Ga naar Content

Waterpeil Markermeer nog meer gestegen, bewoners houden het droog

Het waterpeil in het Markermeer is opnieuw gestegen vannacht. Gisteren stond het peil bij Edam op 33 cm boven het Normaal Amsterdams Peil (NAP). Nu staat het op 37 cm boven NAP. De verwachting is dat het water nog meer stijgt. In Monnickendam, Volendam en ook Warder zijn verschillende maatregelen genomen vanwege hoogwater. 

Zandzakken aan de haven in Monnickendam - Foto: VLN Nieuws

Het water heeft nog nooit zo hoog gestaan en kan geen kant op. Omdat het water in het IJsselmeer ook heel hoog staat zijn er geen mogelijkheden om het water te lozen. Rijkswaterstaat liet gisteren weten dat ze het water niet kunnen spuien (lozen) naar het IJsselmeer en vervolgens naar de Waddenzee. Of dat vandaag wel kan is nog niet duidelijk.

Droge voeten

Ondanks de extreem hoge waterstand hebben bewoners rondom het Markermeer het vannacht droog gehouden. In Monnickendam zijn er zandzakken neergelegd en diverse kades afgesloten. Bewoners hebben daarnaast ook nog hun eigen voorzorgsmaatregelen genomen. Op een enkele plek komt het water wel door de zandzakken heen, zoals in de haven.

Tekst gaat verder onder de foto.

Foto: VLN Nieuws

In Volendam zijn er grote bigbags met zand geplaatst om de woningen aan het Zuideinde te beschermen. Het water staat hier ook al tegen de bigbags aan. De bewoners hebben het ook hier droog gehouden.

Tekst gaat verder onder de foto.

Zandzakken aan het Zuideinde in Volendam - Foto: VLN Nieuws

Het Visserseiland in Hoorn heeft vannacht ook te maken gehad met de grootste piek van het hoogwater tot nu toe. Omdat de straat compleet is gebarricadeerd met grote zandzakken, kon worden voorkomen dat het water tot aan de gevels van de aangrenzende woningen kwam. 

Tekst gaat verder onder de foto.

Water op het Visserseiland in Hoorn bereikte het hoogste punt vannacht - NH Nieuws

En ook op Warder zijn ze gisteravond in actie gekomen. De mannen en vrouwen van reddingstation Warder zijn gisteravond tot laat bezig geweest om zandzakken tegen het reddingstation en de kiosk van zwembad Warder te leggen.

Foto: KNRM Warder

Lees ook