Start van hoofdcontent

West-Friesland

nl

Nieuw hoofdstuk in soap Opmeer: wethouder stapt op, komst IKC op losse schroeven

18 juni 2020, 22.33 uur · Door Maarten Edelenbosch

OPMEER - Het houdt maar niet op met de bestuurscrisis in Opmeer. Nadat het CDA de stekker uit de coalitie trok en de twee wethouders opstapten, heeft nu ook de laatste wethouder Alex Kalthoff (DSV) zijn ontslag ingediend. Oorzaak is een conflict tussen de gemeente en voetbalvereniging HOSV over de komst van de integraal kindcentrum (IKC).

Foto: DSV Opmeer/NH Nieuws

Voor velen kwam de ontslagbrief van Kalthoff als een verrassing. Volgens hem is de hoofdreden dat hij tijdens collegevergaderingen, en daarmee ook de raad, onvoldoende is geïnformeerd. Op de Facebookpagina van de zijn partij DSV schrijft hij: "Ik kan op basis van de ontvangen informatie deze verantwoordelijkheid niet meer nemen gezien de grote (financiële) risico’s en onduidelijkheden de gerezen zijn rondom dit grote project."

Na lang praten leek er in april nog een akkoord te zijn tussen de gemeente en HOSV. Een deel van het voetbalcomplex zou opgeofferd worden voor het IKC. In ruil daarvoor zou de club een gerenoveerd veld krijgen en een nieuw kantinecomplex. 

Discussie over financiële bijdrage

Volgens de gemeente zou HOSV 150.000 euro meebetalen aan het nieuwe complex, maar dat ontkent de voetbalvereniging. In de brief die aan de gemeenteraad werd verstuurd, schrijft het bestuur dat het bedrag bedoeld is voor de inventaris. "Het huidige pand is hypotheekvrij. HOSV gaat geen lening afsluiten voor het nieuw te gebouwen clubgebouw", zo valt te lezen in de brief.

Bovendien zegt het HOSV-bestuur dat de 400.000 euro die de gemeente zelf wil besteden aan de renovatie van het complex veel te weinig is. Kalthoff zegt te zijn verrast en verwijt zijn collega-wethouder Tesselaar niet goed te hebben gehandeld en op te stappen. 

Nieuwe coalitie in de maak

Opvallend genoeg komt het vertrek van Kalthoff een dag nadat werd aangekondigd dat zijn partij DSV hoogstwaarschijnlijk niet terugkeert in een nieuw college. Gemeentebelangen, PvdA en het CDA hebben aangegeven te werken aan een nieuw coalitieakkoord. Wanneer dat wordt gepresenteerd is nog onduidelijk.