Alkmaar

NL
V

Voorbijvarende schuitjes grote oorzaak van afkalvende oevers in Oosterdel

13 januari 2021, 16.15 uur · Door Priscilla Overbeek

LANGEDIJK - Opnieuw een plotwending in de zoektocht naar de oorzaak van de afkalving van oevers in het Oosterdelgebied: golven veroorzaakt door voorbijvarende bootjes spelen een grote rol in de afkalving van de eilandjes, waarvan inmiddels 15 kilometer aan oever is verdwenen. Dat blijkt uit onderzoek van InHolland-studenten.

Maaike Polder / NH Nieuws

In opdracht van de Langedijkse stichting Veldzorg onderzochten de studenten de afkalvende oevers. Na diverse bezoeken aan het gebied trokken zij de conclusie dat het probleem multifunctioneel is. "Bij ons eerste gebiedsbezoek per schuit werd ons de ernst van de situatie al snel duidelijk, aangezien sommige eilanden rondom schade bleken te hebben. De schade aan de oevers heeft verschillende oorzaken. Het graven van ratten in de oevers, maar ook het varen van schuiten en rondvaartbootjes langs de eilanden."

Daarnaast zou het te dicht verbouwen op de rand van de eilanden een oorzaak zijn van de afkalving, omdat eilanden hierdoor geen rietkraag hebben en er geen planten kunnen groeien. "Al deze factoren hebben effect op de stevigheid van de oevers", aldus het verslag.

Verdachtenbankje

Toch zitten ook de woelrat en de rode rivierkreeft nog altijd in het verdachtenbankje. "Ratten graven wel degelijk gaten in de oevers en de Amerikaanse rode rivierkreeft gebruiken deze holen graag, maar in het gebied is onvoldoende bewijs gevonden dat dit de grootste schade veroorzaakt", schrijven de studenten in het verslag. 

Uiteindelijk werd 14.810 meter aan schade aangetroffen. Dit voorjaar start de Langedijkse stichting daarom met verschillende proeven om die de oevers moeten beschermen. "Na het eerste onderzoek zijn er diverse maatregelen naar voren gekomen. Om deze maatregelen te toetsen aan de bevindingen van experts, hebben wij een expertmeeting georganiseerd waarbij diverse experts zoals ecologen, aannemers en gebiedskenners aanwezig waren.

Advies van experts

Na de expertmeeting heeft de onderzoeksgroep stichting Veldzorg de volgende maatregelen geadviseerd: het aanbrengen van rijshouten beschoeiing waarachter bagger gedeponeerd wordt, het plaatsen van zinkstukken (wilgenwiepen) en het volstorten van de stukken met bagger, het realiseren van een flauwe, natuurvriendelijke oever aan de kopse kanten van de eilanden, evenals het aanbrengen van beplante kokosmatten met inheemse watervegetatie.

Bovenstaande maatregelen worden waarschijnlijk in het voorjaar van 2021 als pilot-onderzoek gerealiseerd. 

💬 Wil je niets missen uit Alkmaar en omgeving?

Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]