemeenteraad neemt in juni een besluit over het al dan niet vaststellen van het zoekgebied in het zuiden van de polder, maar ook over het zonnepark in Zwanenburg. 

💬 Wil je iets kwijt?

Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]

Lees ook