Ga naar Content

Concrete maatregelen gevraagd na aantreffen kankerverwekkende stoffen Wijk aan Zee

WIJK AAN ZEE - Voor zowel hoogleraar milieuchemie en toxicologie Jacob de Boer als de leden uit Dorpsraad Wijk aan Zee is de maat vol: zij willen dat de overheid spoedig ingrijpt, nu uit onderzoek van het RIVM blijkt dat in de veegmonsters die deze zomer in het dorp zijn afgenomen kankerverwekkende stoffen zitten.

Foto: NH / Dennis Mantz

Het is het zoveelste verontrustende bericht in korte tijd. Wijk aan Zee koploper op het gebied van concentraties ultra fijnstof. Een bedieningsfout bij Tata Steel dat leidde tot onbekende hoeveelheden koolmonoxide en roet in de lucht. Een verontrustend rapport van GGD Kennemerland waaruit bleek dat het aantal mensen met longkanker in Beverwijk fors hoger is dan in andere gemeenten. Het is maar een kleine greep uit de zeer recente geschiedenis. 

Nu blijkt uit nieuw onderzoek, verricht door het RIVM op basis van veegmonsters, dat er opnieuw schadelijke stoffen gevonden zijn. Onder meer PAK's (Polycyclische aromatische koolwaterstoffen: schadelijke stoffen, red.) en concentraties lood. Eerder in maart 2019 werd dit ook al aangetroffen.

Toen werd door het RIVM een inschatting gemaakt van gezondheidsrisico's door grafietregens. De conclusie: de hoeveelheid lood, mangaan en vanadium, allemaal metalen, is ongewenst voor de gezondheid van jonge kinderen.

Niet zonder risico 

"Al die waarden zitten altijd net op de rand van wat is toegestaan, soms zelfs er overheen", laat De Boer aan NH Nieuws weten. Hij vindt dat als het zo dichtbij een norm komt, je als politiek uit voorzorg actie zou moeten ondernemen. "Het belangrijkste vind ik dat dit nieuwe bericht een beeld geeft van dat er niets gebeurd is. Het wordt eerder wat slechter dan dat het beter wordt", zo vertelt hij.

Dat er opnieuw concentraties PAK's en lood zijn aangetroffen zijn volgens hem ernstig. "Het zijn natuurlijk langetermijneffecten, maar lood kan leiden tot verlaging van het IQ van kinderen. PAK's zijn schadelijke stoffen die kankerverwekkend kunnen zijn."

Tekst loopt door onder video 

Hoogleraar milieuchemie en toxicologie - NH Nieuws

Volgens De Boer moeten er snel maatregelen worden genomen. Om dit te kunnen bewerkstelligen moeten volgens hem duidelijkere afspraken worden gemaakt tussen de overheid en Tata Steel. "Denk bijvoorbeeld aan filters. Bedrijven zijn gewoon in staat om gemakkelijker technisch de vervuiling, zoals die nu is, binnenboord te houden", aldus De Boer. 

Actie 

Ook Linda Valent, die vanuit de Dorpsraad al jaren strijdt voor meer duidelijkheid rondom de gezondheidsrisico's, zegt dat er nu echt actie ondernomen moet worden. De provincie is naar haar idee veel te veel op de hand van Tata Steel. "Er moet meer handhaving en toezicht komen en de vergunningen moeten worden aangescherpt."

Volgens Valent zijn de vergunningen veel te ruim. "Zelfs zo ruim dat Tata Steel nog meer kan produceren dan ze nu doen. Zij hebben dus alle ruimte om de situatie nog ongezonder te maken." 

Reactie Tata Steel 

Tata Steel laat weten geen inzicht te hebben in de monsters en de manier waarop deze zijn afgenomen. Voor duiding verwijzen zij daarom naar het RIVM en de Provincie.

Het beoordelen van effecten op basis van één veegmonster biedt volgens hen geen volledig beeld. Zij omarmen daarom het idee van een groot gezondheidsonderzoek in de omgeving. 

Gedeputeerde Jeroen Olthof geeft aan de onrust onder de bewoners te begrijpen. Hij laat weten dat de provincie gaat kijken wat de effecten zijn van de resultaten van de veegmonsters op basis van een breed gezondheidsonderzoek. "Maar het is niet dat we alleen maar onderzoeken doen. We zullen nu ook actie moeten ondernemen."

Olthof komt naar eigen zeggen in de tweede helft van september met een duidelijk programma met wat de bewoners van hem kunnen verwachten. Hoofdlijnen van het actieplan zijn volgens Olthof het aanscherpen van vergunningen, transparantie over alle rapporten die er zijn en een duidelijk handhavings- en toezichtsbeleid. 

Gedeputeerde Jeroen Olthof - NH Nieuws

Download de app

🔔 Blijf op de hoogte van nieuws uit jouw regio, download de gratis NH Nieuws-app via de App Store of de Google Play Store.