Ga naar Content

Politiek in actie door 'oneerlijke behandeling' natuurvergunning Schiphol

Wordt er met een andere maat gemeten als het om Schiphol gaat? Het is een vraag die omwonenden, boeren maar ook de provinciale politiek bezighoudt. De fracties van BBB, ChristenUnie en CDA richten zich tot de provincie Noord-Holland en maken zich zorgen over de verleende natuurvergunning van Schiphol. 

Vliegtuigen van Transavia, KLM en Delta op Schiphol - Foto: NH Media

Vervuilende bedrijven zoals Schiphol hebben een natuurvergunning nodig om werkzaamheden te mogen uitvoeren. In zo'n vergunning staat opgenomen hoeveel stikstof het bedrijf mag uitstoten. Omdat Schiphol geen natuurvergunning had, kocht het bedrijf de stikstofrechten van de boerenbedrijven op om zo wél de toegestane vluchten te mogen uitvoeren.

De regel bij het opkopen van deze stikstofrechten is dat daarvan 30 procent ten goede komt aan de natuur. Hoewel Schiphol zelf zegt dat dit is gebeurd, betwijfelen de fracties van BBB, ChristenUnie en het CDA dat. 

Lees ook

Schiphol schrijft in een reactie over de opgekochte stikstofrechten: 'Van die rechten kwam 30 procent ten goede aan de natuur en wat we te veel hebben gekocht, geven we graag gratis aan provincies om PAS-melders te helpen'.  

Fractievoorzitter Ingrid de Sain van BBB Noord-Holland: "Dat is volgens mij niet correct, want als ze dat zouden hebben gedaan, zouden ze die cijfers wel openbaar maken. Het lijkt erop dat Schiphol te veel heeft opgekocht, zodat ze maar genoeg zouden hebben. En Schiphol kan dat om omdat het bulkt van het geld." 

Wat zijn PAS-melders ook al weer?

In totaal kent Noord-Holland tussen de 166 en 280 PAS-melders. Zij kregen tussen 2015 en 2019 toestemming van de overheid om uit te breiden. Volgens het door de overheid bedachte Programma Aanpak Stikstof (PAS) konden melkveehouderijen met beperkte stikstofneerslag in beschermde natuur volstaan met een melding en hadden zij geen natuurvergunning nodig.

Maar door een uitspraak in mei 2019 van de Raad van State kwamen zij juist in de problemen. In plaats van een melding was er een officiële natuurvergunning nodig voor de stikstofneerslag. Zolang die er niet is, verrichten de melkveehouderijen in feite illegaal werk.

In de vergadering van Provinciale Staten op maandag 13 mei willen de partijen vragen stellen aan Gedeputeerde Staten over de gevolgen van het opkopen van stikstofrechten door Schiphol. 

"Het is allemaal wel heel toevallig dat het Schiphol is gelukt om de vergunning te verkrijgen", zegt De Sain van BBB. "We verwachten maandag de andere statenleden en ambtenaren te prikkelen om toch kritischer naar Schiphol te kijken."

Lees ook