Ga naar Content

Gerelateerde videos

Omwonende afvalverwerker De Meerlanden stapt naar rechter om biomassacentrale tegen te houden

RIJSENHOUT - Een groep omwonenden van afvalverwerker De Meerlanden strijdt al jaren tegen de komst van een biomassacentrale. De bewoners zijn bang voor de uitstoot en andere gevolgen van de biomassa-ketels die het afvalbedrijf wil plaatsen. Voor bewoonster Karin van Rijn is de maat nu vol: ze stapt naar de rechter om de komst van de centrale te voorkomen. 

Volgens Karin van Rijn is De Meerlanden onzorgvuldig geweest in het onderzoek naar de effecten van de centrale. "Er is bijvoorbeeld geen MER-toetsing geweest. Ze baseren zich op feiten die inmiddels al achterhaald zijn."  Ook heeft het RIVM uitgewezen dat dit soort centrales schadelijke gevolgen kunnen hebben voor direct omwonenden in risicogroepen. "Daar wordt ook helemaal niks mee gedaan", aldus Karin. 

Jaren geknokt

De Meerlanden wil de centrale onder andere gebruiken om stroom op te wekken voor de regio en het bedrijvenpark bij Schiphol-Rijk. Ook Jos Nieuwenhuizen, die een paar honderd meter van de milieustraat woont, ziet op tegen de realisatie van zo'n biomassacentrale. "We hebben al 10 jaar geknokt tegen stank en overlast. Nu krijgen we dit nog, we zijn echt wel een beetje boos. (...) Dit hoort hier niet te staan."

Foto: NH Nieuws / Jasper Leegwater

Het meerderheidsbelang van De Meerlanden is in handen van de gemeente Haarlemmermeer die gebruik maakt van de diensten van de verwerker. Karin heeft ook een beroep op de andere aandeelhoudende gemeenten, zoals Aalsmeer en Bloemendaal.

"We hebben verschillende oproepen gedaan maar daar wordt niks mee gedaan. We zijn ook een bezwaarprocedure gestart tegen de omgevingsdienst via de provincie. 

"Voor ons is nu nog de enige weg: naar de rechter"

Karin van Rijn, omwonende De Meerlanden

Niet iedereen die in de buurt woont van de centrale beschikt over de middelen om een juridische procedure te starten tegen het afvalbedrijf. Wel steunen de bewoners Karin in haar strijd. "Wij steunen dat initiatief, ja", aldus buurtbewoner Jacco. 

Eerder werden de plannen voor een biomassacentrale in Diemen al in de ijskast gezet. Jacco van der Laarse denkt dat dat hier ook goed zou kunnen gebeuren. "We hebben goede hoop dat het hier ook tegengehouden gaat worden."

De Meerlanden kwam desgevraagd met een schriftelijke reactie aan NH Nieuws. 

Reactie Meerlanden:

 

"Vanaf 2018 heeft Meerlanden het planvormingsproces voor de bouw van een biowarmte-installatie voorbereid en doorlopen. In dit proces zijn wij tijdens verschillende bijeenkomsten met onze omwonenden in gesprek gegaan over dit plan.

 

Naast omwonenden zijn hier ook diverse keren afgevaardigden van gemeenteraden en lokale en regionale media aanwezig geweest. Een aantal omwonenden heeft zich opgesteld als klankbordgroep. Samen met hen hebben wij alle vragen doorlopen en beantwoord.

 

Bovendien hebben wij een onafhankelijk adviesbureau op dit gebied, Mobilisation for the Environment, gevraagd om deze bewonersgroep te adviseren, de omgevingsvergunning te toetsen en voor hen een concept bezwaarschrift op te stellen.

 

De bezwaarprocedure is inmiddels doorlopen. De Hoor- en Adviescommissie van de provincie Noord-Holland heeft de bezwaarschriften behandeld. De vergunning is inhoudelijk niet gewijzigd. Volgens ons zijn de vragen in de brief van mevrouw van Rijn-Bieshaar daarom in dit proces aan bod geweest en beantwoord.

 

Met de bouw van de biowarmte-installatie wil Meerlanden extra invulling geven aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. We hebben hiermee een nuttige toepassing voor lokaal snoeihout gevonden, die bovendien direct bijdraagt aan de versnelling van de energietransitie op weg naar aardgasvrije verwarming in de regio.

 

In de praktijk betekent dit het drogen van snoeihout, dat beschikbaar komt bij de reguliere onderhoudswerkzaamheden aan bomen en beplantingen in de gemeenten uit ons verzorgingsgebied, en dit vervolgens om te zetten in warmte.

 

Deze houtige biomassa wordt op dit moment gecomposteerd of blijft achter in het plantsoen. Een bijkomend effect is dat deze installatie de bestaande houtkachel voor hoogwaardige warmte van onze Groene Energiefabriek vervangt en daarmee zorgt voor minder emissie."

Lees ook

💬 Wil je iets kwijt?

Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]