Ga naar Content

Streep door Kwakelse bouwplannen onder rook van Schiphol

Een woningbouwproject in De Kwakel mag van de Raad van State niet doorgaan. Demissionair minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) maakte bezwaar, omdat de beoogde locatie onder de aanvliegroute van Schiphol ligt. De gemeente Uithoorn had hem eerst om toestemming moeten vragen. 

Het perceel aan de Drechtdijk in De Kwakel - Foto: Google Maps

Vorige week maakte demissionair minister Hugo de Jonge bekend dat het Rijk de regels rond vliegherrie bij Schiphol gaat aanpassen om een studentencampus in het Amstelveense Kronenburg mogelijk te maken. Daarvoor moet het Luchtvaartindelingsbesluit (Lib) worden aangepast. Die wijziging heeft geen invloed op het project in De Kwakel, omdat deze alleen gaat gelden voor LIB-4-gebieden. De Kwakel is een LIB-5-gebied. 

Gebied rondom Schiphol is opgedeeld in een LIB1-, LIB2-, LIB3-, LIB4- en LIB5-gebied. In LIB1-gebied (pal tegen landingsbaan aan) en LIB2-gebied (er iets verder vandaan) mogen - uitzonderingen daargelaten - vanwege gevaar en geluidhinder geen woningen staan. In LIB3-, LIB4- en LIB5-gebied gelden beperkingen voor bijvoorbeeld woningbouw. 

De gemeente Uithoorn meende tijdens de zitting vanwege de grootte van het woningbouwproject sowieso niet met het LIB te maken te hebben. Daarom zou toestemming van de minister niet nodig zijn. Het gaat om de bouw van 18 woningen op de plaats van een boerderij, zomerhuis en schuur (waarbij de schuur blijft staan) aan Drechtdijk 125. Dat aantal woningen ligt onder het maximum van 25 woningen dat in bestaand stedelijk LIB-5-gebied zonder toestemming van de minister mag worden gebouwd.

Polderlandschap

Een woordvoerder van Harbers bepleitte daarentegen dat je de Drechtdijk met daaraan een lint van woningen omgeven door polderlandschap en een natuurgebied geen stedelijk gebied kunt noemen. De Raad van State besluit nu dat het inderdaad om agrarisch gebied gaat en er dus wél toestemming nodig is.  

Lees ook

Omwonenden die zich hebben verenigd in bewonersgroep Vereniging Groen en Leefbaar De Kwakel kunnen na de uitspraak opgelucht ademhalen. Zij vonden de 18 beoogde woningen niet in de omgeving passen.

"De woningen worden hoger en breder dan de huidige stal, waardoor het aanzicht verandert", legde overbuurman Wim Bartels tijdens de zitting uit. De omwonenden vinden het project te massaal en zijn bang dat het landelijke gebied waar ze zo van genieten verstedelijkt. Ook maken zij zich zorgen over de groeiende verkeersdruk op de dijk. Daarom stellen de bewoners voor om minder huizen op het perceel te bouwen. 

Gedroomde oplossing

Voor de eigenaren van het perceel is de uitspraak een hard gelag. Zij besloten in 2016 noodgedwongen om te gaan stoppen met hun veehouderij, omdat de stal ooit te dicht tegen de erfgrens aan is gebouwd en willen het perceel netjes achterlaten. 

Woningbouw leek in verband met de wooncrisis de gedroomde oplossing. "We wilden de grond juist niet verkopen, omdat de dreiging van verrommeling van het landschap dan groter was." De gemeente kan nu proberen om alsnog toestemming te krijgen van minister Harbers. 

💬 Wil je iets kwijt?

Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]