Ga naar Content

Wat brengen de verkiezingen Haarlem als cultuurstad?

Met de Tweede Kamerverkiezingen voor de deur breken er voor Haarlem als cultuurstad, spannende tijden aan. Zal politiek Den Haag wegens de coronacrisis gaan bezuinigen op subsidies voor grote culturele instellingen zoals de Stadsschouwburg, Patronaat en Teylers Museum? Of is het juist tijd om te gaan investeren in cultuur en dan niet alleen in de grote jongens, maar ook in de creatievelingen en makers van nu, die ook onderdeel uitmaken van de cultuur van Haarlem? 

De rotonde in Teylers Museum - Foto: Kees Hageman/ Teylers Museum

Het is duidelijk dat de politiek niet eensgezind is als het om cultuur gaat. Zo pleiten linkse partijen juist voor een divers aanbod en meer investeringen, ook voor de jonge opkomende kunstenaars en artiesten. Terwijl een rechtse partij als Forum voor Democratie vooral oog heeft voor westers erfgoed en wil dat het geld beter wordt besteed. NH Nieuws nam de verkiezingsprogramma's door en zette een aantal politieke standpunten  voor u op een rij. 

PvdA 

De PvdA vindt dat kunst en cultuur meer is dan theaters en musea. Ook festivals vallen onder cultuur en de partij vindt het dan ook belangrijk dat er een divers aanbod is voor iedereen. Daarbij wil de PvdA kinderen al vroeg laten kennis maken met cultuur en toegankelijker maken voor jongeren tot en met 25 jaar. De partij wil structureel meer geld besteden aan kunst en cultuur om ook de problemen die er voor de coronacrisis al waren, op te lossen. 

GroenLinks

De groene partij wil het budget voor kunst en cultuur omhoog schroeven en het geld beter verdelen over de regio's. Ook wil GroenLinks dat er meer aandacht komt voor talentontwikkeling, jonge makers, popmuziek en culturele broedplaatsen. Eigen inkomsten moeten een kleinere rol gaan spelen om zo culturele instellingen de kans te geven om langdurig te investeren in onder meer de kwaliteit. 

SP

Deze linkse partij pleit voor meer investeringen in de kunst en cultuur sector en wil een investeringsfonds lanceren ter ondersteuning van kunst en cultuur, kunstenaars en muzikanten van Nederlandse bodem. Het in Haarlem woonachtige Tweede Kamerlid Renske Leijten vindt het juist belangrijk dat er meer aandacht en ondersteuning komt voor jonge makers zodat ze de ruimte krijgen om succesvol te kunnen worden. Ook wil de SP wil dat de cultuursubsidies beter over het land worden gespreid.

"Je moet kunnen klooien om uiteindelijk die goede band te kunnen worden"

Renske Leijten, Tweede Kamerlid SP

FvD

De partij koestert het Nederlands historisch erfgoed en stedenbouw en wil dit goed beschermen. Forum voor Democratie vindt dat er is geprobeerd de Nederlander van zijn geschiedenis te vervreemden en dat moet stoppen. Voor effectief cultuurbeleid hoeft er niet meer geld te worden uitgetrokken, maar het budget moet beter worden besteed. Ook op scholen moet het onderwijs zich meer richten op de Europese klassieke muziek, kunst en cultuur. 

VVD

De liberale partij benadrukt dat erfgoed bijdraagt aan de Nederlandse identiteit en volgens de partij maakt ook toerisme onderdeel uit van de Nederlandse cultuur. Ook het belang van alledaagse cultuur wordt benoemd in hun verkiezingsprogramma en dit moet waardering en erkenning krijgen. De partij wil verder investeren in cultuur, maar er staat niet dat er ook extra geld moet worden vrij gemaakt voor de cultuursector. 

tekst gaat door onder de foto

Het Frans Hals Museum in het centrum van Haarlem - Foto: Adobe Stock

SGP

De SGP vindt dat kunst en cultuur gedragen moet worden door de samenleving. De sector moet voornamelijk zichzelf zien te redden. Alleen als een culturele instelling in grote mate zelf inkomsten genereert, komt deze in aanmerking voor een subsidie. Zo kan de overheid geld besparen. Daarentegen wil de partij wel extra investeren in monumentenzorg. 

50Plus

Culturele innovatie moet meer worden gestimuleerd. Zo ziet 50Plus graag dat culturele  instellingen en gezelschappen worden geholpen aan opdrachten door de publieke omroep. Westers erfgoed moet behouden blijven maar ook uitbuiting en slavernijverleden moet benoemd worden om zo tot een evenwichtigere beeldvorming van de Nederlandse geschiedenis te komen. 

PVV

De partij is trots op de Nederlandse cultuur en wil een einde maken aan beleid dat dit volgens hen ondermijnt. Zo moeten subsidies voor 'multiculti'-clubs en overheidsbeleid in het Turks of Arabisch stop worden gezet. Initiatieven om standbeelden of straatnamen van Nederlandse zeelieden te verwijderen, moeten ook tot het verleden horen. 

tekst gaat door onder de foto

Een optreden op anderhalve meter in het Patronaat - Foto: Alain Timmers

D66

D66 wil een breed aanbod van kunst en cultuur en noemt dit het fundament van de beschaving.  Makers verdienen een betere maatschappelijke positie en meer waardering. Zeker nu de coronacrisis de sector extra kwetsbaar heeft gemaakt. Moderne pop- en urbanmuziek moet een aparte discipline worden in de culturele basisinfrastructuur. Ook het belang van Nederlands erfgoed wordt aangehaald in het verkiezingsprogramma. Extra geld investeren in kunst en cultuur, wordt niet nadrukkelijk genoemd. 

CDA

De partij wil 'alles op alles' zetten om blijvende schade aan de cultuursector door de coronacrisis te voorkomen. Zo moet er een herstelplan komen om de hele culturele sector er bovenop te helpen, dus zowel voor de professionals als voor de amateurverenigingen. Daarnaast wil de partij dat er een betere regionale spreiding komt van voorzieningen en middelen voor een volwaardig cultureel aanbod in het hele land. 

PvdD

Partij voor de Dieren wil kunst, cultuur en erfgoed toegankelijker maker voor de Nederlanders en daarom moet het budget omhoog. Als de partij het voor het zeggen heeft, dan gaat de overheid kunst en cultuur beter faciliteren in heel Nederland en niet alleen in de Randstad. Ook wil de partij dat verschillende muziekstijlen worden erkend en ondersteund. 

CU

De ChristenUnie ziet dat talentontwikkeling onder druk staat en dat mensen in de kunsten tegen zeer lage tarieven werken. De partij constateert dat dit bijdraagt aan verschraling van het culturele aanbod. Maar er wordt in het partijprogramma verder niet ingegaan op extra geld investeren om dit tegen te gaan. Wel benadrukt de partij dat de overheid een belangrijke rol heeft als subsidieverstrekker, opdrachtgever en hoeder van het culturele klimaat en erfgoed. De partij haalt ook het belang van het behoud van kerkgebouwen aan. 

Denk

De partij heeft geen uitgesproken visie op cultuur in het verkiezingsprogramma opgenomen. Wel benoemt de partij dat er aandacht moet zijn voor het slavernij én koloniale verleden om ongelijkheid en discriminatie tegen te gaan. Zo wil de partij dat verwijzingen zoals, straatnamen en beelden van Nederlanders die misdaden tegen de menselijkheid op hun kerfstok hebben, worden verwijderd. 

Vandaag  is de Stembus in de regio Haarlem. Vanuit Zwanenburg worden tenten geleverd voor stemlocaties in Haarlem. Regioverslaggeefster Marieke Pijlman legt uit welke thema's spelen in onder meer Schalkwijk én Mart Smeets verklapt welke partij uit zijn Stemwijzer naar voren komt....

De Stembus - NH Nieuws

Lees ook

Tweede Kamerverkiezingen 2021

Volg het laatste nieuws rond de Tweede Kamerverkiezingen 2021 en bekijk alle afleveringen terug van Wij Zijn Noord-Holland en De Stembus op nhnieuws.nl/tk2021