Start van hoofdcontent

Haarlemmermeer

nl

Klimaatburgemeester H'meer wil hulp nieuwe kabinet om 'hele systeem om te gooien'

14 november 2023, 13.44 uur · Door Thijs-Jan van Aalst

Het moet eens afgelopen zijn met de constante groeidrift van de mensheid, vindt Franke van der Laan (70). Op verzoek van NH schreef de klimaatburgemeester van Haarlemmermeer een brief aan het aankomende kabinet. Daarin spreekt hij zijn hoop uit dat zij inziet dat de mens niet kan doen alsof er niets met het klimaat aan de hand is. Ook niet als we massaal zonnepanelen en windmolens gebruiken. Wij als wereldbevolking moeten krimpen en leren samenleven met de natuur, en de nieuwe regering kan daarin volgens hem doorslaggevend zijn.

De Haarlemmermeerse klimaatburgemeester Franke van der Laan schreef een brief aan de nieuwe regering - Foto: NH Nieuws

'Geachte nieuwe regering'

Met de verkiezingen in aantocht publiceert NH iedere dag een verhaal van een Noord-Hollander die op ons verzoek een brief schreef aan de nieuwe regering. Wat hopen of verwachten inwoners uit verschillende hoeken van onze provincie van het nieuwe landsbestuur?

"Met alle stichtingen en groepen waar ik actief in ben hebben we vele tientallen vrijwilligersprojecten lopen, en dat gaat voorbij de landsgrenzen. Waar we nu staan is al een goed voorbeeld: een onopvallende berm langs een doorgaande weg. Niemand die er naar omkijkt, maar ik zie de waarde. Op een paar vierkante meter vind je duizenden jonge boompjes, die allemaal ergens anders herplant kunnen worden, en die op hun beurt dan weer duizenden van die boompjes voortbrengen. Essentieel in de strijd tegen de eeuwig groter wordende CO2-uitstoot.

Op het eerste gezicht dus iets kleins, maar dat is het 'm dus, die exponentiële kracht van de natuur. Voor je het weet heb je een gigantisch verschil gemaakt. Maar om die sprong te maken, heb je manschappen nodig, vrijwilligers voor wie je het leuk maakt om groen bezig te zijn. Voor die groei moet je samenwerken, inclusief de regering."

Blijvende oplossing

"Grappig genoeg zie je hier aan de overkant van de weg een saai leeg weiland, volgepropt met zonnepanelen. De uitstoot van die dingen is natuurlijk minder dan een kolencentrale, maar je lost er uiteindelijk niets mee op. Want met die techniek sta je mensen toe om vrolijk verder te gaan met hun vervuilende leventje. Ze moeten juist inzien dat het zo niet langer kan, dat we nog maar een paar jaar hebben voordat we definitief de klos zijn, niet decennia.

We moeten zeker veertig jaar aan vervuiling zien om te keren om weer een toekomst op deze aarde te hebben, en dat kan alleen door samen te werken met de natuur: Bomen planten, groentes kweken, noem maar op. En daarvoor moeten we mensen erbij trekken, het moet leuk zijn om groen bezig te zijn. Ik doe wat ik kan en zeg altijd dat ik acht dagen per week werk, maar voor echte verandering moet een nieuw kabinet inzien en duidelijk maken aan de rest van de Nederlanders dat we moeten inbinden, niet 'verantwoord' doorgaan met groeien."

Klokkenluider

"Ik ben eigenlijk een soort klokkenluider: ik zeg waar het op staat en dat wil niemand horen. Dat heeft in mijn lange leven geleid tot zes keer ontslag, en ben ik er vijf keer zelf mee gestopt. Mensen willen alleen maar horen dat ze goed bezig zijn, en dat kan ik simpelweg niet doen. Mijn frustratie is dat mensen maar niet uit die blinde vlek willen stappen. Het moet altijd draaien om de techniek, om groei, om alleen maar ons mensen.

Ik wil alleen maar een mooie wereld die nog honderdduizend jaar meekan, en niet een die zich in vijf jaar tijd verliest in politieke strijd, in overstromingen, in stormen. Ik begrijp dat de meerderheid van de mensen daar niet rijp voor is. Maar mijn eigen optimisme en doorzettingsvermogen komt van het feit dat ik wel allemaal positieve en toegewijde mensen om me heen heb. Dat als we maar vijf procent van de mensen mee krijgen in dit principe, dat dan het hele systeem omgaat."

Lees hieronder de brief die Franke schreef aan de nieuwe regering:

Wat verwacht ik als burger en klimaatburgemeester van Haarlemmermeer van onze nieuwe regering:

1: Ik erger me aan het bureaucratische, technocratische gehalte van het klimaatbeleid, dat gericht lijkt op doorgroeien met techniek en de burger pleasen met de illusie dat we door kunnen groeien en dat kernenergie en 900.000 extra huizen oplossingen zijn. Dat is namelijk niet zo: het ecosysteem stort al veertig jaar ineen op talloze manieren en meer mensen maakt dat alleen maar erger: een probleem opgelost en veertig problemen groter gemaakt

2: Ik bepleit (niet zonder reden en achtergrond) een ecologische en sociale oplossing voor onder andere het klimaatprobleem. Met de exponentiële snelheid waarmee de klimaatverandering voortdendert, hebben we namelijk niet meer de tijd (niet meer dan vijf jaar) om de energietransitie uit te voeren. Wat we nodig hebben is een overheid die moreel en ecologisch de voortrekker is van een echte oplossing. Dus niet pappen en nathouden maar erkennen dat we mondiaal als mensheid bedreigd worden door deze verandering en dat het in het belang is van de derde wereld, Rusland, Europa, et cetera om een samenleving te bouwen in evenwicht met wat het ecosysteem kan bufferen. Om dat proces te leren promoot ik het massaal planten van zoveel bomen (mondiaal) dat we de overmaat van CO₂ sinds 1980 uit de atmosfeer trekken.

Als eerste voorbeeld kunnen we het overheidsbeleid dat er 37.000 hectare bos bij moet komen in Nederland vlot trekken. Die 37.000 hectares kunnen we voor een fractie van de tijd en de berekende kosten realiseren als we politieke en beleidsmatige steun krijgen. Door samen te werken kunnen we veel andere problemen te lijf gaan, juist positieve energie halen uit de zorgen die we over de toekomst hebben, tijd winnen voor de energietransitie en saamhorigheid vinden. Dan krijgt de overheid weer draagvlak in de samenleving.

Ik ben beschikbaar voor meer info en nadere uitwerking,

Franke van der Laan (Directeur van Stichting MEERGroen en initiatiefnemer van Meerbomen.nu)

Van klimaatmars tot moestuin, elke dag is Franke bezig met zijn missie - NH Nieuws