Start van hoofdcontent

Noord-Holland

nl

Zorgmeldpunt

NH Nieuws opent een zorgmeldpunt: deel je ervaringen met, klachten over en oplossingen voor de falende Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de jeugdzorg.

Ga direct naar het zorgmeldpunt

Wie voor zichzelf kan zorgen, moet dat vooral zolang mogelijk blijven doen. Met dat idee voerde het kabinet Rutte II 1 januari 2015 de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) in. Waar de ondersteuning van langdurig zieken en ouderen voorheen een verantwoordelijkheid van Rijk en provincies was, is die verantwoordelijkheid met de introductie van de WMO overgeheveld naar de gemeenten. Ook de jeugdzorg is een taak van de gemeente geworden.

Daarbij gaat veel mis. Van gemeenten die zorgbehoeftes verkeerd inschatten tot oplopende wachttijden en van stroperige besluitvorming tot de alom bekende van-het-kastje-naar-de-muur-frustratie: vrijwel iedereen die met de WMO te maken heeft (gehad) kan wel pijnpunten noemen. Bovendien is de ene gemeente de andere niet, waardoor twee personen met dezelfde zorgvraag een ander behandeling krijgen.

Meedoen kan zo
Om zicht te krijgen op die problemen, heeft NH Nieuws het zorgmeldpunt geopend. Deel je WMO-ervaring met ons door deze speciale vragenlijst in te vullen.  Ook als je originele of juist effectieve ideeën hebt om de problemen te tackelen, horen we dat graag. Met de reacties gaan we aan de slag om via online, tv en radio de problemen en oplossingen aan te kaarten. 

Het is ook mogelijk om te mailen via [email protected] Klim je liever in de pen? Stuur je verhaal dan per post naar onderstaand adres. Vermeld in ieder geval je naam, adres, telefoonnummer en/of mail en je verhaal naar onderstaand adres:

NH Media
t.a.v. Zorgmeldpunt
Aletta Jacobslaan 9
1066 BP Amsterdam

Verantwoording
Je gegevens en antwoorden zullen vertrouwelijk worden behandeld. De uitkomsten zijn alleen bedoeld voor het meldpunt en worden gepubliceerd via onze kanalen. Om je privacy van jou of je naasten te waarborgen publiceren we alleen totalen en niet de antwoorden per deelnemer om de anonimiteit te waarborgen. Je kunt wel toestemming geven, zodat we je antwoorden mogen gebruiken in onze publicatie (laatste vragen). Jouw persoonlijke gegevens worden zonder toestemming nooit gedeeld met externe partijen.