Ga naar Content

Scholenkoepel moet op 12 scholen banen schrappen ondanks nijpend lerarentekort

Onderwijsstichting Fedra gaat ondanks het lerarentekort banen schrappen. Het gaat in de komende twee jaar in totaal om ‘maximaal 27 banen’ op twaalf basisscholen in de gemeenten Velsen, Beverwijk en Heemskerk. Dat is opvallend, want aan het begin van het schooljaar zei Fedra nog dat het tekort op de scholen ‘zo nijpend is dat er geen reserves zijn als leraren uitvallen’. 

Foto: NH Media / Loïs Iglesias

Aan het begin van dit schooljaar vertelde Yvonne Rozeman aan NH dat Fedra zat te springen om nieuwe leerkrachten voor hun twaalf scholen. Rozeman is de voorzitter van het bestuur van Fedra. "De basis is wel op orde, maar valt er iemand uit dan hebben we een probleem”, zei ze toen. “Er zijn nul reserves." 

In het jaarverslag van 2022 staat dezelfde boodschap: “Op dit moment is er geen flexibele schil meer in de meeste scholen, iedereen die les kan of mag geven staat in een groep. Dit is een grote bedreiging voor de kwaliteit van de scholen; ruimte voor extra begeleiding van leerlingen, scholingsactiviteiten, onderzoek en reflectie is er het afgelopen jaar te weinig geweest.”

In het kort

  • Onderwijsstichting Fedra plant om in de komende twee jaar maximaal 27 banen te schrappen op 12 basisscholen in Velsen, Beverwijk en Heemskerk, ondanks eerdere grote zorgen over een lerarentekort. 

  • De vermindering van het personeelsbestand is het gevolg van financiële problemen, waaronder hoger dan verwachte kosten voor achterstallig onderhoud en het stopzetten van een tijdelijke subsidie bedoeld om leerachterstanden uit de coronatijd aan te pakken.

  • Als gevolg van de bezuinigingen zullen klassen groter worden. De impact zal variëren tussen de scholen, met sommige die geen veranderingen hoeven door te voeren en anderen die vacatures hebben of te veel banen in verhouding tot hun inkomsten.

'Hadden minder mensen moeten aannemen'

Nu een half schooljaar later zegt interim-bestuurder Erwin Boom iets totaal anders. Volgend jaar gaan de twaalf scholen verder met 15 voltijdbanen minder. Volgend jaar schrapt Fedra, afhankelijk van de toekenning van subsidies, misschien nog 12 fte's. Bij elkaar opgeteld zijn dat maximaal 27 fte's. Om een beeld te krijgen: dat zijn genoeg banen om een kleine basisschool met drie- tot vierhonderd leerlingen draaiend te houden. 

Het is een verschil van dag en nacht met een half jaar geleden: toen was Booms collega Rozeman bang voor een te hoge werkdruk voor de lerarenteams. Elf vacatures werden toch nog gevuld. En in oktober liet de medezeggenschapsraad nog steeds in de notulen optekenen dat 'het bestuur zich op dit moment bezighoudt met de personeelstekorten op meerdere scholen.' 

Maar in december keerde het tij: toen bleek volgens Boom dat achterstallig onderhoud op de Fedragebouwen voor veel meer geld in de boeken staat dan gedacht: namelijk voor 2,4 miljoen euro. 

Ook werd rond die tijd duidelijk wat de gevolgen zijn van het stoppen van de zogenaamde NPO-subsidie, bedoeld om leerachterstanden uit de coronatijd weg te werken. Hoewel het duidelijk was dat dit een tijdelijke subsidie was, geeft Boom toe dat 'een aantal' leerkrachten daarmee toch vast is aangenomen. Hoe het kan dat Fedra dat begin dit schooljaar niet wist, is niet duidelijk. 

Kleinere klassen op De Bethelschool

In ieder geval één Fedraschool heeft de ouders van hun leerlingen geïnformeerd over de gevolgen van de bezuinigingen. De Bethelschool uit Beverwijk stuurde onlangs een brief, die ook in het bezit is van NH. Er staat: “Bezuinigingen op onder andere personele kosten zullen op korte en langere termijn noodzakelijk zijn.”

Dat betekent dat de klassen komend schooljaar groter gaan worden, met meer leerlingen. Nu worden ongeveer driehonderd leerlingen verdeeld over dertien klassen, volgend jaar zijn dat er elf. Volgens schooldirecteur Annemiek van Riessen staan de situatie bij Fedra en De Bethelschool overigens ‘los van elkaar’. Meer wilde ze er niet over kwijt.

Volgens Boom zullen andere scholen ook 'teruggaan naar grotere klassen'. Fedra-scholen slaagden er door de NPO-subsidie de afgelopen jaren in om de klassen klein te houden 'met soms maar twintig kinderen'. "We gaan naar een situatie zoals die voor corona ook was, en toen konden de scholen het ook goed aan", zegt hij.

Verschillen tussen scholen

Uiteindelijk hebben de bezuinigingen als resultaat dat er maximaal vier mensen op de twaalf basisscholen naar een andere baan buiten Fedra moeten uitkijken, laat Boom weten. De rest wordt opgelost doordat een paar mensen zelf vertrekken en door vaste krachten minder uren te laten werken.

De situaties binnen de twaalf scholen zullen verschillen, zegt Boom: "Er zijn scholen waarbij niets hoeft te gebeuren, scholen met vacatureruimte en scholen met te veel fte in relatie tot de inkomsten."

Onder Fedra vallen de volgende scholen: De Anjelier, Bethelschool, Fourteens, Panta Rhei, De Sleutelbloem en De Wilgeroos in Beverwijk, De Vrijheit in Wijk aan Zee, De Ark en De Lunetten in Heemskerk en De Hoeksteen, De Plataan en De Westbroek in Velsen.

Lees ook: