Ga naar Content

Provincie blokkeert plan Enkhuizerzand: gemeente moet terug naar tekentafel

ENKHUIZEN - De provincie Noord-Holland wil dat de gemeente Enkhuizen weer terug naar de tekentafel gaat om het bestemmingsplan Enkhuizerzand nog meer aan te passen. De provincie vindt dat in het huidige plan de ruimtelijke kwaliteit in het plan voor het recreatiegebied nog niet genoeg wordt gewaarborgd.

Foto: Zuiderzeemuseum / gemeente Enkhuizen

Zo geeft de provincie aan dat er in het aangepaste plan nog onvoldoende rekening wordt gehouden met de zichtlijnen vanaf het water naar de stad en andersom. Daarnaast vindt de provincie dat het aantal woningen (200) te veel is om echt de beleving en de openheid van het buitendijkse gebied te kunnen behouden. 

Veel gedoe om plan

De gemeente Enkhuizen wil al langere tijd het recreatiegebied Enkhuizerzand herontwikkelen. Maar tegen het plan, dat dit voorjaar bekend werd gemaakt om het gebied te vernieuwen, kwam veel verzet. Betrokken partijen en inwoners van Enkhuizen zagen het niet zitten. Er werden tientallen zienswijzen ingediend, waaronder ook een zienswijze van de provincie. Naar aanleiding van al deze zienswijzen heeft de gemeente het plan aangepast. Maar volgens de provincie dus niet goed genoeg. Zij vindt dat een aantal belangrijke punten uit hun zienswijze niet is verwerkt.

Terug naar de tekentafel

De provincie wil alsnog dat alle punten uit hun zienswijze worden meegenomen in het nieuwe bestemmingsplan. Maar omdat de gemeenteraad al akkoord is met het plan, zit er voor de provincie niets anders op dan juridische stappen te ondernemen en met een reactie aanwijzing te zorgen dat onderdelen van het plan al worden uitgevoerd. Op 3 december neemt Gedeputeerde Staten een definitief besluit of ze dit daadwerkelijk gaan doen. 

Lees ook