Ga naar Content

'Mensenrechten op het spel', maar de Staat vindt economisch belang Schiphol te groot

De Nederlandse Staat en belangenorganisatie Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder (RBV) stonden vandaag lijnrecht tegenover elkaar in de Haagse rechtbank. Schendt de Staat de mensenrechten van omwonenden van Schiphol door te weinig te doen tegen de geluidshinder van vliegtuigen? Het antwoord van de rechter laat nog even op zich wachten.

De zogeheten bodemprocedure ging vandaag van start in de rechtbank in Den Haag - Foto: ANP

Tijdens de zitting in Den Haag, die een groot deel van de dag in beslag nam, kregen beide kanten ruim de tijd om hun standpunten uiteen te zetten. Het is RBV die de Staat namens zo'n 5000 personen en meerdere organisaties aanklaagt, omdat die volgens hen de veiligheid van de persoonlijke leefomgeving zou moeten beschermen. Dat zou bij omwonenden van Schiphol al jaren veel te weinig gebeuren.

Gedurende het openingspleidooi legden de advocaten van RBV vooral de nadruk op de volgens hen verouderde en verwarrende regelgeving die de overheid zou gebruiken om de geluidsoverlast van vliegtuigen te meten: "Door die verouderde modellen vallen veel mensen met ernstige hinder buiten de rekenschap van de Staat", aldus advocaat Channa Samkalden.

Daarnaast zou uit onderzoeken blijken dat krimp van Schiphol, belangrijk om de overlast terug te dringen, een beperkte economische impact op de luchthaven zou hebben. Die krimpplannen waren er jarenlang, totdat ze onlangs onder druk van onder andere de VS en de Europese Commissie van tafel werden geveegd door demissionair minister Harbers.

'Miljardenstrop'

De Staat spreekt dat tegen. Zij probeerden aan te tonen dat de huidige maatregelen en plannen voor een stiller Schiphol werken en veelbelovende resultaten laten zien. Daarbij kwamen onder andere de al bekende ideeën voorbij over het beperken van het aantal privéjets, stillere vliegtuigen en een mogelijke nachtsluiting.

Ook zij besteden uitgebreid aandacht aan de mogelijkheid van krimp, verregaande krimp kan volgens hen een verlammend effect hebben op de (inter)nationale netwerkfunctie van de luchthaven. Krimp zou voor een 'miljardenstrop' zorgen en het Nederlandse vestigingsklimaat beschadigen.

"Het verweer van de Staat vind ik toch wat zwak overkomen"

PUSH-voorzitter Mirella Visser over de zitting

Zowel RBV als de Staat zijn het er in ieder geval over eens dat er iets moet veranderen. De overlast loopt vooral direct onder de aanvliegroutes van Schiphol de spuigaten uit. Volgens recent onderzoek zegt maar liefst 40 procent van de Aalsmeerders ernstige hinder te ervaren als gevolg van de vliegtuigherrie. In Uithoorn vindt een derde van de bevolking hetzelfde.

Sterke argumenten 

Mirella Visser, voorzitter van de Uithoornse omwonendenorganisatie PUSH, is onder de indruk van de volgens haar sterke argumenten van RBV: "Je kan zien dat ze hun huiswerk hebben gedaan. De Staat heeft dat natuurlijk ook, maar hun verweer met betrekking tot het economisch belang van Schiphol vind ik toch wat zwak overkomen."

De verouderde regelgeving waar RBV een groot punt van maakt is voor Visser herkenbaar: "Het maakt nogal uit of je bijvoorbeeld woningbestanden uit 1999 of 2023 gebruikt om de overlast te berekenen en daar leek de Staat wel wat lukraak mee in het rond te strooien. Dat treft heel veel mensen, niet alleen maar de Uithoornaars die recht onder een aanvliegroute wonen."

Lelystad Airport

Vandaag werd ook bekend dat een meerderheid van de Tweede Kamer tegenstander is van commerciële vluchten van en naar Lelystad Airport. De motie roept het toekomstige kabinet op af te zien van dat soort vluchten, omdat de leefbaarheid daarmee in het geding zou komen.

Potentiële coalitiepartijen VVD en PVV zijn nog steeds voorstander van het plan, maar NSC en BBB, de andere coalitiekandidaten, sloten zich aan bij de motie. Schiphol zegt teleurgesteld te zijn over de oproep vanuit de Kamer: "Dit [plan] biedt de kans de nachtvluchten van Schiphol te verplaatsen naar overdag op Lelystad Airport. Dat is goed voor de omwonenden van Schiphol."

PUSH zelf heeft zich niet aangesloten bij de rechtszaak van RBV, maar hoopt wel op een positieve impact als ze gelijk krijgen van de rechter: "Zij maken er een proces van, wij zetten nog steeds in op een dialoog met de overheid, om ze zo te overtuigen van onze punten. Maar als RBV in het gelijk wordt gesteld schep je wel een principieel precedent, dat het een absoluut mensenrecht is om niet gebukt te gaan onder deze geluidshinder." 

Of RBV gelijk krijgt is nog even afwachten. De eerstvolgende zitting in het proces staat gepland voor 20 maart, maar de rechter liet weten dat het nog niet zeker is dat er dan ook echt een eindvonnis ligt, of dat er nog meer informatie nodig is.

Lees ook

Meer nieuws over Schiphol
📰 Al het nieuws over Schiphol vind je op nhnieuws.nl/schiphol 
💬 Tips over Schiphol- en luchtvaartverhalen zijn welkom op [email protected]

Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]