Ga naar Content

Wijdemeren praat verder over fusie met Hilversum, Gooise Meren en Stichtse Vecht

Hilversum, Gooise Meren en Stichtse Vecht zijn wat Wijdemeren betreft nog in de race als fusiepartner. Uit een enquête is gebleken dat de inwoners zich het meest verbonden voelen met deze buren van de gemeente die begin oktober besloot dat een gemeentelijke fusie de enige uitweg is. De fusiegesprekken met de drie overgebleven gegadigden moeten al snel in het nieuwe jaar plaatsvinden. 

Foto: Adobe Stock

Een nieuwe fase in de aanstaande fusie van de gemeente Wijdemeren is aangebroken. Begin volgend jaar zullen de gesprekken starten met twee Noord-Hollandse gemeenten en een uit de provincie Utrecht. 

“Het proces om te komen tot een fusie gaat nog wel enige tijd in beslag nemen”, zegt waarnemend burgemeester Charlie Aptroot over het proces. “Zorgvuldigheid staat voorop. We zullen in de gesprekken moeten verkennen of onze wensen overeenkomen met de wensen van mogelijke fusiepartner(s)", luidt zijn vervolg. 

Top drie

Dit jaar is een enquête gehouden onder de inwoners waaruit bleek dat de drie gemeenten waarmee gesproken gaat worden favoriet zijn. Tijdens de gesprekken met de mogelijke fusiepartners zijn de uitkomsten van de eerder dit jaar gehouden inwonersbijeenkomsten en de enquête onderwerpen die zeker aan bod komen. 

Eén van de speerpunten is dat het karakter en de identiteit van elk dorp behouden blijft in de nieuwe gemeente of zelfs versterkt wordt. “We willen een gemeente die de groenblauwe omgeving als waardevol ziet en zich ook inzet om dit te behouden", vertelt Aptroot. 

Speciale aandacht

Maar niet alleen de natuur en de waterrijke omgeving krijgen aandacht. Ook een goed ondernemersklimaat staat op het wensenlijstje. Hierbij moet speciale aandacht uitgaan naar het toerisme, recreatie op en rond het water en naar de agrarische sector. “Dit nemen we allemaal mee”, aldus de burgemeester.

Lees ook

Nog voor de zomer van het komende jaar zou er dan een keuze gemaakt moeten zijn bij wie Wijdemeren zich gaat aansluiten en of dat bij een of meerdere gemeenten zal zijn. Met de uitverkorene(n) gaat Wijdemeren werken aan een herindelingsontwerp. Uiteindelijk zou dan begin 2025 de beslissing definitief moeten vallen of Wijdemeren gaat fuseren.

Over drie jaar

Het herindelingsontwerp leidt eerst nog naar een herindelingsadvies en als dan alles in kannen en kruiken is tussen de beoogde fusiepartners mag de provincie er wat over zeggen. Die stuurt op haar beurt de zaak door naar de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Uiteindelijk besluiten nog de Tweede en Eerste Kamer over het herindelingsadvies. Eind 2026 zouden er gemeentelijke verkiezingen moeten zijn en begin 2027 zou de nieuwe gemeente van start kunnen gaan.

Lees ook