Ga naar Content

Lerarentekort in de IJmond zorgt ervoor dat kinderen thuis komen te zitten

Het kan komend schooljaar zomaar voorkomen dat een kind thuis komt te zitten, vanwege een zieke leraar. Het lerarentekort in de IJmond is nijpend, vertelt Yvonne Rozeman, bestuurder bij Stichting Fedra. "De basis is wel op orde, maar valt er iemand uit dan hebben we een probleem. Er zijn nul reserves." De druk die docenten daardoor ervaren is hoog en dat baart Yvonne grote zorgen.

Sinds een jaar is Yvonne werkzaam als bestuurder bij Stichting Fedra, een organisatie met twaalf scholen in de IJmond. Op hun website staan momenteel nog elf vacatures open. Deze posities zijn bedoeld voor extra docenten, om zo kinderen meer individuele aandacht te kunnen geven en tegelijkertijd de werkdruk voor andere leraren te verlichten.

Josefina Bekker en collega Mandy van Lieshout maken de klas klaar - Foto: NH Nieuws / Loïs Iglesias

Op bepaalde scholen in moeilijkere wijken, is extra aandacht belangrijk om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen. Maar de extra docenten vinden blijkt lastig.

Ook een vervanger regelen in geval van uitval is onbegonnen werk en dus wordt er geprobeerd het intern op te lossen. Yvonne maakt zich zorgen om de toenemende werkdruk die ontstaat. "Mensen die werkzaam zijn in het onderwijs ervaren een enorm gevoel van verantwoordelijkheid. Leraren weten dat de leerlingen naar huis moeten als zij er niet zijn."

Vicieuze cirkel

Het resultaat is een vicieuze cirkel. Docenten die over hun grens gaan, met uitval als resultaat. Vervolgens komen leerlingen thuis te zitten, wat ten koste gaat van het onderwijs. 

De huidige uitdagingen zijn pittig en de vooruitzichten droevig. "De voorspelling is dat de situatie in 2026/2027 nog erger wordt. We moeten daarom niet alleen gericht zijn op het heden, maar ook kijken naar de toekomst", zegt Yvonne.

"Ouders en mensen worden er nu mee geconfronteerd, omdat kinderen thuis komen te zitten"

Josefina Bekker

Toch is het lerarentekort geen nieuw verschijnsel, zoals lerares Josefina Bekker van basisschool De Lunetten benadrukt. "Het speelt al veel langer. Ouders en mensen worden er nu alleen mee geconfronteerd, omdat kinderen ook echt thuis komen te zitten. Voorheen speelde het meer achter de schermen af en konden ouders hun kind nog wel naar school brengen, want het werd intern wel opgelost. Maar de trukendoos is nu leeg."

Om meer studenten naar de pabo te trekken moet volgens Josefina de opleiding eens door de wasstraat worden gehaald. "Studenten maken nog steeds dezelfde knutselwerkjes die ik 27 jaar gelden heb gemaakt", vertelt ze. "En het moet veel praktischer, doceren is een vak."

Lees ook

Opleidingsschool

Om het gat tussen de opleiding en het werken te dichten, is Fedra samen met Atlant een opleidingsschool gestart. Een samenwerking met de pabo waarbij studenten meer in aanraking komen met de praktijk en beter begeleid worden.

"Het oude beeld is nog dat één leraar één groep heeft, maar dat is niet langer houdbaar"

Yvonne Rozeman

Maar alleen dat is niet genoeg, legt Yvonne uit. "Het oude beeld is nog dat één leraar één groep heeft, maar dat is niet langer houdbaar. Er gaan echt dingen veranderen. We zitten nu in de overgangssituatie en hoe gaat dat er dan uitzien? We moeten het onderwijs zo inrichten dat de kwaliteit goed blijft en dat je toch het aanbod kan geven."

Tweede dag thuis zitten

De organisatie laat scholen daar nu al over nadenken. "Eén van onze scholen huurt één dag in de week vakdocenten in. Leerlingen krijgen dan vier dagen het 'reguliere aanbod' en één keer een alternatief." 

Voor komend schooljaar is het hopen dat er weinig docenten uitvallen. Gebeurt dit wel, dan is  het protocol bij De Lunetten duidelijk. "De eerste dag worden er geen leerlingen naar huis gestuurd, maar de tweede dag is thuiszitten", aldus Josefina. 

Tips?

Stuur ons jouw tips op [email protected]