Ga naar Content

'Zonnepanelen op daken datacenters niet verplicht aan techbedrijven'

HOLLANDS KROON - Hoewel al meermalen is voorgesteld om de datacenters op Agriport voor meerdere doeleinden in te zetten door bijvoorbeeld zonnepanelen op de daken te plaatsen, kan dat niet worden verplicht aan de techbedrijven. Dat zegt het college van burgemeester en wethouders van Hollands Kroon in een brief aan de gemeenteraad.

Foto: Adobe Stock

Steven Slabbers, provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit, noemde het eerder al: "Er is niets anders gedaan dan een datacenter neerzetten. Het doet niks anders dan deze functie. Van enige vorm van meervoudig grondgebruik - dus het combineren met waterberging of zonnepanelen - is hier geen sprake."

Toch valt daar nu aan de bestaande datacenters weinig meer aan te doen, zegt wethouder Theo Meskers namens het college van burgemeester en wethouders van Hollands Kroon in een brief aan de gemeenteraad. "In de praktijk zijn de daken niet altijd even geschikt, dit komt door het ontwerp van de datacenters. Zo worden er in sommige gevallen koelsystemen geplaatst. Om te kunnen voorzien in zonnepanelen op de daken zal er dus in de ontwerpfase rekening mee gehouden moeten worden."

Eigenaar bepaalt

Een logische gedachte zou zijn om voor toekomstige datacenters de techbedrijven te verplichten de datacenters zo te bouwen dat er wél zonnepanelen op kunnen worden gezet. Maar zo simpel is het volgens Meskers niet. "Het is met de huidige wet- en regelgeving voor ruimtelijke ordening niet mogelijk om plaatsing van zonnepanelen op de daken van datacenters te verplichten. Dit heeft er mee te maken dat we in Nederland het stelsel van toelatingsplanologie kennen. Dit betekent dat de eigenaar zelf bepaalt binnen de gestelde kaders wat hij realiseert en of wat hij niet realiseert. Op dit moment is het slechts mogelijk de wens of voorkeur uit te spreken binnen het bestemmingsplan voor de betreffende locatie."

De wethouder verwacht dat er in de toekomstige omgevingsplannen die voortvloeien uit de nieuwe Omgevingswet meer mogelijkheden zullen zijn om dergelijke verplichtingen in op te nemen. "Dan kunnen er bijvoorbeeld regels gesteld worden om een bepaald percentage van het dakoppervlak te benutten voor bijvoorbeeld het plaatsen van zonnepanelen. Dit geldt dan wel voor alle grotere gebouwen binnen het betreffende omgevingsplan."

Er ligt op dit moment een wet ter inzage wat dit mogelijk moet maken.

Lees ook

💬 Wil je niets missen uit de Noordkop?

Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]