Ga naar Content

Het is zover: Haarlem spreekt zich uit over betaald parkeren in de stad

De rode potloodjes liggen klaar, om half acht vanochtend openen 75 stembureaus in Haarlem en Spaarndam de deuren voor het parkeerreferendum. De grote vraag is niet zozeer of een meerderheid voor of tegen het voorgestelde parkeerbeleid is, maar of er wel genoeg mensen komen opdagen om het referendum geldig te verklaren. Dat was bij een eerder referendum over betaald parkeren namelijk niet het geval.

Stembureau Stadhuis Haarlem - Foto: NH Media / Rob Wtenweerde

Alle Haarlemmers van 16 jaar en ouder mogen gaan stemmen. Wie zijn stem wil uitbrengen, moet de stempas en een identiteitsbewijs meenemen. Dat kan een paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsdocument zijn, dat maximaal vijf jaar verlopen mag zijn.

De 75 stembureaus zijn van 7.30 uur tot 21.00 uur geopend. Op deze kaart zijn ze allemaal terug te vinden. Op het stembiljet staat de vraag: "Bent u voor of tegen de Nota Uitwerking parkeerregulering: Uitbreiding betaald parkeren in Haarlem?" De keuze lijkt simpel: 'Voor' of 'Tegen'.

Opkomstpercentage

De uitslag van het referendum is alleen geldig als minstens dertig procent van de stemgerechtigden ook daadwerkelijk komt opdagen. Of die drempel wordt gehaald, is nog maar de vraag. Bij een eerdere volksraadpleging in 2017 lukte dat niet: toen bracht 18,5 procent van de stemgerechtigden daadwerkelijk een stem uit.

Er is wel een groot verschil met het referendum van zeven jaar geleden: toen ging het om vier wijken waar de gemeente betaald parkeren wilde invoeren. Dit keer gaat het om het uitbreiden van gereguleerd parkeren in elf wijken. Bovendien wordt het Canadees parkeren (met twee wielen op de stoep) op termijn teruggedrongen. Het referendum lijkt dit keer meer onder de Haarlemmers te leven dan in 2017 het geval was. 

Het weer werkt in ieder geval mee om de opkomst hoog te krijgen: het blijft zo goed als droog, er staat weinig wind en de middagtemperatuur komt uit op 10 graden.

Uitslag

Waarschijnlijk weten we morgenochtend vroeg al of die kiesdrempel is gehaald. Als de stembureaus om 21.00 uur sluiten, worden de stemmen direct geteld en doorgegeven aan het gemeentelijk stembureau. De eerst voorlopige uitslag komt waarschijnlijk in de nacht van woensdag op donderdag naar buiten.

Die uitslag is nog lang niet definitief. Het gemeentelijk stembureau komt donderdag van 9.00 tot 16.00 uur bijeen in de publiekshal aan de Zijlvest. Daar worden de tellingen van de 75 stembureaus gecontroleerd. Waar nodig worden nog hertellingen gedaan. 

Haarlemmers kunnen eventuele ongeregeldheden tot 11 maart melden bij de stembureaus. Op 13 maart wordt om 14.00 uur de definitieve uitslag bekendgemaakt. De commissie Bestuur van de gemeenteraad bespreekt de uitslag op 21 maart. 

Raadgevend referendum

Een week later bepaalt de hele raad wat ze met de uitslag gaan doen. Dat is een politiek besluit. Het gaat namelijk niet om een bindend referendum, maar om een raadgevend referendum. Een meerderheid van de gemeenteraad kan de uitslag - ook als de opkomst hoog genoeg is - naast zich neerleggen. 

Tekst loopt door onder de foto.

Stempas referendum Parkeerbeleid Haarlem - Foto: NH Media / Geja Sikma

De afgelopen maanden is veel campagne gevoerd door een enkele voorstander van het parkeerbeleid, door een aantal tegenstanders en door veel neutrale partijen, die vooral de opkomst willen bevorderen. 

Maar de meningen zijn verdeeld over het voorstel om gereguleerd parkeren uit te breiden in Haarlem. Schaft de gemeente in een klap het Canadees parkeren af of niet? Worden bestaande parkeerplekken weggehaald om plek te maken voor groen? Is het hele parkeerbeleid alleen maar bedoeld om de gemeentekas te vullen? Of is betaald parkeren juist broodnodig, omdat er in een aantal wijken geen plek meer te vinden is om een auto neer te zetten?

Wel of niet?

De hele nota die de gemeenteraad eerder aannam, is hier terug te lezen. De campagnewebsite van tegenstanders en neutrale partijen staat hier

Tegenstanders van het beleid hopen op een hoge opkomst en een duidelijke nee-stem van de Haarlemmers. Voorstanders hopen wellicht dat de drempel van dertig procent niet wordt gehaald en kunnen er ook voor kiezen om daarom vandaag juist niet te gaan stemmen. 

Lees ook

Meer nieuws uit Haarlem e.o.?

💬 Blijf op de hoogte via onze Facebookgroep Nieuws uit Haarlem en omgeving. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws.

📰 Volg de laatste berichtgeving altijd via NHNieuws.nl/Haarlem.

🔔 Download de app en krijg een melding bij belangrijk nieuws uit jouw buurt

📧 Stuur ons jouw tips op [email protected]

✏️ Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]